X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39638
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jesienne zwierzaki cudaki - konkurs plastyczny przedszkole

Konkurs plastyczny
"Jesienne CUDAKI-ZWIERZAKI"

Organizator konkursu plastycznego „Jesienne CUDAKI-ZWIERZAKI”
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Regulamin
• Postanowienia ogólne
Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Organizator: Gminne Przedszkole
Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie talentu plastycznego, rozbudzanie wyobraźni twórczej dziecka, rozbudzanie zainteresowań dziecka kolorystyką jesienną, promowanie postaw ekologicznych i zdrowego trybu życia, umiejętność wykorzystania materiału przyrodniczego w pracach plastycznych (nasiona, liście, suszki itp.).

• Zakres tematyczny
• Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu "Jesienne CUDAKI- ZWIERZAKI". Przesłaniem prac konkursowych ma być promowanie miłości do zwierząt, warzyw i owoców.

• Wymagania konkursowe
• Prace są wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, grafika, wydzieranie, kolaż itp.)
• Format pracy A4 lub A3,
• Placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac,
• Każda praca musi mieć dołączoną metryczę na odwrocie, zawierającą następujące dane uczestnika: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres domowy, nazwa przedszkola, numer telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela (załącznik1),
• Wraz z pracą należy złożyć oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów wyrażających zgodę na udział dziecka w konkursie (załącznik 2),
• Pracę należy przesłać na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego / Gminnego Przedszkola lub dostarczyć osobiście do placówki do dnia ................ r.,
• Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane,
• Wyniki konkursu będą opublikowane dnia ............ r. na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego/Gminnego Przedszkola spwrocki.szkolnastrona.pl, wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.
• Każda praca powinna spełniać następujace kryteria: oryginalnośc pomysłu, zgodność z tematyką, atrakcyjnosć dla odbiorcy, samodzielność pracy, pomysłowość. Nagrody można odebrać osobiście w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników konkursu.

• Prawa Organizatorów
Zespól Szkolno-Przedszkolny / Gminne Przedszkole zastrzega prawo do opublikowania informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej przedszkola. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik 1
Imię i nazwisko
Wiek

Adres
Nazwa przedszkola
Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko nauczyciela

Załącznik 2

Oświadczenie

Wyrażam zgodę, na udział mojej córki/mojego syna
........................................
w konkursie plastycznym pt. „Jesienne CUDAKI-ZWIERZAKI”
organizowanym przez Gminnego Przedszkole we Wrockach.

........................................ ...................................
Podpis rodzica/opiekuna data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.