X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39616
Przesłano:

Opisywanie objawów, udzielanie rad. Konspekt lekcji otwartej z języka angielskiego dla klasy VIII

Konspekt lekcji języka angielski dla klasy VIII.

Klasa: VIII
Temat: Describing symtoms, giving advice. Speaking and writing practice. Opisywanie objawów, udzielanie rad. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.
Pomoce: podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do podręcznika Repetytorium Ósmoklasisty, cwiczenia do Repetytorium, tablica interaktywna, płyta z nagraniami.
Formy pracy: praca indywidualna, praca w klasie.
Metoda: audiowizualna, translacyjno-gramatyczna, komunikacyjna.

Cele główne:
• uczeń utrwala poznane w rozdziale słownictwo i jednostki gramatyczne ( okresy tryby warunkowe, słownictwo związane ze zdrowiem i medycyną );
• uczeń wykonuje zadania ze słuchu;
• uczeń rozpoznaje elementy polecenia w pracach pisemnych związanych z udzielaniem rad;
• uczeń prowadzi rozmowy na sugerowany temat ( zdrowie).

Cele szczegółowe:
• Uczeń tworzy mini dialogi o zdrowiu na podstawie materiału stymulującego;
• Uczeń zna podstawowe wyrażenia i kolokacje z tematu „ Zdrowie”;
• Uczeń wykonuje zadania ze słuchu, dopasowuje reakcje do wypowiedzi wysłuchanych;
• Uczeń zna budowę e-maila z radami dla przyjaciela/przyjaciółki, podstawowe wyrażenia występujące w takiego rodzaju korespondencji;
• Uczeń wyszukuje w tekście żądaną informację- zgodność z poleceniami do pracy pisemnej;
• Uczeń potrafi utworzyć krótkie dialogi dotyczące zdrowia, symptomów chorób;
• Uczeń utrwala zagadnienia gramatyczne i leksykalne poznane w rozdziale poprzez wykonanie ćwiczeń;


Przebieg lekcji
1. Rozpoczęcie lekcji, poinformowanie uczniów o celach lekcji. Praca pisemna – kartkówka ze słownictwa. ( 15 min.)
2. Rozgrzewka językowa ( około 3 min.). Przypomnienie słownictwa poznanego w rozdziale przy pomocy gry „Złap misia” ( zdrowie, zwroty i wyrażenia z banku funkcji).
3. Cześć właściwa.
Wykonanie zadania 4 związanego z uzupełnianiem luk ( zd. 4 str. 71) oraz zadania związanego ze słuchaniem- zd. 5 str. 71 ( uczniowie zgodnie z strategiami egzaminacyjnymi odczytują sugerowane reakcje , wysłuchują nagranie i dopasowuja reakcję do początku rozmowy).

Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie wskazówek i przydatnych zwrotów dotyczących e-maila z radami . Uczniowie analizują mail z radami (zd. 1 str. 72) i odnajdują odpowiednie części tekstu w których były zrealizowane polecenia do pracy pisemnej. Uczniowie szukają rad w zadaniu z tekstem e-mailu w zd. 2 str. 72.

4. Część końcowa.( około 5 min.) Podsumowanie lekcji, ocena pracy dzieci ( odpowiednio do aktywności), zadanie pracy domowej str. 85 zd. 1,2,3 ćwiczenia oraz zadanie 3 str.72 podręcznik.

Treści programowe
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie)
II. . Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: reaguje na polecenia, określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi, określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje; rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.
III Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe
z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie): określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu, znajduje w tekście określone informacje.
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.