X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39575
Przesłano:

Jakie tajemnice kryje las? Scenariusz zajęć w klasie lI

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

KLASA IIB
DATA 30.09.2016r.
PROWADZĄCA :JADWIGA SUKIENNIK
KRĄG TEMATYCZNY : MOWA ZWIERZĄT
TEMAT :JAKIE TAJEMNICE KRYJE LAS ?

WYMAGANIA OGÓLNE :
- wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym
- przygotowanie dziecka do życia zgodnie ze sobą i przyrodą
- kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach
TREŚCI NAUCZANIA :
Uczeń:
- czyta i rozumie teksty
-czyta tekst z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
- wyszukuje w tekście potrzebne informacje
- uważnie słucha i korzysta z przekazywanych informacji
- tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej
-wymienia zwierzęta i rośliny żyjące w lesie
- rozwija myślenie matematyczne
- swobodnie wypowiada się na wskazany temat

CELE LEKCJI/ZAJĘĆ:
Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem tekst
-tworzy wypowiedzi ustne i pisemne
-rozwiązuje zagadki
- uważnie słucha i ustosunkowuje się do wypowiedzi innych
- potrafi rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe (z nadmierną ilością danych)
-zna warstwy lasu
-potrafi wymienić niektóre drzewa, krzewy i inne rośliny należące do poszczególnych warstw
-nazywa niektóre zwierzęta żyjące w lesie
METODY I FORMY PRACY :
Metody pracy: słowne, oglądowe, czynne.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
kartoniki z wyrazami , rysunki zwierząt i rysunek drzewa ,wiersz Anny Kamieńskiej ,,Las wielki i mały”, zagadki, kolorowe karty pracy z warstwami lasu, teksty zagadek, karty pracy, patyczki z imionami uczniów, karty z treścią zadań matematycznych i polonistycznych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.Powitanie.
2.Podanie uczniom celów zajęć.
3.Odczytanie zagadki przez nauczyciela i uczniów.
4.Podanie rozwiązania, odpowiedzi uczniów na stawiane pytania:
-Co to jest las ?
-Co można spotkać w lesie ?
5.Odczytanie przez uczniów wiersza „ Las wielki i mały ‘’.
6.Wypowiedzi na temat treści wiersza.
7.Podkreślanie w wierszu nazw roślin i zwierząt.
8.Omówienie warstwowej budowy lasu.
9.Dopasowywanie nazw roślin do właściwej warstwy lasu – praca w grupach.
10.Drzewo- dom dla zwierząt, nazywanie zwierząt na rysunkach, ćwiczenie „Leśne pomyłki”- znalezienie każdemu zwierzątku właściwego miejsca na drzewie.
11.Prezentacja wiadomości przyrodniczej przygotowanej przez ucznia.
12.Rozwiązywanie nietypowego zadania tekstowego z (nadmierną ilością danych)
13.,,Chochlikowe psoty”- przeczytanie i poprawa zdań przez uczniów.
14.Podsumowanie zajęć, uczniowie odpowiadają, czego nauczyli się na tych zajęciach.
15.Ocena uczniów za pracę oraz ich aktywność.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.