X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39517
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 3
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o 1005 woluminów.
W szkole zostały zrealizowane następujące działania:
1. Zasięgnięcie opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego przy zakupie książek:
• zasięgnięto opinii Rady Szkoły przy zakupie książek;
• zasięgnięto opinii Samorządu Uczniowskiego przy zakupie książek;
• ponadto uczniowie pisemnie podawali propozycje książek, które by chcieli, aby zostały zakupione do biblioteki szkolnej. Prowadzono indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami dotyczące polecanych przez nich książek, którymi warto wzbogacić księgozbiór biblioteczny.

2. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną:
• kontynuowano współpracę z bibliotekami miejskimi i wojewódzkimi:
 po konsultacji z Miejską Biblioteką Publiczną oraz uwzględnieniu wyników Ogólnopolskich Wyborów Książek przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 opracowano listę książek, które planowano zakupić do biblioteki szkolnej;
 zakupiono do biblioteki 1005 książek zgodnie z przygotowaną listą;
 wymieniano informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów:
• przeprowadzono akcję mającą na celu pozyskanie książek do biblioteki szkolnej - „Podaruj książkę bibliotece”. Zbiory biblioteczne wzbogaciły się o 36 pozycji podarowanych przez uczniów i rodziców;
• „Spotkanie z Zeusem” – uczniowie klas piątych przygotowali inscenizację teatralna, której nadrzędnym celem było pokazanie w sposób humorystyczny zmartwień i codziennych radości najważniejszych bogów mitologicznych;
• „Turniej wiedzy o mitach” – celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów klas piątych dotyczących historii Grecji, a w szczególności mitologii greckiej oraz wykazanie się znajomością treści wybranych mitów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni ocena celującą.

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami:
• przygotowano prezentację multimedialną „Czytanie... włącza myślenie”, która została zaprezentowana przez wychowawców w trakcie spotkań z rodzicami.

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:
• „Dzieje książki i pisma na przestrzeni wieków” – celem projektu edukacyjnego „Dzieje książki i pisma na przestrzeni wieków” było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat historii pisma i książki od czasów najdawniejszych do współczesnych, jak również rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród młodzieży. W ramach tego projektu uczniowie odwiedzili kielecki antykwariat
oraz wydawnictwo. Zapoznali się również z zasobami biblioteki szkolnej dotyczącymi historii pismai książek na przestrzeni dziejów. Przedsięwzięcie to było realizowane w ramach lekcji języka polskiego, plastyki. Efektem tych działań była prezentacja multimedialna (przedstawiona na forum klasy) oraz wystawa prac uczniowskich zaprezentowana na forum szkoły
• „I can read” – celem projektu było wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz zachęcenie ich do czytania w języku angielskim. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z sześcioma książkami w języku angielskim, które dostępne są w bibliotece szkolnej, a następnie wykonanie ćwiczeń dotyczących ich treści. Zadania te miały na celu sprawdzenie i rozwijanie znajomość słownictwa oraz gramatyki. Postępy w czytaniu były nagradzane ocenami celującymi.
• „Na początku był chaos – powstawanie świata według różnych mitologii” – projekt miał na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej nie tylko mitologii antycznej. Uczniowie zapoznali się również z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi mitologii: chińskiej, słowiańskiej i skandynawskiej, uczestniczyli w klasowego konkursu wiedzy mitologicznej pt. „Turniej wiedzy o mitach”, przygotowali inscenizację pt. „Spotkanie z Zeusem” oraz prezentacje multimedialne, które miały na celu pokazanie różnorodności pojmowania stworzenia świata przez wybrane społeczności.
• „Książka – mój najlepszy przyjaciel” – w ramach projektu edukacyjnego w klasach IV zrealizowane zostały lekcje pod hasłem: „Tę książkę warto przeczytać”. Uczniowie przedstawiali następujące prezentacje: „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena, twórczość poetycka Małgorzaty Strzałkowskiej, „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” Joanne K. Rowling, „Oliwia i Klejnotka” Kelly McKain.
• „Dobre maniery – LUBIĘ TO!!!” – w trakcie realizacji projektu uczniowie:
 poznali zasady savoir– vivre, poprzez czytanie książek o tej tematyce oraz omawianie w/w zasad;
 spotkali się z panią psycholog na pogadance pt. „Zasady dobrego wychowania”;
 uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych poświęconych dobremu wychowaniu zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną;
 wzięli udział w szkolnym konkursie dla uczniów klas trzecich „Dobre maniery – lubię to!”, sprawdzającym znajomość zasad savoir– vivre.
• „Poczytaj mi przyjacielu” – uczniowie klasy IIc słuchali książek czytanych przez starszych kolegów z klasy Vc oraz przez zaproszonych rodziców. Tematyka książek była różnorodna m.in. historia Polski, mniejszości narodowe, opieka nad zwierzętami, słabszymi ludźmi, życie p praca detektywa, a jednocześnie dostosowana do wieku i zdolności poznawczych uczniów. Do poznanych tekstów powstały ilustracje, które zostały wykorzystane do tworzenia gazetek okolicznościowych. Po zakończeniu projektu ilustracje zostały zebrane w album, który został wyeksponowany w sali lekcyjnej.
Uczniowie klasy Va w każdy piątek zachęcali swoich młodszych kolegów z klasy Ia poznania literatury dziecięcej. Tematem przewodnim spotkań były zwierzęta.
Na zajęciach plastycznych powstały prace inspirowane poznanymi przygodami.
• „W krainie baśni H. Ch. Andersena” – uczniowie poznali życiorys H. Ch. Andersena oraz baśnie: „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Brzydkie kaczątko”, „Królowa Śniegu”. Każda z baśni została omówiona, wyjaśniono jej problematykę podczas pogadanek z dziećmi, wykonywaniu ćwiczeń online oraz wypełnianiu kart pracy. Uczniowie odgrywali scenki dramowe po angielsku. Przygotowali również przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka w języku angielskim.
• „W zaczarowanym świecie utworów Jana Brzechwy” – uczniowie poznali życie i twórczość poety, a także wykonali ilustracje do poznanych utworów. W salach zostały przygotowane wystawki książek J. Brzechwy. Uczniowie przygotowali wystawę prac inspirowanych twórczością Brzechwy. Podczas zajęć komputerowych wykonali w programie Paint okładki do wybranych książek poety. W grudniu odbył się konkurs recytatorski dla uczniów z klasy IIa i IIb.

6. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich:
• dostosowano organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów. Dokonano stosownych zmian w regulaminie biblioteki szkolnej, dzięki którym uczniowie mogą wypożyczać książki na wakacje. Na ferie książki uczniowie mogli wypożyczać od zawsze;
• przeprowadzono akcję skierowana do uczniów klas I-V - „Wakacje z książką”.

7. Podjęcie przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną:
• przeprowadzono akcję charytatywną „Książki dla Polaków”. Zebrane dary książkowe, edukacyjne i materiały biurowe zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miasta
Polakom mieszkającym na Kresach;
• zorganizowano VII Miejski Konkurs Fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Świat w oczach dziecka”– „Z książką mi do twarzy”- celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa jako formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, ukazanie odczuć osobistych poprzez obcowanie z książką, upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem oraz wyrażania emocji. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przyznano 17 nagród i 2 wyróżnienia. Zorganizowano wystawę pokonkursową;
• nawiązano współpracę z Instytutem Edukacji Szkolnej - Zakład Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej – uczniowie klasy 2 uczestniczyli w wykładzie „Czy życie bez książki byłoby ciekawsze?” i warsztatach „Słowo i emocje”, „Słowo i ruch”, „Słowo i sztuka”; przygotowanych przez członkinie Studenckiego Koła Naukowego;
• nawiązano współpracę z Osadą Średniowieczną – uczniowie klas IV poznali słowiańskie podania oraz uczestniczyli w warsztatach tkackich przeprowadzonych przez animatorów z centrum.
• kontynuowano współpracę z lokalnymi bibliotekami miejskimi i wojewódzkimi:
 Miejska Biblioteka Publiczna:
 „Poznajemy bibliotekę i jej zbiory” – lekcja biblioteczna (kl. Ib);
 „Dobre maniery na co dzień” – lekcja biblioteczna (kl. IIIa,);
 „Dobre maniery z rodziną Wafelków” – lekcja biblioteczna (kl. IIIc);
 „Jan Brzechwa – kto to taki?” – lekcja biblioteczna (kl. IIa, IIb);
 Wojewódzką Biblioteką Publiczną:
 „Pomnik H. Sienkiewicza” – warsztaty (kl. Vc);
• uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu poprzez korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych:
 zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (kl. IVa, IVb, IVc);
 „Jaś i Małgosia” – przedstawienie teatralne zorganizowane w KCB, zaprezentowane przez aktorów Wrocławskiego Teatru Edukacj (kl. IIc);
 „Szalone bajeczki z dziadunia teczki” - przedstawienie teatralne zaprezentowane przez aktorów Wrocławskiego Teatru Edukacji (kl. IIa);
 „O Wilku i Czerwonym Kapturku” - spektakl TLiA „Kubuś”;
 „Calineczka” - spektakl TLiA „Kubuś”;
 „Super Piotruś Pan” - spektakl TLiA „Kubuś”.

Działania podjęte w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 3 wpłynęły na rozwój samorządności uczniów poprzez współdecydowanie o zasobach biblioteki szkolnej, rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy w grupie oraz integrację zespołów klasowych. Biblioteka wzbogaciła swoje zasoby o nowe pozycje książkowe zgodne z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów. Zakupiono także książki z dużą czcionką, przewagą ilustracji, poruszające tematykę tolerancji, akceptacji, wartości, niepełnosprawności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.