X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39514
Przesłano:

Morze Bałtyckie. Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji: Morze Bałtyckie

Cele lekcji
Ogólny:
Poznanie charakterystycznych cech środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego. Problem degradacji wód Bałtyku.
Szczegółowe:
A. Wiadomości
- uczeń zna typy wybrzeży: szerowe (szkierowe), klifowe, zalewowo- mierzejowe,
- uczeń zna nazwy państw leżących nad Morzem Bałtyckim,
- uczeń omawia i opisuje procesy powstawania różnych typów wybrzeża,
- uczeń porównuje wielkość i głębokość Bałtyku z innymi morzami,
- charakteryzuje temperaturę wód oraz zasolenie Bałtyku,
- zależność między stanem czystości wód Bałtyku a zanieczyszczeniem rzek do niego wpływających,
B. Umiejętności
- uczeń potrafi:
- określić położenie Morza Bałtyckiego;
- wskazać na mapie wybrane zatoki , wyspy i cieśniny Morza Bałtyckiego;
- analizować dane i formułować wnioski na podstawie informacji z różnych źródeł.
C. Postawy
- uczeń zgodnie współpracuje w grupie i czuje się odpowiedzialny za jej pracę;
-uczeń wykazuje postawę proekologiczną.
Metoda i forma pracy
Formy pracy: praca indywidualna, w grupach
Metody : IT, rybi szkielet, ćwiczeniowa z mapą, atlasem, zeszytem ćwiczeń.

Przebieg lekcji:

a. Faza przygotowawcza

-część organizacyjna (powitanie, sprawdzenie obecności, rozdanie atlasów, rozwieszenie mapy fizycznogeograficznej Europy);
- nawiązanie do ostatniego tematu związanego z siecią rzeczną Europy i Polski oraz zlewiskiem Morza Bałtyckiego.

b. Faza realizacyjna

-Z czym Wam się kojarzy Bałtyk? (wakacje, plaża, wyjazdy...)
Mówiąc plaża-poznajemy pierwszą cechę Bałtyku-różnorodność linii brzegowej. (Fotografie na pulpicie z rodzajami wybrzeży). W jaki sposób utworzyły się wybrzeża charakterystyczne dla linii brzegowej Polski pokaże nam prezentacja multimedialna.
-Skąd wzięło się powiedzenie, że jest Bałtyk to polskie „okno na świat”? Propozycje uczniów.
-Prześledźmy, proszę, jak powstał Bałtyk? Oglądanie prezentacji IT dotyczącej położenia i powstania Morza Bałtyckiego.
-Poszukajmy innych cech charakteryzujących Morze Bałtyckie. Proszę o otworzenie podręcznika na s. 62 oraz atlasu na mapie Europy.
-Odszukajcie, proszę, jaką powierzchnię ma Bałtyk. Co można powiedzieć o niej w stosunku do powierzchni Polski?
-Proszę o odszukanie państw w atlasie lub przy pomocy podręcznika, które można nazwać nadbałtyckimi. Uczniowie odszukują i wskazują na mapie ściennej Europy. Z tego wniosek, że Bałtyk otoczony jest lądami. Takie położenie nazywamy śródlądowym.
-Wskażcie cieśniny, którymi Bałtyk łączy się z Atlantykiem. Czy jest to szerokie, czy wąskie połączenie z oceanem. Jakie są tego konsekwencje?
-Zasolenie-Bałtyk jest najmniej zasolonym morzem na świecie. Zasolenie określamy w promilach, czyli w ilości gram soli na n 1 litr wody. Dlaczego tak się dzieje? Proszę o odszukanie odpowiedzi w tekście.
-W wyniku małego zasolenia część Bałtyku zamarza. Spróbujcie wyjaśnić , dlaczego najdłużej zamarznięta jest Zatoka Botnicka?
-Znajdźcie największe wyspy na Bałtyku. Która z nich należy do Polski?
-Jak myślicie, do jakiego typu mórz będzie należał Bałtyk pod względem temperatury wody? Z czego wynikają takie różnice temperatur między Bałtykiem a Morzem Śródziemnym(lub dowolnym na południu Europy)?
-Odszukajcie, proszę, odpowiedzi na temat stanu czystości wód Morza Bałtyckiego. Jakie są tego przyczyny?
Za chwilę otrzymacie w parach zadania dotyczące środowiska przyrodniczego Bałtyku. Proszę o zwięzłe odpowiedzi na kartkach, które otrzymaliście. Będą to najważniejsze wiadomości , z którymi zapozna się cała klasa, a jednocześnie jest to podsumowanie wiadomości.
Uczniowie przypinają odpowiedzi w odpowiednich miejscach rybiego szkieletu.

c. Faza podsumowująca
Podsumowanie i wyciąganie wniosków. Znając powyższe odpowiedzi z łatwością rozwiążecie zadania w zeszycie ćwiczeń nr 1 i 3. Uczniowie rozwiązują zadanie w ćwiczeniu.
Ocena aktywności.
d. Zadanie domowe dla wszystkich-ćw.2,4,5.

Praca domowa dla chętnych:
Jak Ty możesz wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska Bałtyku?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.