X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39511
Przesłano:

Wizyta w zoo Jana Brzechwy. Scenariusz zajęć w klasie I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE I

Prowadzący: mgr Beata Schnabel
Blok tematyczny: Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy
Temat lekcji: Wizyta w Zoo Jana Brzechwy
Realizowana edukacja:polonistyczna,przyrodnicza, techniczna.
Czas trwania: 2 lekcje
Cel główny:
- zaznajomienie z twórczością Jana Brzechwy – wiersze ze zbioru Zoo,
- wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt,
- doskonalenie umiejętności właściwego czytania wierszy

Cele operacyjne:
- czyta wiersze z odpowiednią intonacją
- słucha ze zrozumieniem,
- wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu,
- doskonali umiejętność podziału wyrazów na sylaby,
- pamięta nazwy wybranych zwierząt egzotycznych,
- przepisuje poprawnie tekst wiersza,
- słucha ze zrozumieniem tekst popularnonaukowy,
- naśladuje ruchem zachowania zwierząt,
- ilustruje ruchem rytm i słowa piosenki,
- pomysłowo wykonuje pracę z plasteliny,
- przestrzegania reguł wspólnej zabawy i pracy,

Metody pracy (według W.Okonia):
• praktycznego działania;
• podająca;
• poszukująca;
• słowna;
• problemowa;
Formy pracy:
• zbiorowa jednolita;
• indywidualna jednolita i zróżnicowana;
• grupowa.
Środki dydaktyczne: teksty wierszy Jana Brzechwy ze zbioru „Zoo:; mapa świata, „Magiczny worek”; pluszaki- zwierzęta, płyta z muzyką, rozsypanki sylabowe, komputer, prezentacja multimedialna, filmy o zwierzętach z zasobów You Tuba

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Przypomnienie postaci Jana Brzechwy-prezentacja multimedialna

2. Zabawa rytmiczna przy piosence Kaczka- dziwaczka
Podanie tematu lekcji powiązanie jej z poprzednią wiedzą i podanie NaCobezu
N: -poznacie wiersze J. Brzechwy o zwierzętach,
-nauczycie się właściwie je recytować,
-dowiecie się ciekawych rzeczy o niektórych zwierzętach egzotycznych,
-będziecie ćwiczyć podział wyrazów na sylaby oraz staranne i bezbłędne przepisywanie tekstu

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA

3. Zabawa „Magiczny worek”.
Wyciąganie po kolei z worka maskotek zwierząt: żyrafa, małpa, zebra, tygrys, papuga,
krokodyl, lew

4. Czytanie wybranych wierszy ze zbioru ZOO.
Po wyciągnięciu każdej maskotki czytany jest odpowiedni wiersz

5. Rozmowa na temat usłyszanego wiersza

6. Oglądanie zdjęć i filmów o zwierzętach (zasoby You Tuba)

7. Pokazywanie na mapie miejsc gdzie żyją poszczególne zwierzęta

8. Zabawa ruchowa- szukam swojej pary zgodnie z wylosowanym obrazkiem zwierząt,
Dzieci w parach rzeźbią egzotyczne zwierzę- jedno z dzieci jest rzeźbiarzem, drugie
modelem.

9. Układanie nazw zwierząt z sylab (Zadanie do wykonania w wylosowanych wcześniej parach).
Sprawdzenie na tablicy

10. Przepisywanie wybranego wiersza do zeszytu- ocena pracy przez kolegę

11. Lepienie wybranego zwierzęcia z plasteliny- wystawa i ocena prac

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

12. Ewaluacja zajęć
Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności
Przyczepienie obrazków zwierząt pod odpowiednim hasłem: Zajęcia się podobały lub
Zajęcia nie podobały się

13. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.