X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39502
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym - upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych

Współpraca Miejskiego Przedszkola nr 19 w Lesznie ze środowiskiem lokalnym - upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych

M.Przedszkole nr 19 -"leśna kraina"w Lesznie jako instytucja wychowawczo- dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.Współpracuje z wieloma instytucjami dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością , co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.
Współpraca z wybranymi instytucjami:
1. Władze lokalne- poznanie pracy urzędu, kontakt z władzami miasta poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez urzad oraz przedszkole,
2.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzicom, organizowanie spotkań ze specjalistami, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli,
3.Straż Pożarna- organizowanie wycieczek do siedziby straży, zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków, przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników placówki- próbny alarm przeciwpożarowy, kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem,
4.Policja- organizowanie spotkań na terenie przedszkola, prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt,
5.Straż Miejska- zajęcia z wychowania komunikacyjnego, popularyzowanie wiedzy- bezpieczne poruszanie się po drodze - elementy odblaskowe,
6.Biblioteka Miejska-poznanie pracy bibliotekarza, zachęcanie do korzystania ze zbiorów biblioteki, słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki, poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym, wypożyczanie książek do czytania w przedszkolu,
7.Schronisko dla Zwierząt w Henrykowie-poznanie pracy ludzi w schronisku, uczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzęta, które mają w swoich domach, organizowanie akcji zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku,
8.Muzeum Okręgowe w Lesznie- rozbudzanie wyobraźni dziecięcej , oglądanie wystaw czasowych oraz udział w warsztatach tematycznych i plastycznych- zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, sprawianie radości z możliwości kontaktu ze sztuką.
9.Miejski Ośrodek Kultury- korzystanie z propozycji teatralnych przez przedszkolaków, współpraca w organizowaniu konkursów muzycznych- 'Czerwonak",
10.Nadleśnictwo Karczma Borowa-organizowanie wycieczek na łono natury,poznanie środowiska przyrodniczego, obejrzenie sali edukacyjnej, ścieżka edukacyjna,uczenie dzieci odpowiedzialności za ochronę lasu , jako juror w organizowanych konkursach plastycznych, fotograficznych organizowanych przez przedszkole.
11. Oczyszczalnia ścieków- organizowanie wycieczek do centrum Edukacji Ekologicznej ,,Wodociągi Leszno";skorzystanie z oferty edukacyjnej dotyczącej zagadnień ekologicznych, ochrony środowiska; zwiedzanie Centrum oraz wspólne działania z dziećmi: układanie puzzli, przeprowadzanie eksperymentów, rozumienie znaczenia wody dla każdego żywego organizmu.
12.Placówki oświatowe(szkoły, przedszkola)- udział wychowanków w organizowanych przeglądach piosenki i konkursów plastycznych, zapoznanie dzieci ze szkołą - ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego, udział wychowanków w corocznej wystawie wielkanocnej i występach z okazji Wielkanocy,
13.Media lokalne- zapraszanie na uroczystości i imprezy przedszkolne przedstawiciela gazety: "ABC" oraz Telewizji ,,Leszno", zamieszczanie informacji o działaniach przedszkola w lokalnych i mediach.
14.Służba Zdrowia- Prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej-,,Światowy Dzień Czystych Rąk",za zgodą rodziców kontrola czystości rąk i włosów
15.Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe- wycieczki do zakładów pracy, zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody;
16.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- dofinansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.
17.Kościół parafialny św.Kazimierza w Lesznie-udział ks.Proboszcza w wigilii przedszkolnej oraz występy dzieci 6-letnich w miesiącu styczniu w kościele parafialnym - Jasełka w kościele- msza św. z udziałem dzieci, rodziców i dziadków.
18.Współpraca z Domem Dziecka we Wschowie - woj.wielkopolskie
-Od ponad 10 lat trwa nasza współpraca z p.dyr. B.Tlałką oraz dziećmi, które przebywają w tej placówce opiekuńczo- wychowawczej.Raz do roku na terenie przedszkola odbywają się zbiórki pieniężne z przeznaczeniem na zakup potrzebnych sprzętów lub dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów podopiecznych. Wychowankowie razem z p.dyr. odwiedzają przedszkole uczestnicząc w przedstawieniach jasełkowych i Wigilii lub przedstawieniach wielkanocnych i świątecznym śniadaniu. Przedszkolacy odwiedzają swoich przyjaciół na terenie Domu Dziecka biorąc udział w różnorodnych zabawach.

Ten rodzaj współpracy wyróżnia nasze przedszkole pośród innych leszczyńskich przedszkoli.

Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych przedszkolaków i absolwentów. Rozbudzamy w nich miłość do drugiego człowieka. Staramy się o to, aby każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.