X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39473
Przesłano:

Cykl wychowawczy - Kto wygra? Scenariusz zajęć w klasie l

Scenariusz zajęć w klasie l b

Data:04.02.2019r.

Osoba prowadząca: Jadwiga Sukiennik

Krąg tematyczny: Nigdy się nie nudzę.

Temat zajęć: Cykl wychowawczy- Kto wygra ?

WYMAGANIA OGÓLNE:
-wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie wiedzy oraz zaspakajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej
- czytanie, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy
-rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia w rozwiązywaniu różnych problemów, a także w razie potrzeby konfliktów
- umiejętność uczenia się jako sposobu zaspakajania naturalnej ciekawości świata
- umiejętność pracy zespołowej
- wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym
- kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach
- radzenie sobie w różnych sytuacjach, świadomość przeżywanych emocji i umiejętność panowania nad nimi
TREŚCI NAUCZANIA:
Uczeń:
-słucha uważnie i ze zrozumieniem opowiadania czytanego przez N
-odpowiada na pytania do tekstu
-porządkuje historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią wydarzeń
-wymyśla zakończenie historyjki -podaje zasady zgodnej gry
-odgrywa scenki dramowe
- układa zdanie z rozsypanki wyrazowej
-formułuje własne wnioski
-porządkuje liczby i odczytuje zdanie
-odczytuje i zaznacza pełne godziny na zegarze
-aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat grania w gry

CELE ZAJĘĆ:
Uczeń:
- tworzy wypowiedzi w formie ustnej na konkretny temat
- potrafi wymienić zasady zgodnej i wesołej gry
- rozwiązuje zadania matematyczne
METODY I FORMY PRACY:
Metody pracy: słowne, oglądowe, czynne

Formy pracy: indywidualna, grupowa, praca w parach

Środki dydaktyczne/pomoce: karteczki z liczbami i literami, ilustracje do tekstu czytanki, kartki z rozsypanką wyrazową, karty pracy z zegarami, model zegara, kolorowe buźki, patyczki z imionami dzieci, różne gry planszowe, płyta CD, radiomagnetofon.

Przebieg zajęć.
1. Wprowadzenie do tematu- porządkowanie liczb rosnąco, odczytanie zdania „ Gra to trudna sztuka”
2. Podanie celów zajęć i nacobezu.
3.Słuchanie opowiadania Zofii Staneckiej „Kto wygra ?”, odpowiadanie na pytania N. do tekstu: • W co bawili się Marta z Antkiem? • Jak przebiegała zabawa bohaterów? • Dlaczego dzieci się kłóciły?
4. Porządkowanie ilustracji zgodnie z przebiegiem wydarzeń.
5. Odczytywanie pełnych godzin na tarczach zegarów, zgodnie z zapisem dorysowywanie wskazówek.
6. Śpiewanie piosenki „Podaj rękę koleżance”
7. Rozmowa w kręgu o tym, dlaczego duszek nazwał granie w gry „trudną sztuką”. Formułowanie swoich wniosków.
10. Podawanie przykładów postępowania, aby gra była zgodna i wesoła, np. przestrzeganie zasad gry, granie w sposób uczciwy, pogodzenie się z przegraną, umiejętność wygrywania.
11. Odgrywanie scenek. U. dobierają się w pary. W parach odgrywają scenki, w których wymyślają różne rozwiązania zakończenia kłótni Marty i Antka.
12. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej.
Gra to jest tylko zabawa.
13. Podsumowanie zajęć. Uczniowie w kręgu kończą rozpoczęte zdania:
Gdy wygrywam, to .....................
Gdy przegrywam, to ...................
14. Ocena pracy uczniów, aktywności w czasie zajęć.
15.Ewaluacja zajęć – uczniowie wybierają odpowiednie buźki, wskazując, czy podobały się zajęcia.
16.Oglądanie gier planszowych przyniesionych przez uczniów, losowanie kolegów do wspólnej gry.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.