X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39411
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kosmos-planety i gwiazdy. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć metodą ,,odwróconej lekcji” opracowała Jolanta Agata Lis

1. Temat: Kosmos- planety i gwiazdy.

2. Liczba godzin dydaktycznych: 1,5 h
3. Grupa dzieci: 4-5 -latki
CELE kształcenia i wychowania:
• konstruowanie wiedzy o wszechświecie/rozumienie pojęć: kosmos, planety, gwiazdy
• kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji/ nazywanie planet w Układzie Słon.
• odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi
• doskonalenie umiejętności formułowania pytań
• rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności / wskazuje stronę lewą i prawą posługuje się cyframi od 1 do 7, uczestniczy w zabawach tanecznych, aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
• wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości

Etap zajęć
Aktywność dzieci (przy udziale rodziców)
Aktywność nauczyciela

Przed
rozpoczęciem
zajęć
- Dzieci wyszukują w Internecie informacji
przedstawiających Kosmos-gwiazdy i planety.
- Dzieci oglądają albumy, atlasy fotografie przedstawiające Układ Słoneczny, gwiazdy, stacje kosmiczne, ciała niebieskie.
Dostarcza dzieciom bodźca, który pobudzi ciekawość dzieci i skoncentruje ich aktywność na zagadnieniach związanych z tematem zajęć.
Dostarcza różnych rodzajów publikacji (podaje strony internetowe, prezentacje multimedialne).

Realizac
ja zajęć
- Planety na miejsce- zabawa orientacyjno- porządkowa. N. rozkłada krążki , po jednym dla każdego dziecka. N. kładzie jeden krążek na środku- to Słońce. Dzieci zapamiętują, w którym miejscu stoją. Na hasło Planety wirują! Dzieci wychodzą ze swoich krążków i biegają wokół Słońca. Na hasło planety na miejsce! Dzieci mają za zadanie wrócić dokładnie do swojego krążka
- Kosmos- swobodna rozmowa dzieci na temat zajęć, uczestniczenie w rozmowie kierowanej przez N., udział w przygotowaniu wstępnej siatki tematycznej. Budowanie wspólnych doświadczeń.
- Formułowanie listy pytań( np. w formie zagadek detektywistycznych).
-,,Co krąży wokół Słońca?”-zabawa słuchowa.
Dzieci wymieniają nazwy planet ; dzielą ich nazwy na sylaby: wyróżniają głoski na początku i na końcu; wymieniają kolejne głoski w nazwach i określają ich liczbę; podają nazwę planety powiedzianą przez N. z podziałem na głoski.
Czytają globalnie nazwy planet (zadanie dodatkowe dla chętnych dzieci).

- W planetarium- oglądanie prezentacji multimedialnej na temat Układu Słonecznego.
Dzieci utrwalają nazwy planet Układu Słonecznego. Przyklejają planety we właściwych miejscach na indywidualnych kartach pracy.

-Zabawy rytmiczne do piosenki,, Lot kosmiczny”. Uwrażliwienie na budowę i rytm piosenki.

- Jazda na Wielkim Wozie- zabawa z elementem równowagi.
Dzieci mają za zadanie przejść od gwiazdy do gwiazdy, stawiając stopy na skakance, wymieniając kolejne liczby przy gwiazdach-krążkach. Dziecko, które skończy, staje na środku wozu. Gdy wszystkie dzieci skończą, na sygnał N. wybiegają ze środka i biegają po dywanie omijając krążki i przeskakując skakanki.

- Rysunki z gwiazd- zabawa dydaktyczna.
Dzieci otrzymują opaski, które zakładają na lewą rękę, po dziesięć gwiazdek i kartkę papieru. Następnie dzieci ustalają przez wskazywanie i wodzenie palcem, gdzie jest: góra, dół, lewa strona, prawa strona; środek kartki; lewy brzeg kartki, prawy brzeg, górny i dolny brzeg; lewy górny róg, prawy górny róg; lewy dolny róg, prawy dolny róg. Dzieci układają gwiazdy zgodnie z poleceniami.
- Wszechświat lub Gwiezdny świat– praca plastyczna. Dzieci przedstawiają swoje wyobrażenia o kosmosie za pomocą różnych technik plastycznych.

- Udział w quizie wiedzy o wszechświecie.
Dzieci odpowiadają na pytania zapisane na początku zajęć.

Organizuje zabawę i czuwa nad jej sprawnym przebiegiem.

Obserwuje swobodne rozmowy dzieci, Przygotowuje wstępną siatkę tematyczną ilustrującą aktualny zasób wiedzy dzieci na temat kosmosu.

Zapisuje listę pytań.

N. czyta wiersz Iwony Salach W kosmosie. Następnie zadaje dzieciom pytania Ile jest planet w układzie słonecznym?Jak nazywają się planety Układu Słonecznego?
N. prowadzi ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej, wyróżniania głoski w nagłosie i wygłosie. Zachęca dzieci do odczytania wyrazów.

Dostarcza dzieciom informacji na temat Układu Słonecznego planet, kilku układów gwiazd np. znaki zodiaku, Wielka i Mała Niedźwiedzica,
Duży Wóz, Gwiazda Południa.
Inspiruje i zachęca dzieci do aktywności badawczej.
Przygotowuje i prowadzi zabawy ruchowe i rytmiczne.

N. pokazuje rysunek Wielkiego Wozu, łącząc poszczególne gwiazdy w obrębie układu.
Następnie rozkłada krążki tworząc Wielki Wóz, przy każdym krążku kładzie kartoniki cyframi od 1-7(1 znajduje się na dyszlu).Poszczególne krążki łączy przy pomocy długich skakanek.

N. pokazuje dzieciom ułożony z gwiazd Wielki Wóz. N. nakazuje dzieciom układać gwiazdy zgodnie z poleceniami: połóż : jedną gwiazdę na środku kartki, dwie na górze strony kartki; trzy gwiazdki z prawej strony kartki; jedną gwiazdkę w lewym górnym rogu; jedną gwiazdkę w prawy dolnym rogu itd.

Prowadzi zajęcia plastyczne- prezentuje możliwe techniki i sposoby wykonania prac np. rysunek, szkic, praca malarska, wycinanka.

Ewaluacja zajęć w formie odpowiedzi na pytania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.