X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39390
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Skrzydlaci przyjaciele zimą - zabawy aktywizujące

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 5 – letnich

Temat: Pomagamy skrzydlatym przyjaciołom zimą - zabawy aktywizujące

Cele główne:
-aktywizowanie myślenia poprzez próby analizowania, wnioskowania,
uogólniania,
-utrwalenie wiadomości o ptakach pozostających w kraju na zimę,
-rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
-rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego
indywidualnych predyspozycji

Cele operacyjne
Dziecko:
-rozpoznaje i nazywa ptaki zimujące w naszym kraju /sikorka, sroka,
wróbel, gil, gawron/
-wie, czym należy dokarmiać ptaki,
-buduje poprawne wypowiedzi,
-rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych
płaskich,
- współdziała w grupie i umie wymieniać informacje,
- kształtuje odporność emocjonalną w trudnych sytuacjach,
- potrafi poruszać się w rytm muzyki,
- wykonuje pracę plastyczną wskazaną metodą,
- wykazuje inwencję twórczą przy wykonywaniu pracy,
- chętnie pracuje wykorzystując dostępne środki dydaktyczne,
doprowadza pracę do końca,
- bezpiecznie korzysta z narzędzi i materiałów plastycznych

Formy aktywności dziecięcej:
- praca z całą grupą,
- praca w małych zespołach
- praca indywidualna

Metody
-czynna - zadań stawianych do wykonania
-słowna - opowiadanie, rozmowa
-percepcyjna - pokaz
-aktywizujące - burza mózgów, mapa pojęciowa, pantomima, kolaż

Środki dydaktyczne: opowiadanie H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”, historyjka obrazkowa, sylwety, koperty z zadaniami dla dzieci, płyta CD z podkładem muzycznym do zabawy ruchowej.
Materiały i narzędzia plastyczne: gazeta, drewniane patyczki, kredki pastele, brystol, blok techniczny, piórka, papierowe serwetki, sznurek, plastelina, nasiona, nożyczki, klej, pędzle, miseczki, pojemniki.

Przebieg

Część wstępna

Zabawa dydaktyczna "Ukryty obrazek"
Na tablicy ukryty jest pod figurami geometrycznymi obrazek /sylweta wróbelka Elemelka/. Zadaniem dzieci jest odszukanie danej figury, odsłonięcie jej oraz wywnioskowanie, co przedstawione jest na ukrytym obrazku. Informacja o danej figurze geometrycznej zaszyfrowana jest w trzech symbolach określających: kolor, wielkość oraz kształt.

Burza mózgów
Dzieci rozpoznają emocje /wybierając jeden z trzech obrazków/ oraz podają jak największą ilości pomysłów „dlaczego wróbelek Elemelek jest smutny?”

Część właściwa

Wysłuchanie opowiadania w formie historyjki obrazkowej opartej na utworze H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku pustym brzuszku i rondelku”. Nauczyciel opowiada przygodę wróbelka Elemelka i odsłania kolejne ilustracje. Dzieci uważnie śledzą treść opowiadania.

Zabawa ruchowa "Ptaszki w karmnik"u
Nauczyciel rozkłada na dywanie pięć kolorowych krążków /karmników/ z nazwami ptaków /wróbel, sikorka, gil, sroka, gawron/ oraz karteczki przedstawiające ptaki. W czasie muzyki dzieci rytmicznie poruszają się po dywanie, na przerwę podnoszą jedną karteczkę i szukają odpowiedniego karmnika np. wszystkie wróbelki do czerwonego karmnika/krążka/.

Wspólne tworzenie mapy pojęciowej "Ptaki"
Nauczyciel wysuwa problem „Co wiemy o ptakach przylatujących do karmników”, wyjaśnia sposób uporządkowania i usystematyzowania wiedzy – stworzenie mapy pojęciowej. Zespoły otrzymują koperty z materiałami i wybierają potrzebne wiadomości, które są następnie umieszczane na mapie.
Zadanie pierwsze -Jakie ptaki przylatują do karmnika
Dzieci wyszukują wśród obrazków ptaków /np.: indyk, papuga,
pingwin, kura, struś, koliber, sęp wróbel/ tego, którego można
spotkać zimą w karmniku.

Zadanie drugie -Budowa zewnętrzna ptaka
Zadaniem dzieci jest ułożenie ptaka z otrzymanych elementów i
wywnioskowanie czego brakuje np.; głowa, tułów, nogi skrzydła,
dziób brakuje ogona. Nauczyciel na mapie pojęciowej rysując
brakujące elementy tworzy obrazek ptaka.

Zadanie trzecie- Czym karmimy ptaki zimą?
Dzieci układają puzzle przedstawiające pokarm dla ptaków /zboża,
owoce, nasiona, tłuszcz/

Pantomima –wchodzenie w rolę przez ruch
Dzieci podzielone są na grupy, każda grupa pokazuje ruchem, gestem, mimiką wskazaną przez nauczyciela czynność, pozostałe dzieci rozpoznają ruch /np.machanie skrzydłami, szybowanie, szukanie ziarenek/.

Praca plastyczna wykonana techniką kolaż „Ptaszki w karmniku”
Nauczyciel omawia temat oraz technikę wykonania pracy. Dzieci podzielone są na zespoły /zespół otrzymuje zadanie do wykonania o różnym stopniu trudności w zależności od umiejętności/.
Zadania do wykonania:
1. karmnik – dzieci z pociętych, prostokątnych elementów tworzą
karmnik i ozdabiają zgromadzonymi materiałami /szare gazety,
karton, drewniane patyczki, bibułka/

2. ptaki 3D – zadaniem dzieci jest wycięcie według wzoru części,
sklejenie i ozdobienie /blok techniczny, piórka, pastele,
papierowe serwetki, koraliki/

3. pokarm – zadaniem dzieci jest wycięcie według wzoru prostokąta
oraz wypełnienie całej powierzchni plasteliną i wciśniecie
ziaren /sznurek, nasiona – grochu, słonecznika, dyni, kasza,
orzechy, plastelina, karton/

4. zima – na dużym arkuszu brystolu dzieci wspólnie rysują białymi
pastelami płatki śniegu, a następnie całą powierzchnię malują
niebieską i szarą farbą /arkusz brystolu, pastele, farby
akwarelowe: niebieska, szara/

Każdy zespół prezentuje wykonane zadanie, a następnie wszystkie prace zostają złożone tak, aby powstała jedna całość.

Część końcowa

Podsumowanie zajęcia "Emotikonki"
Na tablicy umieszczone są trzy buźki: zadowolona, obojętna i smutna, dzieci przyklejają wizytówkę, przy buzi odpowiadającej stopniowi swojego zadowolenia z zajęć/.

Podziękowanie za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.