X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39367
Przesłano:

Prawa i wolności dziecka - scenariusz zajęć

Temat: Przestrzeganie praw dziecka we współczesnym świecie.
Cele operacyjne:
- uczeń zna prawa, które mu przysługują;
- uczeń zna dokumenty, w których zawarte są prawa dziecka;
- uczeń potrafi ocenić, kiedy prawa dziecka są naruszane;
- uczeń rozumie, że należy szanować prawa innych;
- uczeń uświadamia sobie, że jego prawa są prawnie chronione
Metody:
- pogadanka (asymilacji wiedzy);
- giełda pomysłów (samodzielnego dochodzenia do wiedzy);
- klasyczna metoda problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy);
- dyskusja (asymilacji wiedzy);
- metody impresyjne (waloryzacyjne-ekspresyjne);
- metody realizacji zadań wytwórczych (praktyczne)
Zasady:
- trwałości wiedzy uczniów;
- przystępności w nauczaniu;
- systematyczności;
- operatywności wiedzy uczniów
Strategie: EOP
Formy pracy:
- grupowa;
- zbiorowa;
- indywidualna
Środki: dokumenty: Deklaracja Praw Dziecka; Konwencja o Prawach Dziecka- całość oraz wydruki artykułów; karty pracy; rozsypanki; wystawka
Literatura: Balcerek M., Prawa dziecka, Warszawa 1986; Kuźniar R., O prawach człowieka, Warszawa 1992; Mielcarek D., Dziecko podmiotem praw- czyli o Konwencji Praw Dziecka, Wychowanie w Przedszkolu 1991, nr 6, s. 323–329; Napiórkowska Z., Prawa dziecka w szkole, Nowa Szkoła 1991, nr 5, s. 294–296; Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka: założenia i rzeczywistość, pod redakcją M. Jakowickiej, K. Stech, Zielona Góra 2000; Prawa i wolności człowieka, praca zbiorowa pod redakcją E. Stawowy, Kraków 1995/1996; Żytko M., Jakie prawa mają dzieci?, Nowa Szkoła 1992, nr 3, s. 162–163
I Wprowadzenie do tematu
1. Zapoznanie uczniów z problemem łamania praw dziecka we współczesnym świecie.
2. Przedstawienie przez uczniów przykładów łamania praw dziecka
zaobserwowanych przez nich w życiu codziennym:
- głodne dzieci w wielu rodzinach;
- złe traktowanie niemowląt;
- molestowanie nieletnich;
- bite dzieci przez dorosłych.
3. Mini dyskusja nad rolą praw dziecka we współczesnym świecie.

II Realizacja tematu
4. Przedstawienie dokumentów związanych z prawami dziecka:
- Deklaracja Praw Dziecka- 1959 rok
- Konwencja o Prawach Dziecka- 1989 rok
Omówienie Konwencji o Prawach Dziecka na przykładzie poszczególnych artykułów.
5. Uświadomienie uczniom, jak często postępuje się z dziećmi.
ćwiczenie 1:
„Do 9 czynności, jak można postępować negatywnie z dziećmi dopasuj
przeciwstawne- pozytywne’’.
Przykłady negatywne Przykłady pozytywne
bij dziecko
odtrąć dziecko
krzycz na dziecko
poniżaj dziecko
zaniedbuj dziecko
okłamuj dziecko
narkotyzuj dziecko
krzywdź dziecko
zmuszaj dziecko
przytul je
okazuj mu czułość
rozmawiaj z nim
szanuj je
troszcz się o nie
mów mu prawdę
chroń je
broń je
zachęcaj dziecko
6. Mini dyskusja z uczniami:
 Czy tak postępują dorośli?
 Czy tak powinni postępować?
7. Hierarchizacja wybranych praw z utworzonego przez uczniów katalogu.
ćwiczenie 2:
„Uszereguj prawa od najważniejszego do najmniej ważnego”.
- prawo do życia;
- prawo do nauki;
- prawo do wypoczynku;
- prawo do wypowiedzi;
- prawo do wolności;
- prawo do godności

III Rekapitulacja wtórna
- Podsumowanie tematu przez nauczyciela- omówienie wystawki.

*Nauka refrenu piosenki „Hymn tęczy” metodą ze słuchu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.