X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39356
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Od ziarenka do bochenka. Konspekt zajęć

Opracowała: Katarzyna Karwowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMAT: Od ziarenka do bochenka .

Cele ogólne :

- budzenie szacunku do pracy ludzkiej;
- zapoznanie dzieci z historią powstawania chleba, uświadomienie znaczącej roli pracy rolnika, młynarza, piekarza w wytwarzaniu pieczywa;
- wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe określenia: młyn, kombajn.

Cele szczegółowe: (dziecko)

- jest przekonane o celowości uprawy zbóż;
- zna trudne i specyficzne warunki pracy rolnika, młynarza i piekarza;
- rozumie konieczność uprawy żyta, z którego wypieka się chleb;
- rozumie znaczenie postępu technicznego;
- uważnie słucha i odpowiada na pytania wykorzystując treść utworu i swoją wiedzę;
- potrafi wymienić etapy procesu powstawania mąki i chleba- układa historyjkę obrazkową;
- potrafi powiedzieć do czego potrzebna jest mąka,
- potrafi określić wygląd ( kolor) różnego gatunku pieczywa;
- chętnie uczestniczy w zabawach;
- umie przeczytać i przegłosować swoje imię;
- potrafi ułożyć z liter wyraz lato.

Metody:

- czynna: karta pracy
- oglądowa: - pokaz ilustracji przedstawiających pracę piekarza, rolnika, młynarza, oraz maszyn rolniczych,
- słowna: pogadanka, instruktaż słowny

Formy pracy:

- praca z całą grupą ;
- praca indywidualna

Środki dydaktyczne :

Magnetofon, płyta Cd,
ilustracje przedstawiające pracę piekarza, rolnika, młynarza (historyjka obrazkowa).
Plansze z różnymi urządzeniami rolniczymi, kartki z obrazkami przedmiotów, pieczywo różnego rodzaju.

Przebieg zajęcia:

1. Wspólne zaśpiewanie piosenki: ,, Po łąkach chodzi lato”.

2. Słuchanie wiersza Bogusława Szut ,, Pieczywo”.

Skąd, na stole, smaczny chlebek?
Rolnik sieje ziarno w glebę .
(Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna).
Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik kosi je z zapałem,
potem młóci, w swych maszynach i wywozi plon do młyna.
Młynarz, w młynie, ziarno miele, białej mąki robi wiele.
Z mąką trafia do piekarza, który ciasto, z niej wytwarza.
Z ciasta robi: chleb, rogale...W piecu piecze je wytrwale.
Jest pieczywo! ślinka leci. Więc, smacznego , drogie dzieci !

3. Krótka rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczenia-
( burza mózgów) oraz na temat treści wiersza.
- O czym jest ten wiersz ?
- Kto pracuje wytrwale by mógł powstać chleb?
- Co robi rolnik?
- Gdzie pracuje piekarz?
- Co on wypieka?

4. Zaprezentowanie dzieciom ilustracji przedstawiających różne prace polowe.
Zanim człowiek wynalazł chleb, musiał nauczyć się uprawy zbóż. Pierwsi ludzie zaczęli uprawiać ziemię, a więc stali się rolnikami około 10 – 12 tysięcy lat temu. Początki rolnictwa oznaczają siew i zbiór ziaren zbóż. Towarzyszyły temu pierwsze próby wypieku chleba. Chleb jest bowiem produktem ze zmielonego zboża.

6.Omówienie etapów powstawania chleba ( rozmowa kierowana) oraz pracy ludzi różnych zawodów zaangażowanych w wypiek chleba, ułożenie historyjki obrazkowej, nadanie jej tytułu „Od ziarenka do bochenka”
- siew,
- wzrost zbóż ( ich pielęgnacja),
- żniwa,
- produkcja mąki z ziaren,
- pieczenie chleba z mąki,
- sprzedaż chleba w piekarniach.

7. Zabawa ruchowa: ,, Na dźwięk tamburina stajemy w bezruchu”.

8. Wspólne rozwiązywanie zagadek:

-Słońce go budzi, słońce żegna,
gdy praca kończy się powszednia.
Smak tego trudu czujesz w chlebie,
ten trud dla wszystkich i dla ciebie. ( rolnik)

- Ma biały czepek, białe ubranie,
nocą zajmuje się wyrabianiem.
A co wyrobi upiecze smacznie
i odda ludziom nim dzień się zacznie. (piekarz)
- Bywa okrągły, podłużny bywa
piekarz go z pieca wydobywa. (chleb)

9. Oglądanie różnego rodzaju pieczywa. Wspólna degustacja.

10. Praca indywidualna- karta pracy. Ułożenie z rozsypanki literowej wyrazu: LATO.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.