X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39353
Przesłano:

Sposoby odżywiania się organizmów. Organizmy cudzożywne. (Heterotrophic organisms). Scenariusz zajęć

Cele lekcji:
- uczeń
*zna pojęcia: samożywność, autotrofia, cudzożywność, heterotrofia’
*zna związek budowy komórkowej z odżywianiem,
*wymienia organizmy samożywne i cudzożywne,
*dokonuje podziału organizmów cudzożywnych
*podaje przykłady zwierząt i przystosowania w budowie poszczególnych grup heterotrofów
*zna słownictwo dotyczące zwierząt
*pracuje z tekstami
*potrafi powiedzieć (w j. polskim i angielskim) czym jest cudzożywność
*potrafi podać (w j. polskim i angielskim) informacje na temat roślinożerców, mięsożerców i wszystkożerców
*rozumie polecenia i komunikaty nauczyciela
*potrafi rozwiązywać zdania typu: prawda/ fałsz

Pytanie kluczowe:
Czym jest cudzożywność?

Uczniowie po lekcji będą potrafili:
• powiedzieć czym jest cudzożywność (w j. polskim i angielskim)
• wymienić grupy organizmów cudzożywnych
• nazwać w j. angielskim i podać informacje na temat roślinożerców, mięsożerców i wszystkożerców
• dokonać podziału organizmów cudzożywnych oraz podać ich przykłady
• przyporządkować zwierzęta do odpowiedniej kategorii: ssaki, ptaki, gady

Materiał leksykalny:
• Słownictwo związane ze zwierzętami:

Materiał gramatyczny:
◄ Pytania i zdania typu
• What are herbivores? (Co to są roślonożercy?); What are carnivores? (Co to są mięsożercy?)? What are omnivores? (Co to są wszyskożercy?).
• Give some examples of mammals (podaj kilka przykładów ssaków) ..........birds (ptaków)......... reptiles (gadów)
• What are eating habbits of : a bear, a hamster, a parrot, a crocodile etc ( Jak odżywia się niedźwiedź, chomik, papuga itd)

Metody pracy:
• metoda podawcza
• burza mózgów
• słowna: pogadanka, praca z podręcznikiem
• praca z multimediami-film
• zadania typu Prawda/Fałsz
• dedukcja

Pomoce dydaktyczne:
• multibook – film
• podręcznik
• plansza interaktywna
• karty pracy z opracowanymi ćwiczeniami
• zestawy pytań

Formy pracy:
• praca indywidualna
• praca w grupach
• plenum
• praca w parach

Przebieg lekcji

A. FAZA WSTĘPNA

Sprawy organizacyjne
Nauczyciel wita uczniów oraz sprawdza obecność.

Rozgrzewka językowa- słownictwo dotyczące zwierząt

◄ Nauczyciel j. angielskiego informuje uczniów, że zamierzają przez chwilę porozmawiać o zwierzętach. Zadaje pytania typu:
What pets do you know?
What farm animals do you know?
What wild animals do you know?
What mammals do you know?
What reptiles do know?
What birds do you know?

◄ Nauczyciel biologii zadaje pytanie: „Czym różni się komórka roślinna od zwierzęcej i jakie wynikają z tych różnic konsekwencje w odżywianiu się?- nawiązanie do samożywności i cudzożywności, zapisanie tematu lekcji

B. FAZA REALIZACYJNA:

Prezentacja nowego materiału i praca nad nim

A. Nauczyciel biologii: Omówienie samożywności: na podstawie tekstu z podręcznika str 39 uczeń:
*wymienia przykłady organizmów samożywnych
*wyjaśnia pojęcia: samożywność / samożywny;
*nauczyciel wprowadza pojęcia: autotrof / autotrofia;

B. Nauczyciel biologii: Omówienie cudzożywności: na podstawie tekstu z podręcznika str 44 uczeń:
* wymienia przykłady organizmów cudzożywnych,
*wyjaśnia pojęcia: cudzożywność / cudzożywny;
*nauczyciel wprowadza pojęcia: heterotrof / heterotrofia;

C. Nauczyciel j. angielskiego: podaje definicje cudzożywności (zał. 1: Heterotrophic organisms - organisms which can not produce food and must take it from the environment) – przykleja ją na tablicy

D. Nauczyciel j. angielskiego: informuje, że uczniowie otrzymują słownictwo dotyczące tematyki zajęć i ćwiczy z uczniami wymowę. (zał. 2:
heterotrophic organisms organizmy cudzożywne
mammals ssaki
reptiles gady
herbivores roślinożercy
carnivores mięsożercy
omnivores wszystkożercy
bacteria bakterie
parasites pasożyty
predator drapieżnik
earthworm dżdżownica
plants rośliny
meat mięso)

E. Nauczyciel j. angielskiego: informuje uczniów, że będą pracować w parach. Uczniowie, otrzymują od nauczyciela karty pracy (zał.3: tabelka: ssaki, ptaki, gady, które muszą uzupełnić na podstawie obejrzanego filmu). Uczniowie oglądają film i uzupełniają kartę pracy. Po filmie następuje sprawdzenie pracy uczniów

F. Nauczyciel biologii: Charakterystyka roślinożerców: przykłady zwierząt, przystosowania w budowie (przykładowe zdjęcia takich zwierząt- zał A: żyrafa, zebr )
G. Nauczyciel biologii: Charakterystyka mięsożerców: przykłady zwierząt, przystosowania w budowie (przykładowe zdjęcia takich zwierząt- zał A: lew, gepard)
H. Nauczyciel biologii: Charakterystyka wszystkożerców: przykłady zwierząt, przystosowania w budowie (przykładowe zdjęcia takich zwierząt- zał A: niedźwiedź, dzik)
I. Nauczyciel biologii: Charakterystyka pasożytów: przykłady zwierząt, przystosowania w budowie (przykładowe zdjęcia takich zwierząt- zał A: tasiemiec, glista, kleszcz)
J. Nauczyciel biologii: Charakterystyka saprobiontów (saprofity, saprofagi): przykłady zwierząt, przystosowania w budowie (przykładowe zdjęcia takich zwierząt- zał A:bakterie, grzyby, dżdżownica)

K. Nauczyciel biologii: informuje, że uczniowie będą teraz pracować w parach i otrzymają kartę pracy – (zał B:

Zadanie
Przyporządkuj poniższą charakterystykę do odpowiedniego organizmu:
a. Zjada gotowy pokarm....................
b. Samodzielnie produkuje pokarm w procesie fotosyntezy ................
c. Odżywia się kosztem żywego organizmu.....................
d. Rozkłada martwe szczątki organiczne do związków prostych...................
e. Odżywia się pokarmem roślinnym...................
f. Odżywia się pokarmem roślinnym i zwierzęcym...........................
g. Zjada martwe szczątki organiczne zawarte w mule, ściółce, glebie rozdrabniając je............
h. Zjada zwierzęta polując na ofiary lub żywiąc się ciałami martwymi..................

1.Wszystkożerca, 2.Roślinożerca, 3.Autotrof, 4.Heterotrof, 5.Saprofag, 6.Saprofit, 7.Mięsożerca, 8.Pasożyt),

którą muszą uzupełnić na podstawie zdobytych informacji; następnie nastąpi sprawdzenie wykonania zadania poprzez uzupełnienie go na tablicy interaktywnej (wskazany uczeń podchodzi do tablicy i wpisuje poprawną odpowiedź)

L. Nauczyciel j. angielskiego: zachęca uczniów do powiedzenia w j. angielskim:
What are herbivores? (Co to są roślonożercy?); What are carnivores? (Co to są mięsożercy?)? What are omnivores? (Co to są wszyskożercy?).
Uczniowie dopasowują definicję do podanego hasła – grupy 3-4 osobowe (zał. 4: Definicje

HERBIVORES EAT ONLY PLANTS

CARNIVORES EAT ONLY MEAT

OMNIVORES EAT MEAT AND PLANTS

EARTHWORMS, BACTERIA, MUSHROOMS EAT THE REMAINS OF OTHER ORGANISM

PARASITES LIVE IN or ON ANOTHER ORGANISM (their host) AND TAKE FOOD FROM IT)

C. FAZA PODSUMOWUJĄCA:

1. Nauczyciel sprawdza, czy cele lekcji zostały osiągnięte
2. Uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela, rozdaje notatkę (mapa mentalna) do wklejenia do zeszytu.
3. Ocena pracy na lekcji
4. Korelacja z innymi przedmiotami: biologia, jęz. angielski, jęz. polski
5. Powiedz jedno zdanie: co zapamiętałeś z dzisiejszej lekcji?

D. ZADANIE PRACY DOMOWEJ:

• Nauczyciel biologii rozdaje kartę pracy: (zał. C: Zadanie 1 Rozsypanka. Połącz organizm z jego przystosowaniem do odżywiania:
a. Zielone liście...................
b. Ostre zęby, skradanie się..........................
c. Enzymy trawienne i zdolność wchłaniania pokarmu.............................
d. Połykanie gleby i trawienie szczątków z gleby..........................
e. Długi przewód pokarmowy i bakterie celulozowe w jelicie.......................
f. Szczękoczułki / aparat gębowy kłująco – ssący........................
g. Na główce haczyki, przyssawki......................
h. Ostre szpony, dziób, doskonały wzrok......................

1. Orzeł, 2. Lis, 3. Kleszcz / komar, 4. Zebra,
5. Tasiemiec, 6. Dżdżownica, 7. Słonecznik, 8. Bakterie / grzyby

Zadanie 2 Gra. Prawda / Fałsz
1. Tasiemiec żyjący w jelicie cienkim jest saprofitem ...............
2. Wszystkie rośliny są samożywne ..............
3. Drobne zwierzęta rozkładające szczątki w glebie, ściółce to saprofagi ........
4. Jemioła jest półpasożytem, bo ma ssawki zamiast korzeni i przeprowadza fotosyntezę.........),
w której zawarte są 2 zadania do rozwiązania w formie pisemnej: „Rozsypanka” i „Gra” – prawda/fałsz

• Nauczyciel j. angielskiego: Karta pracy (zał. 5: Praca domowa

Choose the correct word.
1. Bears are carnivores/omnivores.
2. Gazelles are mammals/ reptiles.
3. Earthworms live in another organism/ eat the remains of other organism.
4. Herbivores eat only meat/plants.
5. Mammals that eat both meat and plants are called omnivores/ carnivores).
Zadaniem uczniów jest wybranie poprawnej odpowiedzi na podstawie informacji zapamiętanych z lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.