X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3934
Przesłano:

Dom moich marzeń - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

Ośrodek tematyczny: MIEJSCA SERCU BLISKIE.

Temat dnia: Dom moich marzeń.

Cel główny: Umie dostrzec charakterystyczne cechy budowli i określić
ich przydatność społeczną.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
- Zna zawody związane z budownictwem
- Poszerza swoje wiadomości na temat pracy architekta
- Odróżnia wiersz od prozy. Dostrzega, że poeta widzi świat inaczej, maluje go
słowami
- Chętnie bierze udział w grach dramowych
- Rozpoznaje prostokąty wśród innych figur geometrycznych
- Szuka oryginalnych rozwiązań plastycznych
- Umie w skupieniu słuchać nagrania tekstu pt. „Taki dom”
- Chętnie uczestniczyć w zabawach ruchowych.

Metody pracy: słowna, działalności praktycznej, elementy metody
problemowej, elementy dramy.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: Zintegrowane Karty Pracy „Wesoła szkoła”, magnetofon,
kaseta z nagraniem utworu pt. „Taki dom”,
zeszyty, wyrazy na tablicy dotyczące zmian, jakie
zachodzą wiosną w życiu zwierząt, magnezy, ilustracje
(plansze) z różnymi budowlami, blok, kredki świecowe
lub farby, kolorowy papier, ilustracje z różnymi
rodzajami budowli

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Sprawy organizacyjne

1.Powitanie, czynności organizacyjne – sprawdzenie pracy domowej (ilościowe i jakościowe).

II. Wytworzenie sytuacji inspirującej określony rodzaj działalności uczniów
2. Sprawdzenie umiejętności czytania wcześniej zadanego tekstu
3. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat mieszkań - domów ptaków, zwierząt i ludzi.

III. Określenie przedmiotu aktywności.

5. Zapowiedź zadań na dzień dzisiejszy:
- Omówienie ilustracji różnych rodzajów domów i ich przeznaczenia

6. Wysłuchanie recytacji wiersza pt. „Taki dom” (magnetofon) przy zamkniętych książkach.

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania:
- Czym się różni dom wymarzony przez poetkę od domu w którym mieszkasz?
- Odczytywanie odpowiednich fragmentów tekstu P. s. 44

8. Odczytywanie wiersza przez chętnych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaki przestankowe.

9. Układanie i zapisywanie zdań z wykorzystaniem podanego słownictwa. K. P. 35 ćw. 1

IV. Działalność umysłowa, społeczna i praktyczna.

10. Mój wymarzony dom. Przedstawienie marzeń środkami plastycznymi kolorowy papier, farby, kredki świecowe.

11. Na wystawie klasowej „Domy naszych marzeń” - ocena

12. Omówienie różnych rodzajów architektury. P. s.45 Budownictwo mieszkaniowe: dom jednorodzinny, wielorodzinny, blok, wieżowiec
Budynki użyteczności publicznej. Wyróżnianie charakterystycznych cech
Budowli przeznaczonych do różnych celów.
Praca architekta.
- odczytanie informacji o architekcie
- zapisanie tematu do zeszytu i informacji o architekcie

13. Przerwa śródlekcyjna
Naśladowanie ruchem, gestem czynności wykonywanych przez murarza, tynkarza, hydraulika

14. Zawody ludzi związane z budownictwem K. P. 35 ćw. 2

15. Projektowanie domów z figur geometrycznych. Podpisywanie projektów.
Przypomnienie wiadomości o przymiotniku. K.P. 35 ćw. 3

16. Tworzenie rodziny wyrazu „dom” na tablicy oraz w K.P. 36 ćw. 3

17. Domy kolegów z różnych stron świata K. P 36 ćw. 5

18. Zadanie pracy domowej K.P 36 ćw. 1 i 4

V. Ewaluacja zajęć.
- O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
- Czym zajmuje się architekt?

VI. Ocena pracy uczniów na zajęciach.

Nauczyciel ocenia pracę uczniów podczas zajęć wpisując ocenę do dziennika lub do Karty Pracy.

19. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.