X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39335
Przesłano:

Wiosenny sad - scenariusz zajęć w klasie I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Klasa I
Prowadząca: Ewa Kozieł
Krąg tematyczny : Wiosna na wsi.
Temat : Wiosenny sad.

Wymagania ogólne:
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej
-rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki
- wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat

TREŚCI NAUCZANIA:
Uczeń:
- słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia
-słucha i czeka na swoją kolej,
- wypowiada się płynnie, wyraziście
- czyta i rozumie teksty
-rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt
-dodaje do podanej liczby i od podanej liczby odejmuje liczbę jednocyfrową
-analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste
-śpiewa piosenkę

CELE ZAJĘĆ:
Uczeń:
- wypowiada się na podany temat
- umie rozwiązać zagadkę
- potrafi przeczytać wiersz
- potrafi opisać wiosenny sad, oraz nazwać drzewa, jakie rosną w sadzie
-wie, jaką rolę pełnią owady w zapylaniu kwiatów
- wie, w jaki sposób powstaje owoc
- potrafi dodawać i odejmować w zakresie 20
- umie rozwiązać proste zadanie tekstowe
- umie zaśpiewać piosenkę

METODY I FORMY PRACY:
Metody pracy: słowne, oglądowe, czynne
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE/POMOCE: karta pracy, plansza przedstawiająca wiosenny sad, plansze przedstawiające drzewa owocowe i krzewy owocowe, napisy z nazwami drzew owocowych i nazwami owoców, karty z napisami i rysunkami przedstawiające etapy powstawania owocu, radiomagnetofon, płyta z piosenką „ Idzie wiosna” podręcznik „ Szkolni przyjaciele” cz. 3

Przebieg zajęć
1.Powitanie- zabawa „ Wszyscy są, witam was”.
2. Podanie celów lekcji i nacobezu.
3. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązanie zagadki.
Zagadka
Nie las, nie park,
Chociaż się zieleni.
Jabłka, gruszki, śliwki
Znajdziesz tam w jesieni. ( sad)
4. Rozmowa z uczniami nt. Co to jest sad?
Sad-obszar użytkowany rolniczo, na którym uprawia się drzewa lub krzewy dostarczające jadalnych owoców.
Sad, to taki duży ogród, w którym rośnie dużo drzew i krzewów owocowych.
Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o wiosennym sadzie.
5. Przeczytanie przez uczniów wiersza H. Zdzitowieckiej „ Biały sad”- zad 1 karta pracy.
6. Rozmowa nt. treści wiersza, prezentacja ilustracji wiosennego sadu
( porównanie ilustracji z treścią wiersza)
- jakiego koloru są drzewa w sadzie?
- co spowodowało, że drzewa są białe i wyglądają jakby spadł na nie śnieg?
- o jakich drzewach była mowa w wierszu?( wiśnie, śliwy, czereśnie)
- jakie jeszcze inne drzewa owocowe mogą rosnąć w sadzie? ( jabłonie, grusze)
- po co drzewa kwitną wiosną?
- co powstanie z tych kwiatów? ( owoce)
- czy z każdego kwiatu powstanie owoc?
- jakie owady zapylają kwiaty? ( pszczoły)
- czy pszczoły są pożytecznymi owadami?
- czy można zrywać kwiaty z drzew w sadzie?
7. Prezentacja plansz demonstracyjnych – drzewa owocowe.
8. Przyporządkowywanie do nazwy drzewa nazw owoców.
nazwa drzewa nazwa owocu
jabłoń - jabłko
grusza - gruszka
śliwa - śliwka
wiśnia - wiśnia
czereśnia - czereśnia
9. Czytanie informacji nt. zapylania kwiatów- podręcznik „ Szkolni przyjaciele” cz. 3 str. 90 oraz powstawania owoców – podręcznik str. 91. Rola owadów w zapylaniu kwiatów.
Uporządkowanie kart z napisami i rysunkami, przedstawiającymi etapy powstawania owocu.
10. Rozmowa nt. krzewów owocowych , które rosną w sadzie- prezentacja plansz. Wskazanie różnicy między drzewem, a krzewem.
11. Zaśpiewanie piosenki „ Idzie wiosna”.
12. Wykonanie zadania na karcie pracy nr 2- posuwając się za strzałkami uporządkuj litery, a poznasz, jakie zwierzęta można wiosną spotkać w sadzie. Połącz hasła z rysunkami.
13. Zabawa matematyczna „Dopełniam do 10”, „ Dopełniam do 20”. Nauczyciel pokazuje tabliczkę z liczbą i pyta uczniów ile brakuje do 10, lub ile brakuje do 20- ćwiczenie rachunku pamięciowego.
14. Wpisywanie odpowiednich działań na kwiatkach przypiętych na tablicy.
15. Wykonanie zadania z treścią na karcie pracy( zad 2). Wykonanie rysunku do zadania oraz obliczeń, uzupełnienie odpowiedzi. Przedstawienie rozwiązania na tablicy.
16. Podsumowanie zajęć. Uczniowie siadają na dywanie i kończą rozpoczęte zdanie: Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem( nauczyłam ) się.....
17. Ocena uczniów za pracę, aktywność i zaangażowanie na zajęciach.
18. Ewaluacja zajęć- uczniowie za pomocą dłoni pokazują , czy podobały im się zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.