X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39331
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Co zrobić, żeby wyrosła roślina? - zakładamy zielony ogródek w sali. Scenariusz zajęć

Grupa wiekowa: 4-5- latki
Ilość dzieci - 24
Cele ogólne:
- Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
- Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków
- Poszerzenie wiadomości na temat hodowli roślin
- Wyrabianie opiekuńczej postawy wobec roślin
-Stwarzanie okazji do współdziałania i współpracy

Cele operacyjne: ( dziecko... )
-wypowiada się spontanicznie i na temat opowiadania
-podejmuje próby dzielenia nazw kwiatów na sylaby
-rozwiązuje zagadki
-rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny
- nazywa poszczególne części rośliny, oraz ich funkcję,
- wymienia kolejne etapy wzrostu rośliny,
-wie, czego roślina potrzebuje do wzrostu i rozwoju,
- zna sposoby siania i sadzenia roślin
-potrafi przygotować hodowle wybranych roślin,
- rozróżnia wygląd nasion, cebul
-wykonuje drobne prace pielęgnacyjne
-wskazuje narzędzia potrzebne ogrodnikowi do pracy
-wie, jak wygląda tulipan oraz jego części; podziemna i nadziemna
-odtwarza ruchem i gestem rolę rosnącego kwiatka.
-współdziała w sytuacji zadaniowej

Metody:
Słowna: opowiadanie, rozmowa, zagadki, instrukcja
Oglądowe: pokaz, obserwacja
Czynne: samodzielnych doświadczeń ,zadań stawianych do wykonania
Metody aktywizujące; burza mózgów, lista atrybutów, zabawa dramowa
Formy ;
Zbiorowa, zespołowa ,indywidualna
Rodzaje aktywności: słowna, ruchowa, muzyczna, praktyczna,
Środki wspomagające działania: ilustracje: części roślin, podpisy, etapy , cykle rozwojowe rośliny, magnetofon, płyta, tamburyno, zagadka, materiały i przybory wykorzystane do hodowli: ziemia ogrodnicza, pojemniki, doniczki plastikowe, tacki, wata, nasiona rzodkiewki, szczypiorku, fasoli, cebulki wybranych kwiatów: mieczyki, dalie, słoiczki, woda, konewka, napisy – nazwy roślin.


PRZEBIEG ZAJĘCIA
1.„Iskierka przyjaźni”-zabawa integracyjna
2.Wprowadzenie do tematu zajęć:
- rozmowa na temat zwiastunów wiosny w oparciu o tablice tematyczne
- analiza sylabowa wyrazu „Wiosna’ (podział wyrazu na sylaby, policzenie sylab, wyróżnianie pierwszej głoski w wyrazie)
3. Rozpoznawanie sylwetek wiosennych kwiatów po odgadnięciu zagadek i obejrzeniu ilustracji
4. „Kwiat „– zabawa dramowa. dzieci naśladują rozwijanie się kwiatów. Kwiaty są w pąkach (dzieci) wykonują siad skulny na hasło nauczycielki ‘Słonko się budzi’- bardzo wolno podnoszą głowy i ręce do góry , wstają rozchylają ręce na bok, naśladując rozchylające się płatki. Na hasło ‘Wieczór’ płatki zamykają się i kwiat się zwija.
5. „Burza mózgów”- co jest potrzebne roślinom do tego , aby mogły rosnąć ?
6.”Skąd się biorą kwiaty „- Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania Marii Butterfield pt.”Kwiat”
7. „Poznajemy budowę tulipana” – zabawa badawcza. N-l pokazuje dzieciom tulipana razem z doniczką. Dzieci określają, które części rosną pod ziemia, a które pod. Nazywają poszczególne części rośliny – cebulka, korzeń, łodyga, liście, kwiat. Poznanie funkcji poszczególnych części rośliny:
- korzeń( utrzymanie rolny w ziemi, pobieranie pokarmu z ziemi),
- łodyga- pień ( utrzymanie pozycji, rozprowadzanie pokarmu,
- liście ( płuca rolny, oddychanie, cień),
- kwiat ( wabienie owadów, zapylanie),
- owoc ( ochrona nasiona).
8. Rozmowa z dziećmi: czego potrzebuje każda rolna do wzrostu i rozwoju? ( dobrej gleby, wody, światła, powietrza i odpowiedniej temperatury) – przypinanie ilustracji.
Wypowiadają się co jest potrzebne do życia roślinom. Wybierają plakietki z symbolami i mocują do doniczki z tulipanem.
9. Tworzenie listy atrybutów -Dzieci kończą zdanie ; „Gdybym była kwiatem to ....”
10.zabawa dydaktyczna” Co jest potrzebne do pracy w ogródku ?”Zadaniem dzieci jest odnalezienie przedmiotów potrzebnych do siania i sadzenia roślin( łopatki, grabki, konewka...)
10. Wiosenny ogródek” – założenie wiosennego ogrodu. Dzieci podzielone są na grupy, które otrzymują zadanie:
I zespół – sadzenie cebulek mieczyków, dalii,
II zespół – sianie rzodkiewki, rzeżuchy,
III zespół – hodowla fasoli w ziemi i w wodzie.
IV zespół – sadzenie cebulki, sianie groszku itp.
Dzieci wykonują czynności po objaśnieniu prowadzącej ( uzasadnienie wyboru upraw, sposób przygotowania ziemi, pojemników, sadzenie i sianie cebulek i nasion, pielęgnowanie roślin).
11.zakończenie :po wykonaniu zadania dzieci z pomocą naklejają karteczki z nazwami roślin. Umieszczenie pojemniczków w kąciku. Zachęcenie dzieci do systematycznej, dłuższej obserwacji roślin w kąciku przyrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.