X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39310
Przesłano:

Budowa mikroskopu i zasady mikroskopowania. Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV

Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV

Temat: Budowa mikroskopu i zasady mikroskopowania.

Cel ogólny: nauka posługiwania się metodą obserwacji mikroskopowych i dokumentowania wyników przeprowadzonych analiz

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi
• omówić budowę mikroskopu i podać funkcję jego elementów;
• posługiwać się mikroskopem, wykonując kolejno i poprawnie wszystkie czynności;
• analizować pod mikroskopem gotowe preparaty
• wykonać rysunek widzianego obrazu mikroskopowego;
• wyciągać wnioski z obserwacji

Środki dydaktyczne:
• mikroskopy szkolne Levenhuk Rainbow 2L, powiększenie 40-400x (6 sztuk)
• zestawy preparatów m.in. liście - 3 typy, odnóża owada - 4 typy, komar aparat gębowy, mech
• blok kalki technicznej B5
• ołówki, kredki, kleje i flamastry
• arkusze papieru kolorowego A3 – szary, żółty, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy
• karta poglądowa - zbiorczy spis wszystkich preparatów przygotowanych dla grup (załącznik 1)

Metody pracy:
• pokaz,
• obserwacja

Przebieg zajęć:
1. Faza wstępna:
W pierwszej części lekcji nauczyciel przedstawia budowę mikroskopu.
Nauczyciel rozdaje uczniom rysunek mikroskopu i prosi o wklejenie do zeszytu przedmiotowego.

Następnie nauczyciel razem z uczniami ustala zasady posługiwania się mikroskopem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

Zasady mikroskopowania:
(1) Wyczyść elementy optyczne
(2) Połóż preparat na stoliku
(3) Włącz źródło światła
(4) Śrubą makrometryczną znajdź obraz
(5) Śrubą mikrometryczną reguluj ostrość widzenia
(6) Po zakończeniu mikroskopowania należy wyjąć preparat, wytrzeć stolik, soczewki okularu i obiektywu, przestawić rewolwer na najmniejsze powiększenie i schować mikroskop do pudełka.
(7) W czasie mikroskopowania nie wolno zmieniać miejsca w sali bez pozwolenia nauczyciela.
Przygotowaną notatkę z powyższymi zasadami uczniowie wklejają do zeszytu.

2. Faza właściwa:
Nauczyciel dzieli klasę na sześć grup i każdej z nich udostępnia mikroskopy stojące na stale na blacie przy oknie. Każda grupa otrzymuje także:
• zestaw trwałych preparatów mikroskopowych
• kartę poglądową zawierającą zbiorczy spis wszystkich preparatów przygotowanych dla grup (załącznik nr 1)
• arkusze kalki technicznej i kartki z bloku B5
• arkusz A3
• klej i kredki

Uczniowie w swoich grupach oglądają preparaty mikroskopowe, a następnie każdy z nich przerysowuje wybrany preparat z obrazu widzianego pod mikroskopem. Praca wykonywana jest na kalce technicznej z bloku B5. Następnie na kolorowy arkusz A3 uczniowie przyklejają wykonane przez siebie prace, podpisując je nazwami obserwowanych obiektów (pomocna będzie karta poglądowa), a tło dopełniając kredkami. Arkusz uczniowie tytułują zgodnie z grupą tematyczną:
I. Rośliny - arkusz żółty,
II. Bezkręgowce – arkusz szary,
III. Pasożyty zwierzęce – arkusz zielony,
IV. Kropla wody pełna życia – arkusz niebieski
V. Bakterie – czerwony
VI. Tkanki i narządy kręgowców - pomarańczowy

3. Faza końcowa:
Wykonane prace nauczyciel zawiesza na tablicy korkowej.

Załącznik nr 1

Zbiorczy spis wszystkich preparatów przygotowanych dla grup

Grupa IRośliny Grupa IIBezkręgowce Grupa IIIPasożyty zwierzęce Grupa IVKropla wody pełna życia Grupa VBakterie Grupa VITkanki i narządy kręgowców
1. Ziarna pyłku, 1. Stułbia 1.Tasiemiec - człon 1. Okrzemki 1. Laseczka sienna 1.Gruczoły potowe i mieszki włosowe skóry
2. Mech, plemnia 2. Glista 2. Tasiemiec - jaja 2. Euglena zielona 2.Paciorkowiec mleczny 2. Ściana żołądka
3.Paprotnik 3.Rozwielitka 3. Włosień kręty - larwy w mięśniach 3. Pantofelki 3.Salmonella 3. Wątroba
4. Liście – 3 typy 4. odnóża pływne owada 4.Świdrowce w rozmazie krwi 4. Rozwielitka 4. Bakterie serowe 4. Żyła i tętnica
5.Skrętnica 5. komar aparat gębowy 5. Zarodziec malarii w rozmazie krwi 5. Oczlik 5. Gronkowiec ropotwórczy 5. Nerka
6. Ziemniak - przekrój 6. Motyl, aparat gębowy 6.Pierwotniaki w wątrobie królika 6.Jednokomórkowe glony 6. Pałeczka czerwona 6. Płuco
7. Lilia, pylnik 7. Szarańcza wędrowna 7. Motylica wątrobowa 7. Plankton słodkowodny 7. Bakteria gnilna - pałeczka jelitowa: odmieniec pospolity 7. Krew - rozmaz
8. Sosna, liść 8. Oko złożone owada, przekrój 8. Cysta torbielowa bąblowca 8. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej 8. Bakteria jelitowa - pałeczka okrężnicy 8. Przełyk i tchawica
9. Bambus, łodyga 9. Mucha 9. Przywry 9. Robak płaski 9. Pałeczka duru rzekomego 9. Jelito
10. Bób, korzeń 10. Odnóże skoczne owada 10. Glista 10. Stułbia 10. Bakterie z zaczynu 10.Trzustka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.