X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39292
Przesłano:
Dział: Artykuły

Muzyka inspiracją ruchową dzieci

Ruch przy muzyce jest jedną z ulubionych form zajęć większości dzieci uczęszczających do przedszkola, ponieważ daje możliwość odreagowania napięć, emocji, poprawiając ich samopoczucie. Ćwiczenia ruchowe w towarzystwie muzyki rozwijają nie tylko refleks, spostrzegawczość, pamięć, poczucie rytmu, ale poprzez odpowiednie działania kształtują osobowość dziecka wpływając na wyższą samoocenę czy dyscyplinę wewnętrzną oraz kształtując rozwój psychofizyczny.
Muzyka jest inspiracją ruchową zarówno dla dzieci zdrowych jak również z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Zajęcia przy współudziale pełnosprawnych kolegów i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dają wiele korzyści poprzez wzajemne oddziaływania jednych na drugich. Dzieci pełnosprawne uczestniczące w zajęciach muzyczno-ruchowych będąc partnerami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczą się współpracy w grupie, tolerancji, akceptacji innych i opiekuńczości, czerpiąc radość ze wspólnych zabaw. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez naśladownictwo rozwijają pozytywne relacje, nabywając umiejętności komunikacji i współdziałania z partnerami. Wykonują ćwiczenia z większą uwagą i koncentracją.
Podjęcie takiej formy działań przyczynia się do rozwoju w sferze ruchowej, społeczno-emocjonalnej i muzycznej.
Dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadają ograniczone możliwości percepcyjno-poznawcze. Najlepiej poznają i zapamiętują te działania, w których bezpośrednio uczestniczą, których mogą doświadczyć. W związku z tym proponowana forma aktywności powinna przebiegać głównie w oparciu o różnorodne metody praktycznego działania, wspomagana metodami słownymi i pokazowymi. Trafny dobór środków i form zajęć z wykorzystaniem muzyki jest niezwykle ważny, gdyż warunkuje skuteczność rozwoju. Ważne jest również to, aby zajęcia odpowiadały zainteresowaniom i umiejętnościom ruchowym dzieci, a atmosfera zajęć była radosna i swobodna, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.
Warto zadbać o to, aby zajęcia ruchowo-muzyczne miały swoja stałą strukturę, czyli tak zwany porządek zajęć:
• wybór partnera,
• powitanie i zawiązanie grupy,
• rozgrzewka,
• wprowadzenie ćwiczeń przy muzyce,
• ćwiczenia relaksująco-wyciszające grupę,
• zakończenie.
Wybór partnera jest ważnym elementem zajęć szczególnie dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Dziecko ma poczucie radości i satysfakcji, gdyż samo decyduje kto będzie jego towarzyszem w trakcie ćwiczeń. W ten sposób wyzwalamy pozytywne emocje, a tym samym wzmacniamy poczucie jego wartości.
Powitanie i zawiązanie grupy jest stałym punktem zajęć podczas których dzieci witają się podając sobie dłoń. Dzięki takim rytuałom rozwijamy umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, wpływając na poprawę integracji społecznych.
Rozgrzewka jest niezbędną częścią każdych ćwiczeń gdyż przygotowuje organizm do ruchu, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych.
Prowadząc ćwiczenia przy muzyce możemy wykorzystać różne metody jak np. Metoda Orffa, Metoda Kniessów, Metoda Opowieści Ruchowej, Metoda R. Labana, Pedagogika Zabawy- Klanza.
Organizowanie zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych warto wprowadzić na zakończenie zajęć, tak by uspokoić i odprężyć organizm. Bardzo często zauważamy w pracy z dziećmi niepokojący objaw występującego u nich chaosu, napięcia, trudności ze skupieniem się. Dzieci są niespokojne ruchowo, krzykliwe, mają trudności z koncentracją. Objawy tych zachowań kształtują u dzieci niepożądane zjawiska w stosunkach społecznych. Treningi relaksacyjne służą wypracowaniu nawyków wprowadzania w stan rozluźnienia i odprężenia.
Zajęcia przeznaczone są dla każdego dziecka, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zarówno dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, społecznymi, jak i z zaburzeniami w sferze motoryki, koordynacji ruchowej. Warto zadbać o to, by dzieci miały możliwość zabawy, zaproponować różnorodne zajęcia, które będą dla nich interesujące oraz odpowiednie do poziomu percepcji.
Wspólne działania dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych dają wiele korzyści w ich rozwoju, dlatego warto stwarzać dzieciom możliwości różnorodnych, wzajemnych oddziaływań, między innymi poprzez wyrażania siebie i swoich emocji w ruchu przy muzyce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.