X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39284
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Adaptacja dzieci 6 letnich do szkoły. Raport ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej - Adaptacja dzieci 6-letnich do szkoły
Celem ewaluacji było badanie :
1. Czy w swoich działaniach przedszkole analizuje możliwości i potrzeby adaptacji dzieci 6-letnich do warunków środowiska szkolnego?
2. Czy współpraca ze środowiskiem szkolnym wpływa korzystnie na adaptację dzieci do nowych warunków?
3. Ilość i rodzaj inicjatyw, działań na rzecz adaptacji dzieci przedszkolnych do środowiska szkolnego.

Metody i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji:
• Wywiad, rozmowa – nauczyciele, dyrektor przedszkola, dzieci i rodzice
• Analiza dokumentów- dzienniki zapisów dziennych, Roczny Plan Pracy Przedszkola, miesięczne, Plan współpracy Publicznego Przedszkola ze Szkołą Podstawową, kronika przedszkola, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, tablice informacyjne dla rodziców.

WNIOSKI:
1. Przedszkole analizuje możliwości i potrzeby adaptacji dzieci 6 letnich do warunków szkolnych i uwzględnia je w swojej działalności, co zbadano analizując w/w dokumenty.
2. Współpraca ze środowiskiem szkolnym wpływa korzystnie na adaptację dzieci do nowych warunków. Dzieci po szeregu zajęć adaptacyjnych:
- poznały warunki szkolne- pomieszczenia, otoczenie szkoły;
- poznały zasady funkcjonowania szkoły;
- poznały nauczycieli klas I-III oraz niektórych nauczycieli przedmiotów oraz panie bibliotekarki;
- zintegrowały się ze społecznością szkolną(wychowawcy, uczniowie, pracownicy administracyjni);
- nabyli poczucie bezpieczeństwa i przezwyciężyli strach do życia i pracy w szkole.
3. W roku szkolnym 2016/17 miał miejsce szereg działań na rzecz adaptacji dzieci przedszkolnych do środowiska szkolnego. Były to:
- 7.X.2016 Akademia klas II- „Przepisowy ruch drogowy” (Pierwsze Spotkanie z Moja Szkołą)
• Zapoznanie dzieci z droga do szkoły;
• Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się na drogach i w warunkach szkolnych(korytarz, schody);
• Nawiązanie kontaktów z nauczycielami klas I-III.

- 28.X.2016 Akademia klas I-III „Czytania nadszedł czas”
• Ukazanie pozytywów umiejętności czytania;
• Ukazanie przykładów, wzorów ucznia, ich umiejętności, które zdobyły podczas szkolnego etapu kształcenia.

- 7.XI.2016 „Dzień postaci z bajek” – wizyta przebranych gimnazjalistów za postaci z bajek i baśni w przedszkolu i czytanie bajek przedszkolakom
• Integracja ze społecznością szkolną.

- 20.XII.2016 Spotkanie opłatkowe w przedszkolu „Betlejemska Noc” w wykonaniu dzieci 5-6 letnich z grupy V.
• Wzmocnienie kontaktów z nauczycielami klas I-III oraz pracowników administracji szkolnej.

- 5.I.2017 „Orany Mikołaj porwany”
• Stwarzanie możliwości poznania starszych kolegów i koleżanek.

-6.IV.2017 Zajęcia adaptacyjne w szkole
• Poznanie sal klas I-III(podjęcie zadań edukacyjnych proponowanych przez nauczyciela);
• Zabawy na sali gimnastycznej;
• Zabawy w sali komputerowej;
• Zajęcia biblioteczne w bibliotece szkolnej;
• Ukazanie umiejętności czytelniczych dzieci z klasy II(czytanie wybranych utworów).

- 12.05.17 Konkurs plastyczny „Postać z ulubionej bajki”
• Umocnienie kontaktów ze środowiskiem szkolnym;
• Umożliwienie aktywnego udziału w życiu przedszkola i szkoły.

- cały okres roku szkolnego 2016/17 (w zależności od warunków atmosferycznych)
• Zabawy na placu zabaw na terenie szkoły
• Zabawy na boisku szkolnym
• Spacery po terenie otaczającym szkołę

Po analizie wyników rozmów i wywiadów oraz dokonanego przeglądu dokumentacji przedszkola, można określić mocne strony współpracy przedszkola ze szkołą podstawową:
• stwarza dzieciom warunki do przekroczenia progu szkolnego bez lęku;
• dzieci i rodzice są zadowoleni z zajęć adaptacyjnych przeprowadzanych na terenie szkoły i przedszkola;
•nauczyciele i dzieci są zaangażowani w inicjowanie działań na rzecz integracji środowiska przedszkolnego ze szkołą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.