X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39270
Przesłano:

Zaułek słówek - tworzymy opowieści. Scenariusz zajęć w klasie II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

KLASA II
PROWADZĄCA : Ewa Kozieł
KRĄG TEMATYCZNY : Co podpowiada nam wyobraźnia ?
TEMAT : Zaułek słówek- tworzymy opowieści.

WYMAGANIA OGÓLNE:
-wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym , społecznym
- przygotowanie dziecka do życia w zgodzie ze sobą, ludźmi i przyrodą
-kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia
świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach.

TREŚCI NAUCZANIA:
Uczeń:
- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
- zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z
nich wnioski
- czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
-tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej
- dba o kulturę wypowiadania się
- pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz
interpunkcyjną
- dodaje liczby w zakresie 30
- mnoży liczby przez 2
-rozwiązuje zadania tekstowe

CELE LEKCJI/ZAJĘĆ:
Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem teksty
- układa opowiadanie do ilustracji
-tworzy wypowiedzi ustne i pisemne
- opowiada historyjkę obrazkową
- rozwiązuje zagadki
-poprawnie zapisuje wyrazy zawierające trudności ortograficzne
- recytuje wiersz
- oblicza działania za pomocą dodawania i mnożenia
-potrafi mnożyć przez 2
- rozwiązuje zadania tekstowe

METODY I FORMY PRACY:
Metody pracy: słowne, oglądowe, czynne
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: worek z bajkowymi rekwizytami, „Ćwiczenia z pomysłem”, ilustracje, podpisy do ilustracji, karta pracy, obrazki, teksty zagadek, wyrazy zawierające trudności ortograficzne, wyrazy, a którymi uczniowie będą układać zdania, plansza z historyjką obrazkową „ Miś na huśtawce” ilustracje matematyczne, patyczki z imionami uczniów, rekwizyty potrzebne do inscenizacji wierszyka ortograficznego.

Przebieg zajęć

1. Powitanie .
2. Czynności organizacyjno-porządkowe.
3. Podanie uczniom celów zajęć i nacobezu.
4. Zabawa wprowadzająca do zajęć- worek rekwizytów. Uczniowie siedzą w kręgu i losują z worka umieszczone tam rekwizyty. Zadaniem uczniów jest odgadnąć z jakiej bajki, baśni lub opowieści pochodzi dany rekwizyt.
5. Ćwiczenia słowne – skojarzenia. Uczniowie tworzą skojarzenia do obrazka pokazywanego przez nauczyciela. Uczniowie siedzą w kręgu. nauczyciel pokazuje obrazek. Uczniowie wypowiadają wyraz, który kojarzy im się z obrazkiem.
6. Ćwiczenia słowne- układanie zdania z wybranym wyrazem.
Uczniowie losują wyraz i układają z tym wyrazem zdanie.
7. Opowiadanie historyjki obrazkowej „ Miś na huśtawce”.
8. Nadawanie tytułów rysunkom umieszczonym na tablicy.
U. oglądają ilustracje przedstawiające jezioro, drzewo i pałac. Przyporządkowują poszczególnym ilustracjom tytuł. Podpisują obrazki w ćwiczeniach.
Chętni uczniowie ustnie układają opowiadanie o jednym z wybranych obrazków.
9. Wykonanie zadania 1 na karcie pracy. Zadaniem uczniów jest dokończenie rozpoczętego opowiadania, a następnie głośne odczytanie go.
10. Ćwiczenia ortograficzne, mające na celu utrwalenie pisowni wyrazów zawierających trudności ortograficzne- materiał ortograficzny mieszany.
N. przypina na tablicy różne wyrazy z trudnościami ortograficznymi, czyta zagadki
Zadaniem U. jest odgadnąć zagadkę, wskazać odpowiedni wyraz oraz wpisać odpowiednią literę.( N. wybiera U. za pomocą losowania patyczków).
11. Inscenizacja wierszyka ortograficznego „ Żaba i jeż”.
12. Rachunek pamięciowy- ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 30.
13. Pisanie działań do rysunków. U wykonują obliczenia za pomocą dodawania i mnożenia.
14. Wykonanie zadania 2 na karcie pracy- rozwiązanie zadania tekstowego ( wykonanie rysunku do zadania, dokonanie obliczenia oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi.)
15. Podsumowanie zajęć. Uczniowie siadają na dywanie i kończą rozpoczęte przez nauczyciela zdanie. Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem ( nauczyłam ) się...
16. Ocena uczniów za pracę na zajęciach ich aktywność i zaangażowanie.
17. Ewaluacja zajęć- uczniowie za pomocą dłoni pokazują, czy podobały im się zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.