X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3927

Pan Jezus już się zbliża ... Uroczystość I Komunii Świętej

Przed kościołem: Dzieci gromadzą się w wyznacoznym miejscu poza Kosciołem. Kapłan ubrany do Mszy Świetej, z ministrantami, na kwadrans przed rozpoczeciem, procesyjnie przychodzi do dzieci, które ustawione w dwóch rzędach, razem z rodzicami, chrzestnymi i najbliższymi (stojacymi z tyłu), czekają na rozpoczęcie liturgii. Na czele procesji ministranci niosą krzyż, świece i wodę święconą. Kapłan pozdrawia dzieci i rodziców, wyrażając radość z możliwości doprowadzenia dzieci do Stołu Pańskiego.

Celebrans: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wszyscy: Na wieki wieków. Amen.

Celebrans: Kochane Dzieci, gdy byłyście bardzo małe, rodzice przynieśli was do kościoła, gdzie przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg Ojciec uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. niech ta woda święcona, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi, a Pan Jezus niech jeszcze raz wezwie was do jedności ze sobą. Ta jedność będzie najpełniejsza, gdy po raz pierwszy przyjmiecie do waszych serc Komunię Świętą.

Kropi dzieci wodą święconą ( na pamiątkę chrztu), następnie o ile jest taki zwyczaj, zwraca się do dzieci:

Celebrans: Kochane dzieci, a teraz poproście waszych Rodziców o błogosławieństwo.

Dziewczynka: Błogosław Ojcze błogosław Matko- dłońmi swymi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć- wspólnie z innymi.
Chłopiec: Na świętą chwilę, w radości czy w udręce-
niech błogosławią nam Rodziców ręce.

Rodzice wkładają ręce na głowy dzieci i powtarzają za kapłanem:
Niech Cię błogosławi i ochrania Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wejście do kościoła (śpiew pieśni: "Oto jest dzień")
Oto jest dzień, (x2)
Który dał nam Pan, (x2)
Weselmy się (x2)
I radujmy się w nim. (x2).
Oto jest dzień który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!

Przywitanie z Panem Jezusem;
(Dzieci odmawiają trzykrotnie; Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy Sakrament....) Dzieci zajmują przygotowane dla nich miejsca.

Śpiew pieśni " Przychodzę znów do mego Pana.
Przychodzę znów do mego Pana,
Bo tylko w Bogu wsparcie mam.
I nie wiem, co to lęk i trwoga,
Gdy wchodzę do kościoła bram.

Bo tutaj wciąż bije to serce,
Które rozumie każdy ból,
Bo tutaj czas, bo tutaj miejsce,
Gdzie czeka na mnie Człowiek- Bóg.

Przychodzę znów do Ciebie, Jezu
By z Twej bliskości czerpać moc.
Nic złego, Boże, mnie nie spotka,
Bez woli Twej nie spadnie włos.

Msza Święta: Celebrans podchodzi do ołtarza i rozpoczyna Mszę Św. Po pozdrowieniu wiernych przez celebransa, podchodzą przedstawiciele rodziców i proszą o udzielenie ich dzieciom po raz pierwszy Komunii Świętej.

Rodzice: Pan Jezus kochał dzieci. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swe pociechy, a On je błogosławił. A gdy Apostołowie chcieli zabronić im tego, sądząc, że wyświadczą swemu Mistrzowi przysługę, wypowiedział znamienne słowa: "Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie".
Czcigodny Księże Proboszczu, dziś przyprowadzamy do ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały juz włączone do wielkiej rodziny Bożej. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, posyłając na katechezę, prowadząc wspólnie rozmowy o bogu i rodzinnie uczestnicząc we Mszy Świetej.
Prosimy Cię w ich imieniu, abyś po raz pierwszy pozwolił im zasiąść przy wspólnym stole Wieczernika i nakarmił Ciałem Chrystusa. Oby nigdy nie zabrakło im Chleba na życie wieczne. My zaś obiecujemy wspierać je we wszystkim, co dobre.

Akt pokuty:
śpiew ->
Przepraszam Cię Boże
Skrzywdzony w człowieku
Przepraszam dziś wszystkich was
Żałuję za wszystko
To moja wina jest.

Liturgia słowa:
I czytanie; DZ 2,42,47/LM t,VII s.466/
Psalm Reponsoryjny Ps 23[22 ],1.2a.2b.3.4.5.6 / LM t.VII,s.447/
II czytanie: 1 Kor 11,23-26 / LM t.VII, s.450/
Śpiew przed Ewangelią: J 6,56/LM t.VII, s.451/
Ewangelia: J6, 51-58 /LM t.VII, s.458)

Homilia: Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. (Agenda Liturgicza S.311)
(Dzieci zapalają świece od paschału śpiew - "My jesteśmy na ziemi światłem Twym")

1. My jesteśmy na ziemi światłem Twym, (2x )
/Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest. (2x )

Modlitwa powszechna:
Ojciec: Módlmy się za kościół święty, aby jego ojcowskie zatroskanie o piękno duchowe każdego człowieka rodziło ludzi o gorących sercach i szlachetnych umysłach.
Ciebie prosimy...
Matka: Za nasze rodziny, za wszystkich wychowawców i duszpasterzy, aby zgodna współpraca gwarantowała chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci.
Ciebie prosimy...
Dziecko I: Za naszych Rodziców, którzy przekazali nam życie, troszcząc się o nas i uczą nas kochać Pana Jezusa, aby za ich trud i wysiłek Bóg darzył ich swym błogosławieństwem.
Ciebie prosimy...
Dziecko II: Za dzieci przystępujące do I Komunii Świetej, aby wytrwały w przyjaźni z Panem Jezusem do, końca życia.
Ciebie prosimy...
Dziecko III: Za nasz wszystkich, aby Jezusowi było dobrze w mieszkaniach naszych serc, a każdy z nas stawał się coraz lepszym przyjacielem Boga i ludzi.
Ciebie prosimy...

Procesja z darami ofiarnymi. Po modlitwie powszechnej przedstawiciele dzieci przynoszą w procesji do ołtarza dary ofiarne:

Każdy kto kocha daje. Bóg który nas ukochał dał nam swojego syna Jezusa Chrystusa, który za nas siebie samego ofiaruje. Kto pojął ogrom Bożej miłości ten pragnie odpowiedzieć też miłością. Dzieci które dziś przepełnione są miłością do Jezusa zbliżają się do ołtarza aby złożyć dary.

Świeca- symbolizuje Chrystusa który jest światłością świata. Módlmy się aby nasze dzieci były światłem Chrystusa na świecie.
Kwiaty- Bóg jest stwórcą wszystkiego na ziemi kwiaty służą jako ozdoba ołtarza. Piękno kwiatów przypomina czystość dziecięcego serca. Będziemy się modlili aby tę czystość umiały zachować przez całe życie.
Chleb- jest darem Boga. Ten niesiony do ołtarza chleb stanie się ciałem Chrystusa
którym on nas nakarmi.
Woda i wino- wino jest owocem winnego krzewu to wino stanie się krwią Chrystusa
który poi nasze dusze. Jak woda łączy się z winem tak niech te dzieci
będą związane z Chrystusem na wieki.

Modlitwa eucharystyczna:

Komunia Święta: Do komunii Świętej dzieci przystępują w wyznaczonym porządku. Dopiero po nich Eucharystię przyjmują pozostali wierni.
Pieśni "Idzie mój Pan", "Panie dobry jak chleb", "O Panie, ty nam dajesz", "Cóż Ci Jezu damy".

Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
(x2)
On teraz biegnie, by spotkać mnie,
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.

Gdy kończy się komunia (dziękczynienie).
"Tak czekałam na tę chwilę .... " / śpiewa chłopiec lub dziewczynka, refren- razem./

Uroczysty dzień Komunii

Tak czekałem na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.

REF: Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

2. Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałem wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.

Podziękowanie dzieci pierwszokomunijnych:

Panu Jezusowi:
Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie,
jesteśmy tu przed Tobą i z Tobą,
dziś po raz pierwszy tak blisko
Dałeś nam siebie pod postacią Chleba
i pragniesz być odtąd dla nas Pokarmem na życie wieczne.
Ogromna radość przepełnia nasze dziecięce serca.
Pragniemy Ci za to serdecznie podziękować.

piosenka:
O mój Jezu w Hostii utajony
moje serce cię czuje.
I choć kryją Cię zasłony,
Ty wiesz, że Cię miłuję (miłuję).

Księdzu proboszczowi:
Serca nam mocniej biją ,
i oczy świecą z radości.
Bo dzisiaj po raz pierwszy w Komunii Świętej
Pan Jezus w duszy zagościł.
Za pierwszą spowiedź i komunię świętą,
za radość pełną niedzielną.
Niechaj Ci, Księże Proboszczu.
Bóg łaski swej da wiele.
Szczęść Boże!

Rodzicom:
Kochani Rodzice!
Wiemy że jesteście dla nas tacy dobrzy. A my.
Ciągle za mało mówimy Wam, to czarodziejskie słowo: dziękuję!
- za to, że jesteśmy, żyjemy,
- za chleb codzienny,
- za opiekę nad nami,
- za to że nauczyliście nasz modlitwy do Ojca, który jest w Niebie,
- za to, że składaliście z nami ręce i klękaliście w kościele,
dając nam przykład wiary i pobożności.
- za każdą domową i szkolną katechezę
- za piękne pierwszokomunijne szaty.
Kochamy was za wszystko !
Wiemy że nie zasłużyliśmy na to, bo nie zawsze byliśmy dobrzy.
Pragniemy, abyście wybaczyli nam wszystko, co Was zasmucało i niepokoiło.
Wierzymy, że Pan Jezus, którego od tej chwili nosimy w swoich sercach, pomoże nam stać się lepszymi.
Bądźcie z nami szczęśliwi i radośni!
Niech uśmiech zawsze gości na waszych zatroskanych twarzach.
Pamiętajcie, że bardzo Was kochamy,
i w podzięce całujemy wasze dobre ręce.

Piosenka- " Rodzicom naszym"
1. Rodzicom naszym nieśmy dziś,
Wdzięczności naszej dług,
Za miłość waszą i wasz trud,
Niech wynagrodzi Bóg.

Ref. Te kwiatki w ręku, to nasz dar.
W ten uroczysty dzień.
Niech słońce zawsze świeci Wam.
A troski idą w cień.

2. Za każdą nam otartą łzę,
Za nieprzespaną noc,
Wam wszystkim dziś składamy cześć,
Dar serca chcemy nieść.

Błogosławieństwo końcowe. Celebrans podaje końcowe ogłoszenia, a także zachęca dzieci oraz rodziców do uczestnictwa w Mszy Świetej przez cały tydzień tzw. Biały Tydzień.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.