X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39262
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kto nas potrzebuje? Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć - grupa 3-4 latki
Grupa - Smerfy
Temat tygodnia: Zima dobra czy zła?
Temat dnia: Kto nas potrzebuje?
Przygotowała: Marlena Borowska.

Cele ogólne:
uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą,
rozpoznawanie i nazywanie ptaków: wróbel, sikorka, gil, gołąb, kos,
uwrażliwienie dzieci na trudne warunki życia ptaków zimą,
wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,
doskonalenie poprawnych wypowiedzi,
rozwijanie ekspresji ruchowej i muzycznej,
rozwijanie kompetencji matematycznych,
kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikiem głównym i porządkowym
(w dostępnym zakresie)
kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania (w dostępnym zakresie),
kształtowanie orientacji w przestrzeni,
rozwijanie spostrzegawczości i wyobraźni przestrzennej,
wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
Cele operacyjne:
Dziecko:
potrafi wymienić sposoby dokarmiania ptaków,
wie dlaczego należy dokarmiać ptaki,
zna ptaki, które spotykają się przy karmniku,
potrafi wypowiedzieć się na tematy wysłuchanego opowiadania,
potrafi przestrzegać zasad zabawy,
potrafi rytmicznie poruszać się przy muzyce,
potrafi określić położenie sylwety  ptaka w przestrzeni stosują  określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
posługuje się określeniami: mały, większy, największy - duży, mniejszy, najmniejszy,
potrafi liczyć i odejmować w dostępnym zakresie,
potrafi wypowiadać się na zadawane pytania,
potrafi zgodnie współpracować w grupie,
potrafi ułożyć z puzzle sylwetę ptaka,
ćwiczy właściwy tor oddechowy podczas zabaw z piórkiem

Metody:
podająca, poszukująca, praktycznych działań.

Formy pracy:
Zajęcia z całą grupą, zbiorowa jednolita, zadaniowa.

Środki dydaktyczne:
Wiersz E. Szelburg-Zarembiny ,,Póki mróz nie zginie”, obrazki przedstawiające wybrane ptaki zimujące
w Polsce, pożywienie dla ptaków zimujących (ziarna, kule, kolby, dzwonki tłuszczowe), obręcze, CD – Muzyka do podskoków – Roberta Dziekańskiego, sylwety ptaków w trzech rozmiarach dla każdego dziecka, sylwety ptaków, karmnik z papieru, piórka dla każdego dziecka, puzzle przedstawiające ptaki dla każdego dziecka, odznaka ,,Przyjaciela zwierząt” dla każdego dziecka.

Przebieg zajęć:
1. „Pomagamy, dokarmiamy” – rozmowa kierowana na podstawie wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Póki mróz nie zginie” . Poznawanie wyglądu i nazw ptaków zimujących, nabywanie świadomości, dlaczego należy karmić ptaki zimą.

,,Póki mróz nie zginie”
Mam ja kromkę chleba,
z wróblem się podzielę.
O ptaszki dbać trzeba,
jedz, wróbelku, śmiele.
Mam kubeczek mleka,
naleję kotkowi,
bo ten kotek jest kulawy,
nic dzisiaj nie złowi.
Pali się ogieniek,
ciepło przy kominie.
Chodź, ogrzej się, piesku.
Póki mróz nie zginie.

Nauczyciel omawia wygląd ptaków, podaje ich nazwy (wróbel, sikorka). Po omówieniu zadaje przykładowe pytania: Jakie zwierzęta w wierszu dostały od ludzi jedzenie? Czym możemy podzielić się z ptakami, kiedy jest zimno? Kto z was karmi ptaki zimą? Co dajecie im do jedzenia?
Nauczyciel pokazuje różnego rodzaju pożywienie dla ptaków przygotowane przez człowieka: okruchy chleba, ziarna, kolby ziaren, kule tłuszczowo-nasienne. Zwraca uwagę, że zimą należy dbać o ptaki, ponieważ pod śniegiem i lodem trudno im znaleźć pożywienie.

2. Zabawa orientacyjno–porządkowa „ Ptaszki do karmnika”.
Dzieci poruszają się przy skocznej muzyce pomiędzy rozłożonymi na podłodze krążkami, naśladując latające ptaki. Podczas przerwy w muzyce przykucają na najbliższym krążku i stukają o niego palcami – zbierają ziarenka.

3. Karmnik – zabawa matematyczna. Nauczyciel zaprasza dzieci do tablicy, na której narysowany jest karmnik. Pod karmnikiem znajdują się sylwety ptaków. Nauczyciel przyczepia do karmnika po kolei ptaki. Dzieci mówią jakie ptaki przyleciały oraz liczą ile ich jest. Dzieci określają również położenie ptaków względem karmnika.

4. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Ukryte ptaszki”. Nauczyciel ukrywa w różnych częściach sali sylwety wybranych ptaków.  Zadaniem dzieci jest odnalezienie ukrytych obrazków ptaków w sali. Po zabawie chętne dzieci nazywają ptaki znajdujące się na obrazkach, które odnalazły.

5. ,,Mały, większy, największy'' – zabawa matematyczna. Nauczyciel rozdaje dzieciom sylwety różnej wielkości ptaków. Zadaniem dzieci jest ułożenie ptaków od najmniejszego do największego ( dzieci posługują się określeniami: mały, większy, największy) oraz od największego do najmniejszego ( dzieci posługują się określeniami: duży, mniejszy, najmniejszy).
6. Ćwiczenia oddechowe z piórkiem. Nauczyciel rozdaje dzieciom piórka, na sygnał dzieci
zdmuchują z dłoni piórko , starają się utrzymać piórko w powietrzu. Ćwiczą właściwy tor 
oddechu ( wdech powietrza nosem – wydech ustami).

7. Puzzle – rozwijanie spostrzegawczości i wyobraźni przestrzennej. Pocięty w części obrazek ptaka dzieci składają w całość i przyklejają na kartkę (3 latki z czterech części, 4 latki z sześciu części).

8. Odznaka – ,,Przyjaciel ptaków”. Na zakończenie zajęć nauczyciel rozdaje wszystkim dzieciom odznakę ,,Przyjaciela ptaków”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.