X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39227
Przesłano:

II wojna światowa sprawdzian - powtórzenie, klasa 8

1. Do wydarzenia dopisz datę: 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945
a) Powstanie w getcie warszawskim - ..................
b) Zbrodnia katyńska - ...................
c) Wybuch powstania warszawskiego - ..................
d) Powstanie PKWN i wydanie przez niego Manifestu - .............
e) Podpisanie układu Sikorski – Majski - ...............

2. Do opisu dopisz pojęcie: paszportyzacja, internowanie, cichociemni, Armia Ludowa, volkslista, Żegota, aleja Szucha, gadzinówki, sowietyzacja, szmalcownik, NKWD, rzeź wołyńska, Pawiak
a) Przymusowe nadawanie obywatelstwa sowieckiego - ........................
b) Znajdował się tam areszt w siedzibie tajnej policji gestapo w Warszawie - ................................
c) Niemiecka lista narodowościowa dzieląca ludność na grupy - .......................................
d) Prasa polskojęzyczna kontrolowana przez władze niemieckie - .............................
e) Narzucanie ideologii komunistycznej - ...........................
f) Inaczej zatrzymanie - ..............................
g) Czystka etniczna dokonana w 1943 r. przez ukraińskich nacjonalistów - ...............................
h) Siła zbrojna polskich komunistów, zależna od Moskwy - .........................
i) Kryptonim organizacji polskiego podziemia pomagającej Żydom - ..................
j) Osoba wymuszająca okup na ukrywających się Żydach lub pomagających im Polakach -.................
k) Tajna radziecka policja polityczna - ....................
l) Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych desantowani do okupowanego kraju - ............................

2. Wyjaśnij pojęcia:
a) Kedyw - ........................................
b) Generalny Plan Wschód- ........................................

3. Do opisu dopisz postać: Hans Frank, Władysław Raczkiewicz, Kazimierz Sosnkowski, Irena Sendlerowa, Władysław Sikorski, Iwan Majski, Władysław Anders, Antoni Chruściel, Jan Karski, Mordechaj Anielewicz, Stepan Bandera, Edward Osóbka-Morawski, Jan Stanisław Jankowski, Bolesław Bierut, Witold Plecki, Henryk Dobrzański, Stanisław Mikołajczyk
a) Generał, dowódca armii polskiej stworzonej w ZSRR, dowodził 2 Korpusem Polskim - ...............
b) Sowiecki ambasador w Londynie - ......................
c) Następca Sikorskiego na stanowisku Naczelnego Wodza - ............................
d) Mjr, pseudonim Hubal, dowódca oddziału partyzanckiego na Kielecczyźnie - .........................
e) Dowódca żydowskiej Organizacji Bojowej, przywódca powstania w getcie warszawskim - ........
f) Prezydent Polski na uchodźstwie - ........................
g) Premier rządu polskiego na emigracji oraz wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych - .....................
h) Premier rządu polskiego na uchodźstwie, następca Sikorskiego - ......................
i) Generalny Gubernator, rezydował na Wawelu - .........................
j) Kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, autor raportów w sprawie Holocaustu - ......
k) Socjalista, premier PKWN, potem TRJN - ..................................
l) Delegat Rządu RP na Kraj, skazany w procesie szesnastu - ..........................
m) Bezpośredni dowódca powstania warszawskiego, ps. Monter - ..............................
n) Działacz komunistyczny, przewodniczący KRN - ...................................
o) Żołnierz AK, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, autor raportów o Holocauście -
p) Przywódca ukraińskich nacjonalistów - .......................................

4. Kim byli:
a) Irena Sendlerowa - ........................................
b) Kazimierz Pużak - ........................................

5. Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe wpisując obok PRAWDA lub FAŁSZ.
a) Po klęsce wrześniowej przedstawiciele najwyższych władz Polski zostali internowani w Rumunii- .........
b) Proces szesnastu miał miejsce w Warszawie w 1944 roku - ................
c) Ośrodek badawczo-produkcyjny nowych rodzajów broni III Rzeszy zlokalizowany przez Polaków znajdował się w okolicach Bydgoszczy - ...............
d) Akcja „Meksyk II” polegała na wykonaniu wyroku śmierci na Franza Kutschetę - .....................

6. Rozstrzygnij, które z poniższych represji stosowano na terenach zajętych przez Niemców, a które na obszarze okupowanym przez Sowietów. Wpisz poszczególne litery w odpowiednich miejscach.

okupacja niemiecka - ........................................ okupacja sowiecka - ......................................

A. łapanki E. paszportyzacja
B. tworzenie gett F. akcja AB
C. kolektywizacja G. zakładanie obozów koncentracyjnych
D. granatowa policja H. mord na polskich oficerach w Katyniu

7. Uszereguj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej wpisując obok cyfry od 1 do 4.
.............. początek operacji „Burza” ............. ogłoszenie manifestu PKWN
............. upadek powstania warszawskiego ............. rozwiązanie Armii Krajowej

8. Rozwiń skróty:
a) KRN - ........................................
b) TRJN - ........................................
c) PKWN - ........................................
d) PPR - ........................................

9. Kto dokonał zbrodni katyńskiej?
a) Gestapo b) NKWD c) UPA d) Wermacht

10. Miejsca, gdzie Sowieci przetrzymywali polskich oficerów to:
a) Katyń, Smoleńsk, Twer b) Ostaszków, Katyń, Wołyń c) Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków

11. Wymień 3 miejsca mordu polskich oficerów przetrzymywanych na terenie ZSRR :
........................................

12. Ponumeruj w kolejności chronologicznej Komendantów Głównych AK wpisując obok cyfrę od 1 do 3.
(....) Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (....) Stefan Rowecki „Grot” (....) Tadeusz Komorowski „Bór”

13. Podaj 2 przyczyny wybuchu powstania warszawskiego:
- ........................................
- ........................................

14. Ostatnim bastionem powstania warszawskiego było:
a) Śródmieście b) Powiśle c) Żoliborz d) Stare Miasto

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.