X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39197
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mój kraj, moje miasto, mój dom. Scenariusz zajęć

1. Cel ogólny:
 Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia.
2. Cele operacyjne:
Dziecko:
 recytuje wiersz,
 odpowiada na pytania nauczyciela,
 wskazuje kontury Polski,
 zna symbole narodowe,
 wie jaką postawę przyjąć przy hymnie,
 przy pomocy nauczyciela odczytuje nazwy wybranych miast,
 aktywnie bierze udział w zabawach ruchowych,
 utrwala wiedzę na temat ważnych miejsc, zabytków, budynków w miejscowości, w której mieszka,
 zna adres swojego zamieszkania,
 porównuje stosując określenia „mniejsze-większe”,
 rysuje interesujące miejsce w swoim miejsce.
3. Metody pracy:
 czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku,
 oglądowe: udostępnianie sztuki,
 słowne: rozmowa, instrukcja,
 burza mózgów.
4. Formy pracy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa
5. Środki dydaktyczne: mapa Polski, fotografie symboli narodowych, podkład muzyczny „Marszałek Dąbrowskiego”, wyrazy do globalnego czytania (Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk, Zakopane, Chrzanów), fotografię z charakterystycznymi miejscami wybranych miast, krzesła, podkład muzyczny „Jedzie pociąg z daleka”, fotografie zabytków i interesujących miejsc w Chrzanowie, koperty, obrazki z małymi i dużymi domami, karty pracy

6. Przebieg zajęć:

1. „Witam Was”- zabawa powitalna.
Wszyscy są, witam was,
zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś ty,
raz, dwa, trzy.
2. „Kto Ty jesteś-Polak mały” wiersz W.Bełzy.
Nauczyciel wraz z dziećmi recytuje wiersz: nauczyciel zadaje pytania, a dzieci odpowiadają.
— Kto ty jesteś?— Polak mały.
— Jaki znak twój?— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?— Między swymi.
— W jakim kraju?— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?— W Polskę wierzę!
3. Rozmowa na temat wiersza.
4.”Moja ojczyzna”- prezentacja mapy i symboli narodowych.
Nauczyciel odsłania mapę Polski. Wybrane dziecko wskazuje palcem kontury naszego kraju. Następnie przedszkolaki wymieniają symbole narodowe i je krótko omawiają (flaga, godło, hymn). Jednocześnie nauczyciel prezentuje wymienione symbole. Na końcu wszyscy wspólnie słuchają fragmentu „Marszałka Dąbrowskiego” przyjmując odpowiednią postawę.
5. Jaką miejscowość odwiedziłaś/eś? – globalne czytanie wyrazów.
Zanim dzieci zaczną zabawę, nauczyciel wprowadza wyrazy do czytania globalnego. Odczytuje wspólnie z przedszkolakami nazwy miejscowości: Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk, Zakopane, Chrzanów. Wskazuje je na mapie i oznacza. Wybrane osoby umieszczają podpis pod właściwą fotografią. Prowadzący układa krzesełka w kręgu siedziskiem na zewnątrz koła, a na każdym oparciu przyklejona jest nazwy miejscowości, które zostały wcześniej wprowadzone (mają być widoczne; obok siebie znajdują się krzesełka podpisane tak samo). Następnie uczestnicy zabawy poruszają się jeden za drugim wokół krzesełek w rytmie piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. Podczas przerwy w muzyce siadają na krzesełkach. Nauczyciel podchodzi do wybranej osoby i pyta: Jaką miejscowość odwiedziłeś/aś?, zaś ona odwraca się i odczytuje nazwę miejscowości. Zabawę powtarzamy kilka razy.
6. „Chrzanów- moje miasto”- wzbogacanie wiedzy na temat swojej miejscowości, burza mózgów
Nauczyciel zadaje przykładowe pytania:
 Jakie są zabytki w naszej miejscowości?
 Jakie budynki mijaliście, jadąc do przedszkola?
 Co ciekawego można zobaczyć w naszej miejscowości?
Następnie nauczyciel pokazuje fotografie zabytków i interesujących miejsc, by usystematyzować informacje i wzbogacić wiedzę dzieci na temat Chrzanowa. Przedszkolaki mogą opowiadać o obiektach, które rozpoznają.
7. „Wiem gdzie mieszkam”- zabawa dydaktyczna.
Nauczyciel wciela się w rolę listonosza i roznosi listy, na których adresy podane są bez imion i nazwisk – w ten sposób sprawdza, czy dzieci znają swój adres zamieszkania. W kopertach znajduje się: mały dom lub duży dom. Na podstawie otrzymanych obrazków, dzieci dzielą się na dwa zespoły.
8. Zaproś sąsiada – gra zespołowa.
Dzieci są podzielona na dwa zespoły. Obie drużyny, tzw. sąsiedzi, stoją gęsiego naprzeciwko siebie. Na ziemi, przed drużynami, leżą kartoniki z domkami obrazkiem do dołu (każda drużyna ma taki sam zestaw potasowanych kart). Pierwszy zawodnik każdej drużyny, który stoi na początku, losuje z ziemi jedną kartę. Przedszkolaki porównują, czyj domek jest wyższy. Osoba, która ma kartę z wyższym domkiem, zaprasza „sąsiada” na swoją „ulicę” i oboje stają na końcu drużyny wygranej. Karty wracają do talii pod spód. Kolejne osoby stojące na przodzie drużyny odkrywają po jednej karcie i dokonują porównania. Proces należy powtarzać do momentu, aż wszystkie dzieci wykonają zadanie. Jeśli domki na obrazkach są takiej samej wielkości, następuje remis i każde dziecko wraca na koniec kolejki swojej drużyny. Wygrywa zespół, w którym na koniec zabawy jest więcej osób.
9. Karta pracy- pocztówka z mojego miasta.
10. „Klaszczemy, tupiemy”- ewaluacja zajęć.
Nauczyciel mówi, że komu zajęcie się podobało, to klaszcze w dłonie, a komu nie, to przytupuje nogami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.