X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39180
Przesłano:

Pokarm - budulec i źródło energii. Scenariusz lekcji biologii w klasie VII

Temat: Pokarm – budulec i źródło energii.

Hasło programowe:
Organizm człowieka. Układ pokarmowy.
Zakres treści:
Niezbędne składniki pokarmowe. Znaczenie węglowodanów, białek i tłuszczów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Najważniejsze pierwiastki budujące ciało człowieka.
Podstawa programowa
III.4.3 III.4.6 III.4.7
Cele edukacyjne:
Uczeń:
wyjaśnia sens procesu odżywiania
wymienia podstawowe składniki pokarmowe i wyjaśnia ich rolę w organizmie
podaje główne pierwiastki budujące ciało organizmów
określa źródła składników pokarmowych
analizuje wyniki doświadczenia
formułuje wnioski
Cele sformułowane w języku ucznia ( OK )
Na lekcji dowiecie się:
- jakie związki chemiczne wchodzą w skład pokarmów i jaka jest ich rola w organizmie człowieka.
Nacobezu ( OK )
- wymień pokarmy będące źródłem białek, węglowodanów, tłuszczów
- określ funkcje poszczególnych składników pokarmowych w organizmie człowieka
- wymień główne pierwiastki budujące ciało człowieka
Pytanie kluczowe ( OK )
Żyjemy po to, aby jeść, czy jemy po to, aby żyć.

Metody pracy:
pogadanka, obserwacja, praca z podręcznikiem, doświadczenie

Formy pracy:
indywidualna, w parach, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
podręcznik, karty pracy dla każdego ucznia,7 kopert ( karteczkami z nazwami produktów ), zestaw do doświadczenia ( płyn Lugola lub jodyna, różne produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ), tabele zawartości składników pokarmowych w wybranych produktach, komputer, projektor.

Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu , podanie tematu, celów lekcji i pytania kluczowego.
3. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenie 1 – Podział pokarmów ze względu na pochodzenie.

Faza realizacji:
1. Nauczyciel dokonuje podziału pokarmów ze względu na rodzaj związku chemicznego wchodzącego w ich skład – prezentacja zdjęć. Następnie rozdaje uczniom kartki z różnymi pokarmami. Uczniowie dokonują ich selekcji ze względu na źródło składników pokarmowych ( ćwiczenie 2 )
2. Nauczyciel prezentuje tabelę przedstawiającą zawartość składników pokarmowych w wybranych produktach. Uczniowie analizują tabelę i wyciągają wnioski ( niektóre pokarmy są źródłem kilku składników ).
3. Nauczyciel omawia rolę poszczególnych składników pokarmowych. Uczniowie otrzymują karty pracy, którą uzupełniają – korzystając z podręcznika. Chętny uczeń prezentuje wynik swojej pracy ( pozostali uczniowie sprawdzają poprawność wykonania zadania ).
4. Nauczyciel wyjaśnia, że składniki pokarmowe można wykryć w pokarmach używając odpowiednich odczynników. Uczeń asystent przeprowadza doświadczenie wykrywające obecność skrobi w różnych produktach spożywczych – uczniowie wyciągają wniosek.

Faza podsumowująca:

1. Uczniowie odpowiadają na pytanie kluczowe.
2. Uczniowie dokonują oceny własnej aktywności podczas zajęć
( w skali od 1 do 6 )

Zadanie domowe

Na podstawie tekstu źródłowego i tabeli wykonaj zadania, dotyczące roli błonnika w w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. ( karta zadaniowa )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.