X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39153
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka w zakresie doskonalenia umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny pod względem fleksyjnym, gramatycznym i składniowym

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania:
• doskonalenie mowy czynnej i biernej w zakresie gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego,
• stworzenie warunków do stymulowania prawidłowego rozwoju mowy,
• usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
• poprawić stan mowy i wymowy,
• stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy,
• poszerzyć możliwości artykulacyjne i fonacyjne,
• wzmocnić poczucie własnej wartości i pokonywać trudności,
• włączanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem mowy i kształtowaniem
prawidłowej wymowy.

Sposób osiągania celów:

- bajka- jako aktywna metoda stymulacji rozwoju mowy.
- teatrzyki- forma aktywności wspomagająca rozwój mowy.
- zagadki słuchowe
- ćwiczenia oddechowe np.:
• wdechy i wydechy (nos – usta, usta – nos, nos – nos, usta – usta),
• wdechy i wydechy: w różnych pozycjach (np. siedzącej, leżącej), z unoszeniem rąk, z liczeniem,
• dmuchanie na płomień świecy, na kłębki waty, bibułkę, papier, wiszący balon,
• wydmuchiwanie powietrza przez rurkę do picia,
• nadmuchiwanie balonów,
• puszczanie baniek mydlanych,
• wymawianie na jednym wydechu: ciągów samogłoskowych (aaa..., aeaeae..., aeiaei...), ciągów sylabowych (mamama, lalala, tututu, pipipi).
- zabawy muzyczno-ruchowe
-usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia logopedyczne np.:
• usprawnianie płynności ruchów języka, warg, szczęk,
• wysuwanie języka w różnych kierunkach, wypychanie językiem policzków, skrobanie grzbietu języka, ocieranie, zwijanie języka w rulonik,
• oblizywanie zębów, podniebienia, warg, sięganie językiem do nosa, brody,
• ustawienie i poruszanie języka za pomocą szpatułek, palca,
• podnoszenie, podtrzymywanie wargami lekkich przedmiotów,
• ściąganie ust, zamykanie i otwieranie ust z demonstracją,
• opuszczanie, unoszenie, przesuwanie w lewo i prawo dolnej szczęki, wielostronne ruchy żuchwą,
• cmokanie, gwizdanie, strojenie min, zabawy z lizakiem,
• wybrzmiewanie głosek „s, sz, z, ż, r” ze zwróceniem uwagi na poprawne ułożenie narządów mowy
• wypowiadanie ćwiczonych głosek z samogłoskami np. sa, se, as, es....
• powtarzanie wyrazów z ćwiczonymi głoskami,
• nauka krótkich wierszyków zawierających ćwiczone głoski

-rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów z otoczenia
-angażowanie dzieci do zabaw wpływających na rozwój mowy
- usprawnianie prawidłowej wymowy poszczególnych głosek.
- rozwijanie umiejętności poprawnego powtarzania tekstu(intonacja, rytm, tempo).
- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia.
- rozwijanie logicznego myślenia.
- rozpoznawanie dźwięków z otoczenia.
- doskonalenie analizy słuchowej mowy.
- wydłużanie fazy wydechowej.
- utrwalenie nawyku mówienia na wydechu.
- rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej.
- kształtowanie i korygowanie mowy poprzez ekspresję ruchowo-wokalną.
- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela..
- śpiewanie i inscenizowanie ruchem treści piosenek.
- ćwiczenia rytmizujące

A) ZAPAMIĘTYWANIE WIADOMOŚCI:
Dziecko:
-poznaje zabawy stymulujące rozwój mowy,
-zna treści wierszy i piosenek,
-poznaje treści bajek, kształtuje swoją wyobraźnię,
-wie , jak należy mówić poprawnie,
-uczy się , jak sprostać wymaganiom.

B) ZROZUMIENIE WIADOMOŚCI:
Dziecko:
-rozumie konieczność usprawniania narządów mowy,
-chętnie bierze udział w inscenizacjach teatralnych, muzyczno – ruchowych,
-kształtuje postawę aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
-rozwija w sobie ufność we własne możliwości.

C) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W PRAKTYCE:
Dziecko:
-wykorzystuje zdobyta wiedzę w zabawach indywidualnych, tematycznych,
-śpiewa piosenki, recytuje wiersze podczas uroczystości przedszkolnych,
-potrafi opowiedzieć treść bajek, kształtuje swoja pamięć odtwórczą.

D) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJI PROBLEMOWEJ:
Dziecko:
-akceptuje odmienność innych dzieci( z wadami wymowy, obniżonym rozwojem intelektualnym),
-potrafi zgodnie bawić się w grupie,
-kształtuje w sobie umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

E) ROZWIJANIE MOWY CZYNNEJ I BIERNEJ (WZBOGACANIE SŁOWNIKA)
- układanie opowiadań w oparciu o ilustracje i bez ilustracji,
- zabawy w dokańczanie zdań,
- opowiadanie historyjek obrazkowych,
- wzbogacanie słownictwa w zakresie przedmiotów z najbliższego otoczenia,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- przekazywanie informacji przez dziecko do rodzica i od rodzica przez dziecko do nauczyciela

Metody przeprowadzania analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole (diagnoza końcowa):

Metody:
-wspierające rozwój dziecka,
-stymulujące rozwój dziecka,
-słowne: instrukcje, objaśnienia, rozmowa,
-percepcyjne: obserwacja, pokaz,
-czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania,
-twórcze.

Arkusz indywidualny do badania gotowości szkolnej dziecka- Hanny Derewlany i Beaty Wosińskiej. Wyd. nowa Era, oraz na podstawie własnych kart i narzędzi pracy.

Organizacja zajęć:

Praca indywidualna oraz w zespole i z całą grupą.
Czas pracy od 10 do 30 minut.

Ewaluacja programu
Program zostanie poddany ewaluacji tuż po zakończeniu zajęć z dzieckiem.

Narzędzia służące ewaluacji:
 bezpośrednia obserwacja dziecka
 karty pracy/karty ćwiczeń przygotowanych na cele realizacji programu/wytwory pracy dziecka
 rozmowa z rodzicami.

Spostrzeżenia po zakończeniu programu (wyniki diagnozy końcowej):

Krystyna Madera

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.