X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39148
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Bal karnawałowy na wesoło. Tworzymy kreatywne stroje

Scenariusz zajęcia – edukacja plastyczno- przyrodnicza

Temat zajęcia: Bal karnawałowy na wesoło tworzymy kreatywne stroje z wykorzystaniem folii aluminiowej, butelek, folii spożywczej itd.

Cele ogólne:
• wyrabianie i utrwalanie nawyków segregacji odpadów opakowaniowych,
• pogłębienie, utrwalenie wiadomości i umiejętności związanych z ekologią,
• rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci,
• tworzenie różnych przestrzennych kompozycji,
• stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy.

Cele szczegółowe:
• wie jak posługiwać się wybranymi materiałami i narzędziami plastycznymi,
• rozpoznaje i nazywa zgromadzone odpady opakowaniowe,
• zna zasady i normy obowiązujące w grupie podczas zajęć.
• segreguje odpady na poszczególne grupy,
• wykonuje kostium karnawałowy z odpadów,
• potrafi samodzielnie używać wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów,
• prawidłowo posługuje się materiałami plastycznymi,
• podejmuje aktywność zabawową i zadaniową,
• bezpiecznie i sprawnie posługuje się nożyczkami, sznurkiem,
• dba o porządek wokół swojego miejsca pracy.
• uważne słucha,
• prezentuje samodzielnie wykonany kostium karnawałowy,
• aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w organizowanych sytuacjach edukacyjnych,
• doprowadza pracę do efektu końcowego,
• doskonali umiejętności negocjowania, kulturalnego wypowiadania swojego zdania.

Forma: indywidualna, z całą grupą.
Metody, techniki: metoda swobodnej ekspresji.
Środki dydaktyczne: worek z odpadkami, odpady opakowaniowe: (worki plastikowe, gazety, papier szary, kartony, itp.), nożyczki, klej, sznurki, taśmy, płyta z piosenkami ekologicznymi.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Zapoznanie dzieci z zawartością worka przyniesionego przez nauczyciela (puszki, gazety, papierowe torebki, butelki szklane, słoiki, pudełka po jogurtach itp.). Rozmowa z dziećmi nt. Co to za przedmioty? (nazywanie i określanie ich pochodzenia).

2. Rozmowa na temat dalszego wykorzystania zużytych opakowań: Co robi się później z tymi przedmiotami?, Jak można wykorzystać je jeszcze raz? , Co można zrobić z niepotrzebnych opakowań? (własne pomysły dzieci - zastosowanie " burzy mózgów").

3. Praca plastyczno - konstrukcyjna: wykorzystanie odpadów do wykonania różnych kostiumów karnawałowych. Korzystanie ze zgromadzonych materiałów, przedmiotów (folia, kolorowe gazety, sznurki, taśmy itp.).

4. Karnawałowy pokaz mody - prezentacja strojów na forum grupy.

5. Udział w zabawach tanecznych.

6. Podsumowanie zajęcia

Rozmowy z dziećmi czy zajęcie było ciekawe i czy im się podobało, gratulacje dla wszystkich dzieci za wspaniałą pracę (pochwała na forum, oklaski). Mycie rąk po zakończonych pracach porządkowych.
Podsumowanie zdobytych wiadomości: O czym dzisiaj rozmawialiśmy na zajęciu ?
Jak uważacie, jak należy postępować z odpadami?, Dlaczego trzeba segregować odpady?, Jak można powtórnie wykorzystać niepotrzebne materiały np. papier, reklamówki, gazety itd.?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.