X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39142
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy w grupie dzieci 4 - letnich na styczeń

PLAN MIESIĘCZNY PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

Miesiąc: STYCZEŃ 2019
Grupa: IV – dz. 4 - letnie
Nauczycielka: Barbara Błaż

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

1. WITAJ NOWY ROKU (I – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; II – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11; III – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11; IV – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21)
• Dostrzeganie upływu czasu: pory roku, pory dnia
• Rozwijanie zainteresowań światem przyrody w okresie zimowym - jako źródła przeżyć, wrażeń i doznań
• Rozpoznawanie cech zimowych poprzez poezję oraz obserwacje przyrodnicze, zapoznanie z niektórymi zjawiskami atmosferycznymi
• Doskonalenie czynności intelektualnych poprzez przewidywanie skutków danego zachowania - myślenie przyczynowo – skutkowe
• Zapoznanie z figurą geometryczną owal

2. BABCIA I DZIADEK W PRZEDSZKOLU (I – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; II – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9; III – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; IV – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21)
• Rozwijanie empatii, wrażliwości, życzliwości, budowanie więzi między dorosłymi, a dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku poprzez zabawę
• Wzbudzenie szacunku do osób starszych, pogłębienie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem
• Pełnienie roli gospodarza w podejmowaniu gości: Babci i Dziadka w przedszkolu
• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych i rodzinnych
• Rozwijanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych wzbogacających słownik dziecka oraz doskonalących mowę komunikatywną

- Rozumienie prostych poleceń w języku angielskim i reagowanie na nie podczas zabawy.
- Rytmika, rozwijanie muzykalności dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia słowno-muzyczne

WITAJ NOWY ROKU

ŚRODA
1. Noc sylwestrowa – rozmowa na podstawie wiersza A. Nosalskiego, uważne słuchanie. Rozumie, że w noc sylwestrową kończy się stary rok, a rozpoczyna nowy. Wie, że zwierzęta boją się fajerwerków
CZWARTEK
1.Zabawa matematyczna Zimowy spacer, określa słownie, kto za kim lub kto przed kim idzie, używa liczebników porządkowych w zakresie 1–5.
PIĄTEK
1. Historyjka obrazkowa „Dzień i Noc”, opowiadanie obrazków, określenie czynności wykonywanych w ciągu dnia i w nocy. Wie, że noc jest okresem snu i odpoczynku
PONIEDZIAŁEK
1. Teatrzyk Ala i bałwanek – rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
WTOREK
1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 Gazety – zabawy z gazetami, rozwija koordynację ruchową. Ćwiczy rzuty i celowanie, ocenia swoje zachowanie
ŚRODA
1. Czarno-biały obrazek – malowanie farbą plakatową, stosuje symbole do oznaczenia dnia
i nocy. Kontynuuje rytm, tworzy pracę o charakterze symbolicznym
CZWARTEK
1. Koncert muzyczny „Karnawał w szkocką kratkę", słuchanie brzmienia instrumentów dętych drewnianych, aktywnie uczestniczy w koncercie
PIĄTEK
1. Eksperyment z wodą Zimno – ciepło, zwrócenie uwagi na wpływ ciepłego powietrza na topnienie lodu, próby wyciągania wniosków, wie, że nie należy brać do ust śniegu i lodu

Praca ciągła:
• Samodzielne korzystanie z toalety, zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie czynności samoobsługowych przy zakładaniu rękawiczek, rozumienie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, przedstawia się imieniem
i nazwiskiem, nauka zapinania guzików, prawidłowe mycie zębów, komunikowanie potrzeby odpoczynku, doskonalenie prawidłowej postawy podczas posiłków z użyciem sztućców, używanie zwrotów grzecznościowych, zaznaczanie obecności na tablicy, swobodne korzystanie z kącika książek.

Inne działania edukacyjne:
• Rozstanie z rodzicami bez lęku, szuka wsparcia u nauczyciela innej grupy
• Obserwacja zmian w przyrodzie na przedszkolnym podwórku, zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy zimy, zaznaczanie na kalendarzu pogody
• Ćwiczenia motoryki: Serpentyny, rysowanie linii ciągłych ruchami kolistymi
• Zabawa dydaktyczna Zamiany – poszerza swoją wiedzę o figurach geometrycznych
• Zabawa dydaktyczna „Do czego pasuje”, przyporządkowanie symboli dla dnia i dla nocy
• Zabawa słownikowa z książką „Przygoda Loli” – rozwija umiejętność porównywania
i porządkowania
• Zaproszenie – wykonanie zaproszenia na uroczystość przedszkolną. Doskonali sprawności manualne poprzez zaginanie kartonu wzdłuż linii prostej
• Zabawa kształcąca spostrzegawczość, układa papierowe paski na tej samej podstawie tak, aby zbudować schody (wg wzoru)
• Obrazkowe memory – zabawa doskonaląca pamięć wzrokową
• Liczy zbiory przedmiotów, zabawek w zakresie 5, odwzorowuje liczebność zbiorów
• Kształci sprawność dłoni poprzez kolorowanie
• Czytanie globalnie wyrazów: kot, Ala, noc
• Układanie zdań z podanymi wyrazami, dzieli je na sylaby
• Rozmowa przy ilustracji Cztery pory roku – utrwalenie charakterystycznych cech zimy
• Zimowy krajobraz – obserwowanie zimowego krajobrazu, łączy zjawiska przyrodnicze z porą roku – zimą, z chętnymi malowanie białą farbę na ciemnej kartce
• Ćwiczy mięśnie palców poprzez odrywanie małych kawałków krepiny
• Zabawa „Idź tak, jak mówię”: „do przodu”, „do tyłu”, „w prawą stronę”, „w lewą stronę”, rozwija orientację przestrzenną
• Zabawa z guzikami – ćwiczenia klasyfikacyjne, kształci czynności umysłowe, ćwiczy chwyt przeciwstawny
• Zbieramy płatki śniegu – ćwiczenia oddechowe. Wykonuje ćwiczenia oddechowe.
• Ćwiczenia ortofoniczne na sylabach: puf, paf, pif wykonuje własne eksperymenty językowe, okazuje emocje podczas zabawy
• "Co lubię?”- wyrażanie siebie za pomocą różnych środków wyrazu.
• Zabawy ruchowe:
•Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 Zabawy z woreczkami, układ własny nauczycielki
• Zabawa logorytmiczna „Okrągła twarz”, poznaje nową figurę geometryczną owal, rysuje owal twarzy w określonym rytmie
• Zabawa ruchowa z piosenką „Pada śnieg”, kształtuje płynność ruchów
• Zabawa kołowa z piosenką w kole "Bałwankowa rodzina"
• Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego:
• orientacyjno – porządkowa: „Co widzisz”
• z elementem marszu „Idą parami”
- Zabawa z językiem angielskim – wykonuje proste ćwiczenia graficzne w oparciu o instrukcje w języku angielskim
Kółko matematyczne:
1. Określa przyczyny i skutki zdarzeń (zabawa w robienie baniek mydlanych).

BABCIA I DZIADEK W PRZEDSZKOLU

PONIEDZIAŁEK
1. Osłuchanie i nauka wiersza Dla Babci i Dziadka, kształtowanie pamięci, rozwijanie pozytywnych emocji podczas przygotowań do występów.
WTOREK
1. Babcia i Dziadek w przedszkolu – uroczystość w przedszkolu; bawi się
z dziadkami, prezentuje krótki program artystyczny, składa życzenia i wręcza upominek, podejmie próby pełnienia roli gospodarza, okazuje szacunek gościom
ŚRODA
1. Kwiaty dla babci i dziadka – zabawy matematyczne, liczy w zakresie 5 i więcej, rozumie czynność dodawania, segreguje kwiaty według podanej cechy – koloru
CZWARTEK
1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7, wzmacnianie kręgosłupa w odcinku szyjnym, sprawne przebieranie w strój gimnastyczny
PIĄTEK
1. Moja babcia, mój dziadek – rozmowa na podstawie zdjęć i doświadczeń dzieci. Opowiada o swoich dziadkach, okazuje im miłość i szacunek, interesuje się ich pracą zawodową

Praca ciągła:
• Samodzielne korzystanie z toalety, zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, samodzielne zakładanie rękawiczek, rozumienie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, nauka zapinania guzików i zawiązywania szalików, prawidłowe mycie zębów, komunikowanie potrzeby odpoczynku, doskonalenie prawidłowej postawy podczas spożywania posiłków z użyciem sztućców, używanie zwrotów grzecznościowych, zaznaczanie obecności na tablicy, swobodne korzystanie z kącika książek.

Inne działania edukacyjne:
• Słuchanie piosenek Nasza babcia, Dziadek w skupieniu, wypowie się na temat treści
•Samodzielne oglądanie książeczek z kącika, korzystanie z różnych źródeł wiedzy
• Zabawa rytmiczno – ruchowa przy piosence Cza cza dla babci, doskonali koordynację słuchowo - ruchową
• Nauka piosenki Piosenka o babci i dziadku sł. i m. A. Jędrzejewska-Stachura
• Co lubi babcia? – rozmowa na podstawie obrazków i doświadczeń dzieci
• Upominek dla babci – wykonanie korali z makaronu. Samodzielnie wykonuje upominek dla babci, pragnie sprawić jej radość
• Babcia i dziadek – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Układa zdanie z podanymi wyrazami, dzieli wyrazy na sylaby.
• Opowiadanie nauczycielki Idzie babcia, ćwiczenie mięśni narządów mowy na wyrazach „stuk”, „tup”, „hop”.
• Zabawa tematyczna Herbatka u dziadka, doskonali umiejętność nakrywania do stołu
• Zabawa słownikowa: Za co kocham swoich dziadków?, uzasadni swoją wypowiedź
• Zabawa manualna – układanie kwiatka dla swojej babci i dziadka przy wykorzystaniu plastikowych nakrętek
• Zabawy kreatywne projektowanie i ozdabianie kapelusza dla babci.
• Kwiatek dla babci – ćwiczenia klasyfikacyjne, rozpoznaje i nazywa koło i owal
• Ćwiczenia grafomotoryczne – obrysowywanie mazakiem koła i owalu po śladzie
• Słuchanie wiersza H. Łochockiej Dla babci – rozmowa na temat sprawiania najbliższym radości poprzez niespodzianki w różnej formie: rysunek, dobry uczynek.
• Zestaw ćwiczeń zabaw porannych nr 17 z obręczami, układ własny nauczycielki
• Zabawa naśladowcza Bawię się dziadkiem - koordynuje wrażenia słuchowe z ruchem.
• Zabawy na powietrzu:
• Zabawa z elementem biegu Gąski do domu
• Zabawa ruchowo naśladowcza Jedziemy na nartach
• Zabawy z elementem chodu Stopa do stopy, szacuje odległość
- Zabawa z językiem angielskim – rozpoznawanie obrazków, powtarzanie słów w języku angielskim
- Kółko matematyczne:
1. Prezent dla dziadków - porządkują i rozpoznają niektóre modele monet i wiedzą do czego służą w gospodarstwie domowym

POMOCE DYDAKTYCZNE
plansze, ilustracje, szablony, zestawy obrazków, materiał przyrodniczy, zabawki, pomoce do zabaw dydaktycznych, tamburyno, bębenek, trójkąt, kredki świecowe, ołówkowe, mazaki, foldery reklamowe ze sklepu, choinka, ozdoby choinkowe, klocki drewniane
i plastikowe, plastikowe sztućce, sznurek, makaron.

LITERATURA
- Nasze Przedszkole – program wychowania przedszkolnego: M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, 2017 r.
- Program autorski „Wesoły matematyk” – B. Błaż
- Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka,
M. Bogdanowicz,
- Wychowanie fizyczne: K. Wlaźnik,
- Gry i zabawy dydaktyczne: Z. Bogdanowicz,

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
• Kontakty indywidualne:
- indywidualne rozmowy z rodzicami,
- konsultacje z rodzicami na temat problemów wychowawczych i rozwojowych dziecka
- wymiana spostrzeżeń na temat metod wychowawczych
• Zachęcanie rodziców do rozmów z dziećmi na temat wrażeń wyniesionych
z przedszkola.
• Zachęcanie rodziców w angażowanie się życia grupy i przedszkola:
- pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka, pieczenie ciast, odpowiedni ubiór dziecka,
- zachęcanie do czytanie bajek dzieciom w przedszkolu i w domu
• Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

PODPIS NAUCZYCIELA

Piosenka do nauki w styczniu

„Piosenka o babci i dziadku
sł. i m. A. Jędrzejewska-Stachura

1. Moja babcia chętnie co dzień opowiada bajki,
a mój dziadek na dobranoc śpiewa kołysanki.
Bardzo lubię słuchać baśni, dziadek głos ma miły
i dlatego dziadka, babcię kocham z całej siły.

2. Do przedszkola odprowadzi i zabawkę kupi,
pyszne ciasto mi upiecze- któż babci nie lubi?
Dziadek rower mi naprawi, w smutku mnie pocieszy,
chętnie ze mną się pobawi i z pomocą śpieszy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.