X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38980
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wyszukiwanie informacji w tekście pisanym. Scenariusz zajęć języka angielskiego

PRZEDMIOT: język angielski
PROWADZĄCY: Łukasz Strzelczyk
KLASA: 6a DATA: 29.03.2018
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 1

CEL: rozumiem tekst, który czytam oraz wykorzystuje zawarte w nim informacje.

CEL GŁÓWNY:
Uczeń:
 rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
 wyszukuje wskazane informacje w przeczytanym i wysłuchanym tekście
 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
 wyszukuje znaczenia podanych wyrazów w słowniku
 tworzy mapę mentalną związaną z przeczytanym tekstem

METODY I TECHNIKI PRACY:
 metody aktywizujące
 zdania prawda/fałsz
 wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście
 wyszukiwanie znaczenia wyrazów w słowniku

FORMY PRACY:
 praca zbiorowa
 praca indywidualna
 praca w parach

POMOCE DYDAKTYCZNE:
 podręcznik „Team up 3”
 płyta CD „Team up 3”
 rzutnik, komputer i slajdy w prezentacji multimedialnej
 kolorowe piłki

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Powitanie uczniów.
2. Zapoznanie uczniów z celem lekcji oraz NaCoBeZu.
3. Wysłuchanie tekstu „Rainforest plants” – zad. 2 str. 62 (podręcznik). Przed wysłuchaniem tekstu uczniowie zostają poproszeni o zaznaczenie max. 5 wyrazów, których nie rozumieją w trakcie słuchania.
4. Stworzenie listy nieznanych dla uczniów słów – następnie uczniowie w parach wyszukują znaczenia wypisanych wyrazów w słowniku angielko-polskim (praca w parach). Głośne powtarzanie za nauczycielem zapisanych wyrazów w celu utrwalenia wymowy podanych słów.
5. Zapisanie wyrazów do zeszytu.
6. Wykonanie zadania 3 str. 63 (podręcznik) – na podstawie tekstu uczniowie zaznaczają czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Po zaznaczeniu odpowiedzi w zeszycie uczeń porównuje swoje odpowiedzi z kolegą/koleżanką z ławki. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania na forum klasy.
7. Wykonanie mapy mentalnej przeczytanego tekstu „Rainforest plants”. Uczniowie w parach zapisują w zeszycie kilka informacji zawartych w przeczytanym tekście. Stworzenie mapy mentalnej na tablicy – uczniowie podają propozycje informacji znalezionych w tekście.
8. Podsumowanie lekcji – wykorzystanie zdań podsumowujących.
9. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.