X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38976
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Pomagam babci i dziadkowi. Rozmowa w oparciu o inscenizację do wiersza i ilustracje, rysowanie kredkami ołówkowymi

Zajęcie zakresu wychowania umysłowego i estetycznego

Cele ogólne:
- ukazanie pozytywnych i negatywnych form zachowań wobec starszych osób;
- kszt. um. wyrażania wiedzy dotyczącej zachowania się wobec starszych osób w ekspresji plastycznej;
-rozwijanie um. planowania poszczególnych elementów na powierzchni kartki
-uświadomienie dzieciom obowiązku opiekowania się ludźmi starszymi
-wdrażanie do przestrzegania przez dzieci reguł i zasad obowiązujących w grupie
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wypowiada się na temat zachowania chłopca przedstawionego w wierszu „Babcia” Czesława Janczarskiego;
- ocenia zachowania dzieci wobec osób starszych , które przedstawiają ilustracje ,naklejając pod obrazkami kartoniki z napisem tak lub nie;
- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną na temat „Pomagam Babci i Dziadkowi”;
-poprawnie trzyma narzędzie do rysowania ;
- wypowiada się na temat wykonanej pracy;
- przestrzega zasad obowiązujących podczas zajęcia: słuchamy siebie nawzajem, mówi tylko jedna osoba, odkładamy narzędzia do rysowania po skończonej pracy na miejsce, jesteśmy dla siebie mili, pomagamy słabszym;
-wie że należy okazywać szacunek starszym osobom, pomagać im
Metody pracy:
-czynna;
- słowna;
- oglądowa;
Formy pracy:
- grupowa
- zespołowa
- indywidualna
Środki dydaktyczne:
-wiersz Czesława Janczarskiego pt.„Babcia” , rekwizyty do wiersza(krzesło, chustka i laska dla babci, ciężkie reklamówki)
-ilustracje przedstawiające zachowania wobec babci, kartoniki z napisami tak nie (dwa zestawy po 8 napisów)
-kolorowe kartki formatu A4, kredki ołówkowe
- płyta Cd „Bawię się i uczę” piosenka nr 46,47

Przebieg zajęć:

 Przed zajęciami nauczyciel razem z dziećmi przypomina zasady zachowania w grupie, podczas wykonywania pracy plastycznej, oraz podczas wspólnych zabaw ruchowych.
 Na stolikach leżą wcześniej już podpisane kartki i kredki ołówkowe(po dwa pudełka na stolik).
 Krzesełka do zajęć ustawione są półkolem do tablicy.

I Część wstępna

1. „Wszyscy są, Witamy Was”- zabawa integracyjna
Wszyscy są, witamy Was.
Na zabawę już czas.
Jestem Ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy

2. Wprowadzenie do tematu:
„Babcia” –inscenizacja wiersza Cz. Janczarskiego przez wybrane dzieci.
- dzieci siedzące na krzesełkach recytują wiersz, a wybrane wcześniej przez nauczyciela dzieci przedstawiają go ruchem, mimiką , gestem.
Tekst wiersza:
Jedzie Jacek tramwajem, rozsiadł się wygodnie i patrzy jak po mieście spacerują przechodnie.
Przy Jacku stoi babcia. Siedź sobie wnuczku drogi! Stara Babcia postoi, chodź ty młode masz nogi. Wysiadł Jacek – a babcia ciężkie paczki zbiera. Czy ktoś by z was pochwalił takiego kawalera?
Pytania do inscenizacji:
- Jak powinien zachować się chłopiec?
- Czy pochwalilibyście Jacka?

3. Pomagam starszym – krótkie wypowiedzi dotyczące ukazanych sytuacji na ilustracjach.
Chętne dzieci podchodzą do tablicy i umieszczają pod wybrana ilustracja kartonik z napisem „tak” lub „nie” w zależności od aprobaty bądź dezaprobaty zachowania dzieci wobec babci.

II Część główna

4. Pomagam babci i dziadkowi – praca plastyczna, rysowanie kredkami ołówkowymi
• Nauczyciel proponuje wykonanie pracy plastycznej na temat „Pomagam babci i dziadkowi”.
• Skierowanie uwagi na ilustrację przedstawiające dzieci pomagające starszym
• Dzieci siadają z krzesełkami do stolików. Przed rozpoczęciem pracy chętne dziecko przypomina jak należy się zachować podczas pracy przy stoliku.
• „Do wykonania Waszej pracy potrzebne będą kartki i kredki ołówkowe. Lecz zanim zaczniecie rysować chciałabym wam przypomnieć aby, postacie które narysujecie były rozmieszczone na całej kartce. Do wykonania Waszej pracy starajcie się używać jak największej ilości barw.
• Następnie dzieci przystępują do samodzielnej pracy
• Porządkowanie miejsca pracy. Dzieci , które wcześniej skończyły siadają na dywanie ze swoja pracą.

III część końcowa

5.Ocena prac: zwrócenie uwagi na estetykę pracy, na rozmieszczenie elementów na kartce. Wypowiedzi dzieci na temat swoich prac. Chętne dziecko zbiera prace kolegów i kleżanek.
6. „Babciu, droga babciu”- zabawa muzyczno – ruchowa- dzieci ustawione po kole parami śpiewają tekst zabawy na poznana wczesnej melodie i wykonują wczesnej ustalone ruchy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.