X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38915
Przesłano:

Reakcje chemiczne

SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII
„RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH”

Klasa VII b
22.01.2019 rok

Treści kształcenia
Podstawa programowa: Punkt (2.8) [uczeń]: opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretuje zapisy, np. H2, 2H, 2H2. Punkt (3.3) [uczeń]: dobiera współczynniki stechiometryczne. Punkt (3.2) [uczeń]: podaje typy reakcji chemicznych.

Cel główny lekcji - umiejętność zapisu przebiegu prostych reakcji chemicznych
Cele sformułowane w języku ucznia
• będziesz umiał przedstawić zapis prostych reakcji chemicznych,
• będziesz potrafił przedstawić w sposób modelowy przebieg reakcji

Uczeń:
nacobezu Nacobezu
(po lekcji uczniowie będą potrafili)
zapisać prostą reakcję chemiczną i ją zbilansować
odróżnić atom od cząsteczki
wskazać typ reakcji
(synteza, analiza, wymiana)
przedstawić w sposób modelowy przynajmniej fragment podanej reakcji
odczytać zapisać prostej reakcji chemicznej

Kompetencje kluczowe
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (myślenie logiczne oraz zdolność prezentacji - wzory, modele),
• umiejętność uczenia się (korzyści wynikające z pracy w grupie, samodyscyplina, dzielenie się nabytą wiedzą i umiejętnościami),
• kompetencje społeczne i obywatelskie ( kontakty interpersonalne),

Etapy lekcji:
• powitanie uczniów,
• sprawdzenie obecności,
• sprawdzenie pracy domowej,
• przypomnienie wiadomości uczniów z poprzednich lekcji (metoda "rzucanej piłki"),
• podanie i zapisanie celu lekcji w języku uczniowskim oraz nacobezu,
• podanie tematu lekcji i wyjaśnienie metody jaką będziemy dzisiaj pracowali na lekcji (metoda stacji zadaniowych )
Przebieg lekcji.
Uczniowie zostają podzielenie na 4 grupy. Pracują na wcześniej przygotowanych stanowiskach zawierających zadania z określonej partii materiału.
Uczniowie wykonują zadania w dowolnej, wybranej przez siebie kolejności. Uczeń sam sprawdza efekty swojej pracy, przez co uzyskujemy efekt samokontroli.
Przy każdej stacji muszą być dokładne instrukcje zadań:
każda grupa ma tzw. „kartę pracy”, w której zapisuje swoje odpowiedzi,
pamiętajmy o przygotowaniu tzw. stacji „klucz” czyli stacji kontrolnej, przy której uczniowie pod koniec lekcji, sprawdzają rozwiązania,
uczniowie rozwiązują zadania w dowolnej kolejności.

Nauczyciel podczas tej lekcji jest raczej obserwatorem, który pozostając w cieniu, ma możliwość dostrzeżenia w jaki sposób pracują jego uczniowie, które formy ćwiczeń są dla nich ciekawe i zajmujące, a które sprawiają trudności. Na zakończenie pracy uczniowie dają "sygnał" nauczycielowi za pomocą świateł z czym poradzili sobie bezbłędnie, a z czym mieli kłopoty. Do zadań trudniejszych nauczyciel musi wrócić.
Jeśli starczy czasu można jeszcze wspólnie wykonać. jeden lub dwa przykłady na tablicy

KARTA PRACY 1
Korzystając z przygotowanych modeli atomów zbuduj następujące równanie chemiczne:

S + O2 →SO2

Pamiętaj, że tlen tworzy cząsteczkę dwuatomową.

KARTA PRACY 2
Napisz korzystając z poznanych symboli i wzorów chemicznych następującą równanie chemiczne. Zbilansuj je i narysuj modelowo.

magnez + siarka → siarczek magnezu

KARTA PRACY 3
Zbilansuj (uzupełnij współczynniki) w podanych równaniach reakcji oraz podaj typ reakcji

1) Al + S → Al2S3
2) Na + S → Na2S
3) CO2 + Ca → CaO +C
4) Cu + O2 → CuO
5) H2O → H2 +O2

KARTA PRACY 4
Zapisz korzystając ze sformułowań atom lub cząsteczka następujące równanie reakcji:

Podsumowanie lekcji : (metoda "kolorowych karteczek")
Czy potrafię zapisać prostą reakcję i ją zbilansować?
Czy potrafię odróżnić atom od cząsteczki?
Czy umiem odróżnić typ reakcji?
Czy potrafię zbudować model podanej reakcji chemicznej?
Czy potrafię odczytać prosty model reakcji chemicznej?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.