X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38876
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jestem Polakiem - budzenie poczucia przynależności do własnego miasta i kraju. Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 4 - 5 letnich

Cel główny zajęcia:

- Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

Cele operacyjne (wskaźniki) zajęcia:

DZIECKO:
- chętnie uczestniczy we wspólnej zabawie;
- wie, że jest Polakiem;
- recytuje wiersz;
- reaguje na przerwę w muzyce;
- współdziała w parze z kolegą podczas składania flagi;
- rozwiązuje zagadki o symbolach narodowych;
- składa w całość obrazek z 6 elementów;
- potrafi rozpoznać herb miasta Warszawy i Tarnowa wśród innych;
- zna miejsce położenia Tarnowa, Warszawy i biegu Wisły na konturze Polski;
- śpiewa piosenkę.

Zaplanowane metody pracy:

Czynna: zadań stawianych dzieciom do wykonania, ćwiczeń praktycznych;
Słowna: rozmowa, polecenia nauczycielki;
Oglądowa: pokaz nauczyciela;
Aktywizująca: integracyjna, ewaluacyjna;

Zaplanowane formy pracy: praca z całą grupą, w parach, indywidualna;

Zaplanowane środki dydaktyczne: kukiełka, płyta CD z nagraniami, tekst zagadek, kontury mapy Polski, niebieskie wstążki, ilustracje herbów miast polskich, flaga Polski, białe i czerwone paski krepiny, puzzle „Godło Polski” dla każdego dziecka, tekst „Bądźcie przedszkolakami patriotami”, dyplomy dla dzieci.

Rodzaj aktywności: werbalna, ruchowa.

Przebieg zajęcia:

1.Powitanie w zabawie „Witam dzieci”.

2.Przedstawienie kukiełki Bambo i przekazanie dzieciom informacji od cudzoziemca - przyjechał z daleka, z Afryki i chciałby dowiedzieć się ważnych informacji o waszym kraju.

3.Recytacja przez dzieci wiersza W. Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”.

4. Zagadka:
Ogoniasta panienka
miecz i tarczę ma w rękach
Chociaż nie jest rycerzem
to stolicy nam strzeże.
Zagadka:
Czyj to jest herb moi kochani
Z żółtą gwiazdą i żółtym półksiężycem
Odszukanie herbu miasta Tarnowa i Warszawy wśród innych.

5.Zagadka:
Biel na niej jest i czerwień.
Powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie.
Zabawa ruchowa „Ułóż flagę”. Dzieci biegają w rytm muzyki, na przerwę w muzyce dobierają się w pary i układają flagę Polski z pasków krepiny.

6.Zaznaczenie na konturze Polski miejsce położenia Tarnowa, Warszawy i biegu Wisły.

7.Zagadka:
W górach mieszka wielki ptak
To jest Polski naszej znak.
Zobaczysz go kiedyś może
To jest biały .....
Składanie z części „Godła Polski”.
8.Śpiew piosenki „Symbole narodowe”.

9.Odczytanie przez nauczycielkę tekstu „Bądźcie przedszkolakami patriotami”.
Bądźcie przedszkolakami patriotami!!!
1. Szanujcie symbole narodowe Polski: hymn, godło i flagę państwową.
2. Szanujcie język i kulturę swojej Ojczyzny.
3. Szanujcie święta narodowe.
4. Poznawajcie historię własnego kraju.
5. Poznawajcie polskie tradycje ludowe.
6. Dbajcie o piękno naszego kraju.
7. Bądźcie dumni, że jesteście Polakami gdziekolwiek będziecie.

10.Podziękowanie za zabawę, wręczenie przez panią dyrektor dyplomów dzieciom, ewaluacja.

Literatura:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole, wyd. WSiP.
A.Wacławski – „100 - lecie niepodległości Polski”
W. Bełza – „Katechizm polskiego dziecka”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.