X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38848
Przesłano:
Dział: Artykuły

Co zawiera Konwencja o Prawach Dziecka?

Agata Bazak

Co zawiera Konwencja o Prawach Dziecka?

Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona została 20 listopada 1989 r. przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku, zobowiązała się do realizacji postanowień i respektowania praw dziecka w niej zawartych. Ratyfikowały ją 193 kraje – prawie wszystkie na świecie.
Jednak pierwszy międzynarodowy dokument mówiący o prawach dzieci powstał w 1924 r. Mimo, że historia dokumentu o prawach dzieci nie jest długa, to sam problem znany był już od dawna. Jeszcze w XIX w. był dość powszechny na terenie Europy.
Podstawowe treści zawarte w Konwencji to:
- prawo do życia,
- prawo do przebywania ze swoją rodziną,
- prawo do pożywienia i czystej wody,
-prawo do odpowiedniego standardu życia,
- prawo do opieki zdrowotnej,
- prawo dzieci niepełnosprawnych do opieki i rehabilitacji,
- prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do zabawy i uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym,
- prawo do bezpłatnej edukacji,
- prawo do bezpieczeństwa,
- zakaz wykorzystywania dzieci jako taniej siły roboczej i jako żołnierzy,
- prawo do mówienia w ich własnym języku oraz wyznawania swojej religii,
- prawo do wyrażania swoich opinii i do wspólnego spotykania się i wyrażania swoich poglądów.
Ponadto Konwencja nakłada na państwa ją ratyfikujące obowiązek pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci, ochrony dzieci, które zostały pozbawione rodziców, a także szczególnej opieki dla dzieci niepełnosprawnych, uchodźców i ofiar konfliktów zbrojnych. W dokumencie tym zawarte są zobowiązania państw-członków do stworzenia prawa państwowego oraz odpowiednich instytucji służących ochronie praw dzieci.
Pomimo istnienia Konwencji o Prawach Dziecka istnieje problem pracy dzieci. Dzieci w wielu miejscach na świecie są zmuszane do pracy – często przez dorosłych, ale również przez okoliczności – głównie przez biedę i niemożność wyżywienia rodziny z pracy rodziców. Od 1973 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy stara się regulować przepisy dotyczące pracy niepełnoletnich pracowników, między innymi określając próg wiekowy, w którym dzieci mogą pracować zarobkowo. Niestety, mimo, że wiele państw ratyfikowało Konwencję o Prawach Dziecka i przyznaje, że konieczne jest zapobieganie pracy dzieci, smutna rzeczywistość wygląda inaczej.

Źródła:
1) www.isap.sejm.gov.pl
2) www.nlcnet.org
3) www.unicef.org.pl
4) www.fairtrade.org.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.