X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38809
Przesłano:

Pole równoległoboku i rombu. Konspekt lekcji matematyki w klasie V

Dział programu: Czworokąty
Czas trwania: 45 minut.
Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Cele operacyjne:
wiadomości:
A – uczeń wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej, należy znaleźć długość odpowiedniego odcinka prostopadłego;
B – stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym
B - korzysta z nieskomplikowanych wzorów (pole rombu, pole równoległoboku), w których występują oznaczenia literowe, wzór na formę słowną;
umiejętności:
C – uczeń potrafi obliczyć pole równoległoboku i rombu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych
C – uczeń stosuje jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń);
C - wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy (rombu lub równoległoboku) lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;
postawy:
Wdrażanie uczniów do pracy w grupie, w zespole klasowym
Zwrócenie uwagi na dobrą organizację pracy
Rozwijanie umiejętności myślenia, wyciągania wniosków, analizy

Metody nauczania:
Ćwiczenia praktyczne, praca z podręcznikiem,

Formy pracy:
Praca indywidualna, grupowa, zespołowa
Pomoce:
Podręcznik i ćwiczenia „Matematyka wokół nas”, przyrządy matematyczne, kreda, kartki z czworokątami,

Przebieg lekcji:
• Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności

• Kontrola i ocena pracy domowej – nauczyciel w czasie lekcji przejdzie i sprawdzi, czy praca domowa jest odrobiona. Zadaniem uczniów było wykonanie zadania 1,2,3 str. 54,55 (zeszyt ćwiczeń) tj. zad. 1: narysowanie kwadratu i pokolorowanie odpowiednich pół; zad. 2 zamalowanie prostokątów o równych polach: zad. 3: wyznaczenie pola lub boku kwadratu.

• Nauczyciel podaje temat: „.Pole równoległoboku i rombu”.

• Praca w grupach dwuosobowych. Nauczyciel poleca uczniom, by narysowali dwa romby i równoległobok: w jednym rombie zaznaczyli przekątne, a w pozostałych jedną wysokość. Następnie poprosili sąsiada z ławki, żeby sprawdził ich rysunki. Nauczyciel weryfikuje rozwiązania uczniów i sporządza prawidłowe rysunki na tablicy. Następnie przyczepia do tablicy kartki (romb i równoległobok) i stara się od uczniów uzyskać odpowiedź w jaki sposób obliczyć pola danych figur płaskich.
Uczniowie sporządzają właściwą notatkę w zeszytach przedmiotowych.

• Praca z zeszytem ćwiczeń - praca indywidualna, zespołowa – uczniowie otwierają zeszyt ćwiczeń: „Matematyka wokół nas” i rozwiązują zadanie: 1 str. 59. Zgłaszają się do rozwiązania zadania przez podniesienie ręki – jeżeli nie popełniają błędu otrzymują „plus” (pięć plusów skutkuje oceną bardzo dobrą z aktywności).

• Praca z zeszytem ćwiczeń - praca indywidualna, zespołowa – uczniowie otwierają zeszyt ćwiczeń: „Matematyka wokół nas” i rozwiązują zadanie: 7,8,9 str. 58. Nauczyciel pyta o zamianę jednostek uczniów z ławki i zapisuje rozwiązania na tablicy.

• Praca z podręcznikiem - praca indywidualna, zespołowa – uczniowie otwierają podręcznik: „Matematyka wokół nas” i rozwiązują zadania: 1 – 10 str.223. Zgłaszają się do rozwiązania zadania przez podniesienie ręki – jeżeli nie popełniają błędu otrzymują „plus” (pięć plusów skutkuje oceną bardzo dobrą z aktywności).

• Praca domowa: zadanie 10 str. 58, zad. 2 str. 59 (zeszyt ćwiczeń).

• Podsumowanie – nauczyciel przygotowuje uczniów do pracy w dwuosobowych grupach. Ponownie zaczepia na tablicy kartki czworokątów.

Zadaniem uczniów jest wpisanie wzorów poznanych dzisiaj na lekcji pod nazwą czworokąta w grupach dwuosobowych. Jeżeli polecenia zostały wykonane grupa zgłasza swoją gotowość przez podniesienie ręki. Propozycje uczniów zapisywane są na tablicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.