X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38756
Dział: Przedszkole

Literkowa podróż po Polsce w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Pabianicach

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z RODZICAMI DZIECI Z GRUPY VII
PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PABIANICACH

TEMAT ZAJĘĆ: „Literkowa podróż po Polsce”

TERMIN: 20. 11. 2018 r.
GRUPA: VII WIEK DZIECI: 6 - latki
MIEJSCE: „Przedszkolna Restauracja” – jadalnia w PM 11.
OSOBY PROWADZĄCE: Agnieszka Baśko i Dorota Rechcińska.
CEL OGÓLNY:
Przypomnienie informacji o ważniejszych polskich miastach wraz z legendami
i symbolami z nimi związanymi, rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, a także rozwijanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w proponowanych zabawach i zajęciach, jak również wdrażanie do współdziałania w parach.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
DZIECKO WRAZ Z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM:
- rozpoznaje wybrane litery i podaje wyrazy rozpoczynające się nimi,
- rozwiązuje zagadki związane z różnych regionami Polski i ich symbolami,
- rozwija koncentrację uwagi i percepcję wzrokową,
- utrwala nabyte wiadomości o Polsce,
- prawidłowo wykonuje polecenia,
- współpracuje z rodzicem podczas wykonywania wspólnego zadania.

METODY: czynne i aktywizujące – zadań stawionych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających oraz słowne i pedagogiki zabawy.
OBSZARY WSKAZANE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Obszar I fizyczny: punkt 5 „uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne”.
Obszar III społeczny: punkt 2 „odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup,
np. grupy teatralnej, grupy sportowej”.
Obszar IV poznawczy: punkt 10 „wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane
z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.

Pomoce/środki dydaktyczne: kolorowe duże szablony liter, zagadki z obrazkami, symbole do opowiadania, płyta z muzyką, magnetofon, medale i dyplomy dla rodziców i dzieci

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci i rodziców oraz zaproszenie do wysłuchania piosenki pt. „Jestem Polką i Polakiem” w wykonaniu dzieci.
2. „Polska to ...” – wspólne uzgadnianie przez rodzica i dziecko odpowiedzi, a następnie podawanie skojarzeń dotyczących wszystkiego tego, co związane jest z naszą ojczyzną – Polską.
3. „Literowe zagadki” – zagadka zadawana dziecku przez rodzica na podstawie obrazków, dziecko odgaduje i wskazuje odpowiednią literkę, na którą rozpoczyna się podany wyraz.
4. „Szukaj literki” – nauczycielka mówi wyrazy związane z Polską
i rozpoczynające się podaną głoską, a zadaniem dzieci i rodziców jest ustawienie się jak najszybsze przy odpowiedniej literce.
5. „Literowy pociąg z imionami” – zabawa przy piosence – nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w pociąg na przerwie w muzyce będą dołączały się wagoniki z dziećmi
i rodzicami, których imiona rozpoczynają się na podaną literkę.
6. „Bal literowych par” – nauczycielka rozdaje dzieciom i rodzicom szablony literek
i zaprasza do zabawy przy piosence, na przerwie w muzyce zadaniem dzieci i rodziców jest odnalezienie drugiej takiej samej literki.
7. „Co to za literka?” – pisanie przez dzieci palcem po plecach rodzica wymyślonej literki, odgadywanie jej i podawanie wyrazu rozpoczynającego się tą literką.
8. „Wycieczka po Polsce” – zabawa metodą opowieści ruchowej.

Pewnego pięknego popołudnia dzieci i rodzice udali się na wycieczkę po Polsce. Dzieci i rodzice wsiedli do pociągu i zajęli wygodne miejsca. Pierwszym punktem wycieczki było morze. Nad morzem dzieci i rodzice karmili mewy i oglądali pływające statki. Kiedy już zakończyli zabawę z mewami i obserwację pływających statków dzieci i rodzice wsiedli do pociągu i pojechali do Torunia. W Toruniu jedli pyszne pierniki o odwiedzili muzeum, gdzie dowiedzieli się jak te pierniki powstają. Dalej dzieci i rodzice pojechali pociągiem do stolicy Polski Warszawy. W Warszawie oglądali pomnik Syrenki i podziwiali piękne widoki. Pomnik Syrenki zrobił na dzieciach i rodzicach ogromne wrażenie. W przerwie wycieczki dzieci i rodzice poznali legendę o Bazyliszku. Portret Bazyliszka był przerażający
i dlatego dzieci i rodzice szybko udali się pociągiem w dalszą drogę. Tym razem odwiedzili Kraków. W Krakowie dzieci i rodzice odwiedzili Wawel i słuchali legendy o Smoku Wawelskim. Smok Wawelski bardzo podobał się dzieciom i rodzicom. Nieco zmęczone dzieci i ich rodzice odpoczywali na krakowskim rynku, gdzie karmili gołębie. Gołębie siadały na ramionach dzieci i rodziców i wesoło do nich gruchały. Ostatnim punktem wycieczki po Polsce, w którą pociągiem wybrali się dzieci i rodzice były góry. W górach dzieci i rodzice podziwiali wysokie szczyty i góralskie stroje. Niezwykła atrakcją tej wycieczki była parada dzieci i rodziców po Krupówkach w góralskich strojach. Na zakończenie wycieczki góralki poczęstowały dzieci i rodziców smacznymi oscypkami. Następnie dzieci i rodzice wsiedli do pociągu i szczęśliwie wrócili do domu.
9. Przedstawienie wyników obserwacji dzieci 5-letnich i diagnozy wstępnej dzieci
6-letnich oraz wskazanie kierunków dalszej pracy i wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci w bieżącym roku szkolnym.
10. Zakończenie spotkania, czynności organizacyjno-porządkowe w jadalni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.