X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38747
Przesłano:

Pewnego, pięknego dnia... Piszemy opowiadanie. Scenariusz lekcji języka polskiego

Rychnów, 04.12.2018r.

Scenariusz zajęć z języka polskiego
II etap edukacyjny – klasa V

I. Imię i nazwisko: mgr Tomasz Zdanowicz
II. Nazwa przedmiotu: język polski
III. Poziom kształcenia i etap edukacyjny: II etap edukacyjny – klasa V
IV. Temat:
V. Cel ogólny: Uczeń poznaje zasady redagowania opowiadania.
VI. Cele szczegółowe: uczeń

• Poznaje cele lekcji
• Zapisuje temat lekcji
• Słucha fragmentu przykładowego opowiadania
• Rozmawia o tym, dlaczego przeczytany tekst jest ciekawy
• Zapisuje określenia do podanych rzeczowników wzbogacając słownictwo
• Wkleja do zeszytu zasady pisania opowiadania
• Uzupełnia tabelę o wyrazy i zwroty określające upływ czasu i bieg wydarzeń
• Tworzy opowiadanie na wylosowany przez siebie temat
• Powtarza wiedzę, jaką poznał w trakcie lekcji za pomocą zdań podsumowujących

VII. Metody: pogadanka, Heureza, wykład, praca z tekstem literackim, kolorowe klamerki
VIII. Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, tekst opowiadania,
IX. Materiały pomocnicze: karty pracy, kolorowe klamerki do prania z imionami uczniów, aparat fotograficzny
X. Przebieg lekcji:

• Nauczyciel wita uczniów i wyjaśnia cele lekcji
• Nauczyciel prosi o zapisanie NaCoBeZu i tematu lekcji
• Nauczyciel rozpoczyna lekcję prosząc o wysłuchanie przykładowego fragmentu opowiadania (np. fragment „Chłopak na opak” albo „Kwiat kalafiora”) Nauczyciel wyjaśnia przyczyny i skutki bitwy pod Grunwaldem
• Nauczyciel rozpoczyna rozmowę o treści opowiadania, pyta o czas i miejsce akcji, o główny temat.
• Uczniowie dzielą się swoimi refleksjami o atrakcyjności opowiadania, co sprawia, że jest ciekawe
• Nauczyciel prosi o zapisanie po cztery określenia do podanych rzeczowników, np. dom - ........................................, drzewo - ................................., szkoła - ..............................., podwórko - ....................................., ulica/droga - ........................................, chłopak - ........................................, przyjaciel - ......................................., itd.
• Nauczyciel rozdaje uczniom zasady pisania opowiadania i prosi o wklejenie ich do zeszytu
• Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie tabeli w wyrazy i wyrażenia, które określą upływ czasu i bieg wydarzeń, uczniowie wybierają je z rozsypanki wyrazowej
• Nauczyciel prosi, by uczniowie z tajemniczego woreczka wylosowali temat opowiadania, które mają napisać
• Nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie zajęć i dokończenie zdania „Dziś nauczyłem się .........” oraz „Dziś trudność sprawiło mi ...........”, nauczyciel losuje uczniów za pomocą wybierania kolorowej klamerki do prania z imieniem ucznia.

Uwagi:
- Zasady pisania opowiadania można stworzyć samemu. Należy tylko pamiętać, by podać informację o trójdzielności wypowiedzi i stosowaniu akapitów.
- Tematy opowiadań również można wymyśleć samemu, np. „Pudełko marzeń”, „Zabawka, której nigdy nie dostanę”, „Drzewko szczęścia”, „Moje szczęśliwe chwile z psem”, itd.

Załącznik:
Wyrazy i wyrażenia określające upływ czas: wczoraj, jutro, nazajutrz, po zmierzchu, wieczorem, pewnego dnia, kilka godzin później, po chwili, niedługo, nad ranem, po południu, dzisiaj,
Wyrazy i wyrażenia określające bieg wydarzeń: nagle, niespodziewanie, gwałtowanie, raptem, zbliżał się, powolnie, szybko, nadzwyczaj szybko, udał się w kierunku,
Autor: mgr Tomasz Zdanowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.