X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38746
Przesłano:

Tydzień tolerancji w szkole - projekt innowacji pedagogicznej

TYDZIEŃ TOLERANCJI W SZKOLE

"Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami"
- Cäsar Flaischlen

Projekt innowacji pedagogicznej
realizowany w Szkole Podstawowej w J. K.

WSTĘP

Problem nietolerancji jest bardzo częstym zjawiskiem w świecie. Szczególnej powagi nabiera wtedy, gdy chodzi o środowisko szkolne, dziecięce. Dzieci muszą dopiero nauczyć się postępowania zgodnego z zasadami tolerancji. Szkoły, niestety, nie są wolne od nietolerancji i agresji. Niemal na każdej przerwie dochodzi w nich do zaczepek i wyzwisk, zazwyczaj słabszych uczniów. W wielu szkołach zauważa się incydenty związane m.in. z: naruszaniem nietykalności cielesnej (pobicia i bójki), demoralizowaniem, wymuszeniami, groźbami, znęcaniem się psychicznym i fizycznym nad słabszymi, używkami oraz znieważaniem nauczycieli. Dlatego tak ważne są wszelkie działania zmierzające do uświadomienia społeczności szkolnej znaczenia tolerancji w codziennym życiu. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją. Uczenie dzieci szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od jego odmienności w wyglądzie, gustach, hierarchii wartości, poglądach, statusie społecznym, czy ekonomicznym, powinno stać się jednym z ważniejszych zadań współczesnej pedagogiki.
Dane placówki, w której realizowany jest projekt: Szkoła Podstawowa w J.K.
Odbiorcy: uczniowie kl. I-VIII Szkoły Podstawowej w J.K
Czas realizacji: 19-23.11.2018r.
Uzasadnienie do wprowadzenia innowacji: Wychodząc z założenia, że brak tolerancji prowadzi do konfliktów, sporów i agresji, wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziłyśmy anonimową ankietę dotyczącą postaw wobec inności. Na 123 pytanych dzieci, 27 odpowiedziało, że niepełnosprawność budzi w nich niechęć, 78 osób stwierdziło, że żyjemy w nietolerancyjnym społeczeństwie, 43 uczniów uważało, że osoby bezdomne zasługują na swój los, a 49- że bycie agresywnym popłaca. W zwiazku z powyższym zasadne wydaje się przeprowadzenie w szkole działań promujących postawy otwartości i życzliwości.
Formy realizacji: wystawki, scenki, prezentacje, przedstawienia, ankiety, prace plastyczne, prace pisemne,
Formy pracy: indywidualna, zespołowa: klasowa, szkolna.

Cel główny projektu:

Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji, zapobieganie dyskryminacji oraz poszanowanie praw innych.

Cele szczegółowe:

promowanie postaw otwartości, życzliwości i tolerancji wśród uczniów naszej szkoły;
przeciwdziałanie dyskryminacji, przemocy, agresji;
poszanowanie godności osobistej i praw człowieka;
uświadomienie konsekwencji nietolerancyjnych zachowań;
kształtowanie postaw zrozumienia, akceptacja różnic między ludźmi;
uwrażliwienie na doznania i przeżycia innych;
niwelowanie przesądow, stereotypów;
uwrażliwienie uczniów na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji.
Zakładane korzyści/efekty wprowadzenia innowacji:
zmiana postaw uczniów wobec inności, uczniów z deficytami rozwojowymi,
zwiększenie życzliwości, otwartości w kontaktach społecznych,
eliminowanie agresywnych zachowań wobec słabszych.

Szczegółowy opis realizacji zadań:

1. hasło przewodnie: "Tolerancja zbliża ludzi"- pierwszy dzień- 19.11.2018r
gazetka promująca tolerancję
sonda wśród uczniów na temat: Gdzie chciałbyś więcej tolerancji?
konkurs plastyczny: plakat na temat "Nie toleruję używek i nałogów".
konkurs literacki : "I ty możesz zostać Andersenem"- opowiadanie/wiersz o tematyce tolerancji i życzliwości.

2. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka- drugi dzień - 20.11.2018r
gazetka przedstawiająca prawa dziecka
prezentacja filmu edukacyjnego "Cyberprzemoc"
Jak walczyć z hejtem w internecie? - spotkanie z przedstawicielem Policji- konsekwencje prawne cyberprzemocy.

3. Światowy dzień życzliwości i pozdrowień - trzeci dzień- 21.11.2018r. -
"Jesienne drzewo życzliwości" - na którym zostaną umieszczone życzenia uczniów, pozdrowienia, usmiechy, miłe słowa kierowane do innych osób ze społeczności szkolnej.
dekoracja drzwi klasowych plakatami promującymi życzliwość i tolerancję
wybór szkolnego lidera "najżyczliwszy uczeń"

4. "Nie sztuka mieć trudności, sztuka je pokonać"- czwarty dzień - 22.11.2018r.
gazetka szkolna na temat: Objawy dysleksji
wystawka "Słynni dyslektycy i ich dokonania".
Czy jestem dyslektykiem? - możliwość indywidualnej oceny w/g "Skali ryzyka dysleksji"- interpretacja wyników.
Konsultacje, porady indywidualne na terenie szkoły dla rodziców i nauczycieli, prowadzone przez psychologa i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
warsztaty dla uczniów "I ty możesz zostać Einsteinem" - metody efektywnego uczenia się.

5. "Każdy ma jakiś talent" - piąty dzień - 23.11.2018r.
ankieta ewaluacyjna "Co uświadomił Ci udział w projekcie?"
występ uczniów ze szkolnego koła teatralnego na temat tolerancji.
"Mam talent"- szkolny przegląd talentów.
podsumowanie projektu, wręczenie nagród

Sposoby dokumentowania prowadzonych działan:
Fotorelacje i sprawozdania z przeprowadzonych działań zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Ewaluacja projektu: ankieta badająca stopień uświadomienia pozytywnych efektów zmiany zachowań. Ewaluacja posłuży do badania osiągniętych umiejętności oraz będzie miała na celu ocenę funkcjonowania innowacji w codziennej praktyce edukacyjnej.

Autor innowacji: Elżbieta Mazur

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.