X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38731

Polska - moja Ojczyzna

KL.II -III
TEMAT BLOKU: OJCZYZNY MAŁE I DUŻE
TEMAT DNIA: Polska –moja Ojczyzna
Cele ogólne;
 rozwijanie uczuć patriotycznych
 wzbogacenie słownictwa biernego i czynnego
 poznawanie historii Polski

Cele szczegółowe: Uczeń:
 umie wyjaśnić, czym jest dla człowieka Ojczyzna
 wymienia kilka cech charakterystycznych dla Polski
 rozpoznaje legendy
 uczy się pracować pod presją czasu
 zapisuje poprawnie zdania, uczy się kontrolować poprawność zapisu
 zgodnie, aktywnie współpracuje w grupie

Metody pracy;
 podająca –rozmowa kierowana, objaśnienia, praca z tekstem
 eksponująca: pokaz
 praktyczna; zadań , ćwiczeń
 aktywizująca: mapa myśli, metoda gier i zabaw; herb,
Prawda-Fałsz, „Zdanie hop!”
Formy pracy: zbiorowa, grupowa indywidualna i zróżnicowana, indywidualna jednolita

Zapis w dzienniku: Gromadzenie informacji nt. Polski na podstawie prezentacji multimedialnej i czytanego z podziałem na role opowiadania „Pomieszanie z poplątaniem” . Legendy polskie. Pisanie i uzupełnianie zdań. Wielka litera w nazwach państw, miast, narodowości.

Skrótowy przebieg lekcji
1. Uświadomienie celu lekcji –krzyżówka z hasłem :Ojczyzna
2. Rozmowa nt. znaczenia słowa : ojczyzna –co dla ciebie oznacza to słowo?
3. Zapisanie w zeszycie pierwszego zdania : Moją ojczyzną jest Rzeczypospolita Polska /można ze słuchu/
4. Tworzenie mapy myśli „Ojczyzna –Polska” –na mapie Polski- prezentacja prac
5. Zapisanie w zeszycie drugiego zdania; Polska to ciekawy, piękny kraj.
6. Obejrzenie fragmentu prezentacji multimedialnej o historii Polski
7. Zapisanie w zeszycie trzeciego zdania: Każdy Polaki powinien znać historię swojego kraju.
8. Praca grupowa –przeczytaj z podziałem na role opowiadanie „Pomieszanie z poplątaniem” –rozmowa kierowana
9. Rozpoznawanie legend po czytanych przez n-la fragmentach, dobieranie obrazka do legendy.
10. Zapisanie w zeszycie czwartego zdania; Znam polskie legendy.
11. Zabawy dydaktyczne /w grupach i zbiorowo/
 „Prawda –fałsz” lizaki
 „Prawda-fałsz” –na karcie pracy
 Gra planszowa „Wędrówki po Polsce”

12. Praca plastyczna -metoda herbu: Polska: miasta, rzeki, ciekawostki, znani Polacy

13. Podsumowanie lekcji– zabawa dydaktyczna „Zdanie hop!” –uzupełnianie zdań o Polsce na czas – uczniowie reagują na hasło hop – przekazują koledze kartkę –n-l przyznaje punkty dodatkowe za zachowanie, następuje zliczenie punktów i ogłoszenie grupy zwycięskiej
14. Zadanie domowe
 Napisz lub przedstaw w postaci graficznej, czym jest dla ciebie ojczyzna?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.