X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38666
Przesłano:

Przydawka. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

Konspekt zajęć z języka polskiego
II etap edukacyjny – klasa VI

I. Imię i nazwisko: mgr Tomasz Zdanowicz
II. Nazwa przedmiotu: język polski
III. Poziom kształcenia i etap edukacyjny: II etap edukacyjny – klasa VI
IV. Temat: O przydawce w klasie szóstej.
V. Cel ogólny: Uczeń poznaje funkcję przydawki w zdaniu i wie, które części mowy mogą być przydawką w zdaniu.
VI. Cele szczegółowe: uczeń

• Poznaje cele lekcji
• Zapisuje temat lekcji
• Zaznacza w zdaniach podmiot i orzeczenie
• Wyjaśnia, jaką funkcję w zdaniu pełni podmiot, a jakie orzeczenie
• Uzupełnia proste zdania pojedyncze określeniami
• Czyta informacje o przydawce podane w podręczniku
• Układa zdania z rozsypanki wyrazowej i podkreśla w nich przydawki
• Utrwala poznaną wiedzę za pomocą zadań z zeszytu ćwiczeń
• Uzupełnia zdania podsumowujące

VII. Metody: pogadanka, Heureza, wykład, praca z kartą pracy, praca z podręcznikiem
i zeszytem ćwiczeń
VIII. Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, karty pracy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń
IX. Materiały pomocnicze: karty pracy, zeszyt ćwiczeń, aparat fotograficzny
X. Przebieg lekcji:

• Nauczyciel wita uczniów i wyjaśnia cele lekcji
• Nauczyciel prosi o zapisanie tematu lekcji
• Nauczyciel rozpoczyna lekcję prosząc o przypomnienie wiadomości
o podmiocie i orzeczeniu
• Nauczyciel rozdaje pierwsze zadanie, uczniowie mają wylosować sobie zdanie, w którym podkreślają podmiot jedną linią i orzeczenie dwiema liniami
• Nauczyciel prosi, by uczniowie wyjaśnili funkcje podmiotu i orzeczenia
w zdaniu
• Nauczyciel rozdaje kolejne zadanie, którym są proste pojedyncze zdania. Uczniowie mają rozszerzyć zdania dodając do nich określenia rzeczowników.
• Nauczyciel prosi uczniów, by przeczytali informacje o przydawce zawarte
w podręczniku „Jutro pójdę w świat”
• Nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zadanie. Uczniowie mają z rozsypanki wyrazowej ułożyć zdania i podkreślić w nich przydawki.
• Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie zeszytu ćwiczeń i wraz z uczniami uzupełnia ćwiczenia utrwalające wiedzę o przydawce
• Na koniec lekcji nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie zdań podsumowujących.

Załączniki:
Zadanie 1.
Zaznacz w zdaniu podmiot i orzeczenie:
• W wesołym miasteczku bawią się szczęśliwe dzieci.

• Do pobliskiej szkoły przyjeżdża jutro szalony cyrkowiec.

• W listopadzie niedźwiedzie w górach szykują się do snu zimowego.

• Kornel Makuszyński napisał powieść „Szatan z siódmej klasy”.

• Niedawno prezydent Polski odwiedził Teatr Narodowy w Warszawie.

• Młodzi poeci stworzyli na potrzeby szkoły przepiękne utwory patriotyczne.

Zadanie 2.
Rozwiń proste zdania pojedyncze dodając określenia do zawartych w nich rzeczownikach.
• W lesie żyją zwierzęta.

• Na autostradzie jeżdżą samochody.

• Uczniowie dostali zaproszenie na konkurs.

• W zamku mieszka księżniczka.

• W szkole odbyła się lekcja.

Zadanie 3.
Zdania do rozsypanki wyrazowej:
Ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski.
Letnia rezydencja króla Stanisława nosiła nazwę Łazienki Królewskie.
Król Stanisław obradował na zamku królewskim w Warszawie.
Przed trzecim rozbiorem Polski miało miejsce powstanie kościuszkowskie.
Generał Tadeusz Kościuszko złożył na Starym Rynku w Krakowie uroczystą przysięgę.
Zadanie 4.
Uzupełnij notatkę podsumowującą:
Na dzisiejszej lekcji poznałem ........................................ . Część zdania, którą poznałem na lekcji zazwyczaj w zdaniu jest ........................................
i odpowiada na pytania ........................................ . Jest także określeniem wszystkich ........................................ w zdaniu. Ponadto podmiot w zdaniu to ........................................, a orzeczenie
to ........................................ Podmiotem w zdaniu jest ........................................, a orzeczeniem jest........................................

Autor: mgr Tomasz Zdanowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.