X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38660
Przesłano:

Czym jest agresja, znęcanie się, przemoc i jakie mogą mieć konsekwencje? Scenariusz lekcji wychowawczej

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Scenariusz lekcji wychowawczej
KLASA: 7
PRZEDMIOT: lekcja wychowawcza
TEMAT: Czym jest agresja, znęcanie się, przemoc i jakie mogą mieć konsekwencje?
CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ: uczeń potrafi rozróżnić pojęcia : agresja, przemoc, znęcanie się i potrafi wymienić ich konsekwencje.
CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ:

uczeń potrafi rozpoznać i nazwać (u siebie i innych) emocje wywołujące agresję,
potrafi wymienić formy przemocy i konsekwencje jakie wywołują,
uświadamia sobie swoje agresywne zachowania w stosunku do innych, dostrzega je we własnym postępowaniu i najbliższym otoczeniu.

METODY NAUCZANIA
burza mózgów,
miniwykład na temat agresji,przemocy i znęcania się,
praca w grupach,
rozmowa kierowana

FORMY PRACY:
praca indywidualna.
praca w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
plansze z pojęciami agresja, przemoc, znęcanie się.
projektor.
tablica.

PRZEBIEG LEKCJI

FAZA WSTĘPNA
Przywitanie.
Przypomnienie o odpowiednim siedzeniu i utrzymaniu porządku w miejscu pracy.
Sprawdzenie listy obecności.
Przedstawienie tematu lekcji.
Prezentacja celu lekcji i oczekiwań.

FAZA REALIZACJI
1. Pogadanka nt. filmu obejrzanego na poprzedniej lekcji wychowawczej “Cyrk motyli” (https://www.youtube.com/watch?v=a4KeipGwkKk).
2. Omówienie pojęć agresja, przemoc i znęcanie się.
3. Rodzaje przemocy słownej i fizycznej-praca w grupach.
4. Nawiązanie do sytuacji w której nasi uczniowie obrazili swoja koleżankę.
5. Pogadanka nt. odczuć osoby nękanej, dręczonej, o konsekwencjach do jakich mogą one prowadzić.

FAZA KOŃCOWA

Prezentacja filmu: Nick Vuijcic o nękaniu uczniów w szkole.
https://www.youtube.com/watch?v=xqRnyKvyO5U
Przedtawienie pozycji książkowych autorstwa Nicka Vujicica i zachęcenie do ich przeczytania („Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń”, „Nie daj się gnębić”).
Podziękowanie i pochwała za aktywność.
Pożegnanie i sprawdzenie porządku w sali lekcyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.