X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38638
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Przykładowy program rewalidacyjny

PRZYKŁADOWY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Cele zajęć rewalidacyjnych :

1. Wspomaganie rozwoju zdolności i zainteresowań:
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości
• wytworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce, zaufaniu i wsparciu,
• budzenie wiary we własne możliwości,
• wspieranie twórczego zaangażowania w życie szkoły,
• dostosowanie działań rewalidacyjnych do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej dziecka .
2. Kształtowanie umiejętności słuchania, mówienia, pisania, liczenia, obserwowania, opowiadania poprzez:
• uwrażliwianie na słuchanie osób trzecich,
• wzbogacanie słownictwa,
• usprawnianie motoryki małej,
• rozwijanie percepcji słuchowej, słuchowo – wzrokowej oraz wzrokowo-ruchowe
• kształtowanie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia,
• wdrażanie do gromadzenia doświadczeń matematycznych.
3. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej:
• ćwiczenia rozwijające lokomocję- ćwiczenia ruchowe
• usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale literowym
• usprawnianie percepcji wzrokowej ma materiale sylabowym i literowym
4. Ćwiczenia rozwijające spostrzeganie figury i tła
• dobieranie przedmiotów w pary
• sortowanie
• gra”Memory”
5. Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej:
• kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi,
• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i do ojczyzny,
• uwrażliwienie na poszanowanie języka ojczystego, symboli i tradycji narodowej,
wdrażanie do rozwiązywania problemów życia codziennego,
rozwijanie potrzeby właściwego komunikowania się i współpracy.
6. Uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego i kulturalnego:
• kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt i roślin,
• uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne,
• uwrażliwianie na piękno kultury i sztuki,
• kształtowanie umiejętności obsługi podstawowych urządzeń technicznych
7. Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo;
• wdrażanie do troski o zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez właściwe gospodarowanie czasem,
• wyrabianie poprawnych nawyków żywieniowych i higienicznych,
• poszerzanie wiedzy na temat własnego ciała, jego możliwości i ograniczeń,
• uwrażliwienie na bezpieczeństwo i kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń.

Działania rewalidacyjne:

1. Rozwijanie sprawności manualnej:
• malowanie form kolistych i falistych,
• układanki płaskie,
• nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, zwijanie żyłek,
• wycinanie z papieru,
• wycinanki naklejanki z papieru, materiału, włóczki,
• modelowanie w glinie, plastelinie, masie solnej
• orgiami.
2. Ćwiczenia graficzne:
• rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter,
• rysowanie po śladzie,
• kopiowanie rysunków przez kalkę,
• kolorowanie,
• kropkowanie.
3. Usprawnianie percepcji wzrokowej:
• dobieranie par jednakowych obrazków,
• dobieranie par figur geometrycznych,
• odtwarzanie z pamięci układów elementów,
• rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych,
• układanie obrazków,
• układanie puzzli,
• układanie kompozycji z figur geometrycznych,
• rysowanie kompozycji za pomocą szablonów,
• wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami.
4.Usprawnianie percepcji słuchowej:
• wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków otoczenia,
• różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody,
• podział wyrazów na sylaby,
• licznie sylab w wyrazach,
• porównywanie liczby sylab w wyrazach,
• tworzenie wyrazów rozpoczynających się od tej samej sylaby,
• wykrywanie różnic i podobieństw w wyrazach,
• tworzenie wyrazów rozpoczynających się od ostatniej głoski podanego wyrazu,
• wyodrębnianie ostatnich głosek w nazwach obrazków,
• dobieranie par obrazków wg pierwszej głoski.
5.Doskonalenie umiejętności czytania:
• całościowe czytanie sylab i wyrazów,
• czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami,
• czytanie naprzemienne sylab, wyrazów i zdań,
• czytanie selektywne głośne i ciche,
• ćwiczenia w rozumieniu treści.
6. Doskonalenie umiejętności pisania:
• kreślenie ręką liter w powietrzu,
• pisanie liter na tablicy – wodzenie po wzorze,
• malowanie farbą liter na dużych arkuszach papieru,
• pisanie liter za pomocą szablonu,
• samodzielne pisanie liter,
• przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów,
• pisanie z pamięci,
• pisanie ze słuchu
7. Rozwijanie umiejętności matematycznych:
• gry i zabawy wymuszające posługiwanie się rozumowaniem operacyjnym,
• różnicowanie i porządkowanie elementów w zbiorze,
• orientacja przestrzenna,
• badanie schematu własnego ciała, określenie położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała,
• klasyfikacja zbiorów,
• liczenie przedmiotów,
• rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
• ćwiczenia rachunkowe: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,
• kształtowanie umiejętności praktycznych: przeliczanie pieniędzy, posługiwanie się kalendarzem, rozpoznawanie godzin, pomiar długości i ciężaru.
8. Uspołecznianie:
• uwrażliwianie na poszanowanie godności innych osób,
• zwracanie uwagi na przestrzeganie norm i zasad życia społecznego obowiązujących w życiu społecznych,
• pomoc członkom rodziny oraz osobom starszym,
• kultywowanie tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

Opracowała mgr Monika Szyska
Neurologopeda/oligofrenopedagog

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.