X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38637
Przesłano:
Dział: Logopedia

Program i scenariusz zajęć logopedycznych

Scenariusz indywidualnych zajęć logopedycznych
Uczestnik: Tomasz lat 5 – zalecenia z indywidualnego programu terapii logopedycznej.
Diagnoza: seplenienie międzyzębowe.
Temat zajęć: Utrwalanie głoski [s], [z]na materiale wyrazowo – obrazkowym.
Czas trwania: 45 minut
Prowadzący: Monika Sz
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przywitanie z dzieckiem.
2. Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające język:
- liczenie dolnych zębów czubkiem języka po wewnętrznej stronie,
- oblizywanie językiem wewnętrznej powierzchni dolnych zębów,
- dotykanie czubkiem języka wewnętrznej powierzchni dolnych siekaczy,
równoczesnym wybrzmiewaniem głoski [e],
- zlizywanie czubkiem języka dżemu lub masła czekoladowego z dolnych dziąseł,
- energiczne wyrzucanie czubka języka zza dolnych zębów - zabawa Wymiatanie
śmieci.
3. „Plecak Stefana” – zadaniem dziecka jest nazwanie wszystkich przedmiotów znajdujących się na ilustracji. Stefan na wycieczkę zabiera tylko to , co ma nazwę zaczynającą się głoską [s]. Chłopiec pomaga Stefanowi spakować plecak, właściwe przedmioty łączy z plecakiem.
4. „Półka Sabina” – zadaniem dziecka jest nazwanie wszystkich przedmiotów znajdujących się na ilustracji, następnie pomaga Sabinie uporządkować je na półce. Właściwe przedmioty łączy z półką.
5. Ćwiczenie analizy i syntezy głoski [s]. Zadaniem dziecka jest nazwać wszystkie obrazki przedstawiające środki transportu i zwierząt, następnie obrysować tylko te, w których nazwach słyszy głoskę [s].
6. Memory z głoską [s] – dziecko wraz z prowadzących odnajdują dwa takie same obrazki z głoską [s] nazywając odnalezione wyrazy– utrwalanie głoski [s] w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.
7. „Pętelki” – zadaniem dziecka jest nazwanie wszystkich przedmiotów na ilustracji i otoczenie czerwoną pętlą, te rzeczy które w nazwach mają głoskę [z].
8. „Pary” – zadaniem dziecka jest nazwanie wszystkich przedmiotów, a następnie połączyć każdy z nich z odpowiednim podpisem w odpowiedniej formie.
9. Memory z głoską [z] - odnajdywanie dwóch takich samych obrazków z głoską [z] – utrwalanie głoski [z] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
10. Utrwalanie głosek [s,z] z programem multimedialnym „Seplenienie”.
11. Podsumowanie i zakończenie zajęć. Przekazanie materiałów do ćwiczeń w domu.

Indywidualny Program Terapii Logopedycznej
1. Korekcja wady wymowy – seplenienie międzyzębowe:
a). usprawnianie języka (ćw. Artykulacyjne przygotowujące narządy mowy do prawidłowej wymowy szeregu syczącego,
b). wywołanie głoski [s],
c). artykulacja korygowanej głoski na logotomach – sa, se, so, su, sy, asa, oso, usu, ese, ysy, as, os, us, es, ys,
d). artykulacja korygowanej w wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
e). artykulacja korygowanej w zwrotach dwuwyrazowych,
f). artykulacja korygowanej głoski w zdaniach,
g). artykulacja korygowanej głoski w tekstach, wierszykach, rymowankach,
h). automatyzacja korygowanej głoski w mowie potocznej,
i). wywołanie kolejno głosek z, c, dz – postępowanie terapeutyczne jw.
2. Rozwijanie słownika dziecka:
a). układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych,
b). opowiadanie ilustracji, wysłuchanego tesktu,
c). udzielanie odpowiedzi na pytania.

3. Ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego:
a). rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski,
b). wydzielanie ostatniej głoski z nazwy obrazka,
c). różnicowanie głosek poprzez wskazywanie obrazków, rysowanie, wycinanie,
d). różnicowanie głosek z użyciem gestów,
e). ćwiczenia takich samych głosek, różnych i o podobnym brzmieniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.