X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38609
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Gąbki i parzydełkowce. Lekcja biologii

Temat: Gąbki i parzydełkowce

1.Cele operacyjne:
Uczeń:
- opisuje budowę i tryb życia gąbek i parzydełkowców
- wykazuje związek pomiędzy ich budową a środowiskiem życia
- rozpoznaje formę polipa i meduzy
- wymienia przedstawicieli gąbek i parzydełkowców
- omawia cykl rozwojowy chełbi
- rozumie pojęcie - przemiana pokoleń

2.Metody: pogadanka, praca z tekstem, praca według instrukcji
techniką kierowania skojarzeń

3.Środki dydaktyczne: podręcznik, plansza, kartki z
instrukcjami, zeszyt ćwiczeń

4. Forma organizacyjna: praca indywidualna, praca zbiorowa

5. Strategie: A(asocjacyjna),O(operacyjna), P(problemowa)

6. Przebieg lekcji:

6.1 Faza wstępna:
- Sprawy organizacyjne.
- Wprowadzenie terminu - bezkręgowce oraz kręgowce.
Zwierzęta to najliczniejsze królestwo organizmów
cudzożywnych, zwykle o budowie tkankowej:
*bezkręgowce - nie posiadają kręgosłupa
*kręgowce - posiadają kręgosłup
- Podanie tematu lekcji: Gąbki i parzydełkowce.

6.2 Faza realizacyjna:
- Podział klasy na grupy.
- Przydzielenie zadań poszczególnym grupom.
- Rozdanie instrukcji na kolorowych kartkach.
- Praca uczniów w grupach według załączonej instrukcji
techniką kierowania skojarzeń. Nauczyciel rozdaje
uczniom kolorowe kartki, na każdej są cztery kluczowe
pytania. Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytania w
oparciu o przeczytany tekst z podręcznika. Pytania
obejmują trzy zagadnienia tematyczne tzw. technika 3
razy 4 (Załącznik 1).

- Prezentacja efektów pracy oraz sporządzenie krótkiej
notatki do zeszytu przedmiotowego:

Cechy Gąbki Parzydełkowce

Środowisko Wody słone Wody słone lub słodkie
życia: rzadziej słodkie

Tryb życia: Osiadły Osiadły lub pływający

Budowa ciała: Ciało składa się Ciało o budowie tkankowej,
z warstwo ułożonych mają jamę,w której odbywa
komórek osadzonych trawienie i wchłanianie
na szkielecie pokarmu, prowadzi do niej
wapiennym, jeden otwór, wokół niego
krzemionkowym znajdują się ramiona
lub rogowym (czułki) zaopatrzone w
komórki parzydełkowe

Sposób odżywiania:
Filtratory Drapieżniki

Parzydełkowce

Stułbiopławy Krążkopławy Koralowce
Polip Meduza Polip
Stułbia pospolita Chełbia modra Korale Ukwiały
Żeglarz portugalski Osa morska Koral Ukwiał szlachetny koński

Korale posiadają szkielet wewnętrzny, który po obumarciu tworzy rafy koralowe, jedno z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych środowisk na kuli ziemskiej.

Ukwiały maja postać polipów, które posiadają kolorowe ramiona przypominające kwiaty.

- omówienie cyklu rozwojowego chełbi modrej - przemiana
pokoleń w oparciu o planszę.

6.3 Faza podsumowująca:
- Nauczyciel zadaje pytania dotyczące lekcji.
- Zadanie pracy domowej z zeszytu ćwiczeń.

Załącznik 1.
1)Gąbki:
a)W jakim środowisku żyją ?...............................
b)Jaki prowadzą tryb życia ?..............................
c)Jak są zbudowane ?......................................
d)Jak się odżywiają ?.....................................

2)Parzydełkowce:
a)W jakim środowisku żyją ?...............................
b)Jaki prowadzą tryb życia ?..............................
c)Jak są zbudowane ?......................................
d)Jak się odżywiają ?.....................................

3)Parzydełkowce:
a)Stułbiopławy:
Podaj formę występowania (polip/meduza).................
Wymień przedstawicieli..................................
b)Krążkopławy:
Podaj formę występowania (polip/meduza).................
Wymień przedstawicieli..................................
c)Koralowce - korale
Podaj formę występowania (polip/meduza).................
Wymień przedstawicieli..................................
d)Koralowce - ukwiały
Podaj formę występowania (polip/meduza).................
Wymień przedstawicieli..................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.