X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38568
Przesłano:

Transport in my city. Scenariusz zajęć języka angielskiego

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM

TEMAT ZAJĘĆ: Transport in my city.
KLASA: I/II klasa Szkoły Podstawowej.

CELE:
• w zakresie wiedzy:
- zna słownictwo związane z transportem;
- potrafi wykonać proste polecenia wydawane w języku angielskim;
• w zakresie umiejętności:
- potrafi przeczytać globalnie poznane słowa;
- potrafi odnaleźć dane słowo wśród innych;
- potrafi przyporządkować słowo do obrazka;
- potrafi wskazać usłyszane wyrażenie;
• w zakresie postaw:
- potrafi podporządkować się ustalonym zasadom podczas zajęć;
- potrafi czekać na swoja kolej;

METODY:
• aktywizujące
• słowne

FORMY:
• grupowa
• indywidualna

ŚRODKI: płyty CD, magnetofon, karty pracy, obrazki z poszczególnymi wyrażeniami, kartoniki z napisami, karta pracy;

Przebieg zajęć:
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

1. Powitanie. Wszyscy witają się ze sobą używając formy powitalnej: Hello!. Śpiewają piosenkę.
2. Zabawa „ Show me how you...”- nauczyciel mówi np. „jump”, zadaniem dzieci jest skakać. Nauczyciel wymawia kilka różnych czynności, które uczniowie mają wykonać.
3. Nauczyciel demonstruje poznane już słownictwo związane z rodzajami środków transportu,
4. Nauczyciel tłumaczy jakie zadanie maja wykonać uczniowie: dzieci maja dopasować słowa do obrazków.
5. Nauczyciel prosi aby każde dziecko wylosowało sobie jedno słowo
i przyporządkowało do odpowiedniego obrazka.
6. Prosi by uczniowie obserwowali nauczyciela, który gestami przedstawia nazwy Śródków transportu.
7. Nauczyciel prosi aby dzieci powtarzały za nim gesty. Wprowadza zabawę- dzieci obserwując gesty wykonywane przez nauczyciela maja za zadanie nazwać środek transportu miejskiego.
8. Nauczyciel prosi w języku angielskim aby każde dziecko przyniosło przybory potrzebne do wykonania karty pracy.
9. Wyjaśnia co należy zrobić w poszczególnych zadaniach. Pomaga w wykonaniu zadań.
10. Nauczyciel żegna się z uczniami.

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

1. Słuchają i wykonują polecenia nauczyciela, śpiewają piosenkę.
2. Słuchają i wykonują polecenia.
3. Słuchają i obserwują nauczyciela.
4. Dopasowują słowa do obrazków.
5. Dzieci wykonują polecenie nauczyciela.
6. Dzieci obserwują
7. Wykonują polecenia nauczyciela, powtarzają za nim.
8. Dzieci wykonują polecenia.
9. Wykonują zadania w karcie pracy.
10. Dzieci żegnają się z nauczycielem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.