X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38559
Przesłano:

Bombki na choinkę. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat ośrodka okresowego: Ozdoby choinkowe
Temat ośrodka dziennego: Bombki na choinkę
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Data: grudzień 2017r.
Charakterystyka grupy:
Klasa gimnazjalna- liczy 4 uczniów: 3 dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, w tym dwie ze sprzężeniami: ruchowym i Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz chłopiec z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu znacznym: zespół Downa, niedosłuch przewodzeniowy. Uczniowie nie posługują się mową werbalną. Komunikują się za pomocą gestów i mimiki. Jedna dziewczynka nosi pieluchę, 3 uczniów nie zgłasza potrzeb fizjologicznych.
Uczniowie to osoby o zróżnicowanym temperamencie, zainteresowaniach i motywacji do podejmowania zadań szkolnych.
Przedmiot: Funkcjonowanie w środowisku
Prowadzący zajęcia: Barbara T
Czas trwania: 45 minut

Cele ogólne:
1. Doskonalenie rozumienia prostych komunikatów: werbalnych i poza werbalnych.
3. Wzbogacanie biernego słownika dziecka o pojęcia: mała, duża.
3. Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie podczas zabaw ruchowych.
Cele operacyjne
Uczeń:
- doskonali orientację w schemacie ciała i orientację przestrzenną;
- wskazuje kolegę i koleżanki po imieniu;
- rozpoznaje własny znaczek identyfikacyjny;
- wykonuje elementy ćwiczeń prowadzonych metodą naśladowczą;
- rozróżnia i wskazuje obecną porę roku;
- tworzy zbiory pod względem wielkości: mała, duża;
- doskonali sprawność grafomotoryczną;
- utrwala tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
- porządkuje miejsce pracy.

Cele rewalidacyjne:
1. Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej
Metody:
- metoda ośrodków pracy- elementy;
- obserwacja kierowana;
- oglądowe: pokaz, ilustracje;
- zabawy;
- ćwiczeń praktycznych.
Formy pracy:
- indywidualna zróżnicowana;
- zespołowa;
- grupowa.
Środki dydaktyczne:
znaczki identyfikacyjne, ilustracje pór roku, plansza z symbolami pogody, płyta CD z piosenkami M. Bogdanowicz, bombki duże i małe, choinka, łańcuch na ilustracji i na choince, ilustracja bombki: dużej, małej, indywidualne karty pracy, etykiety z dniem tygodnia, koła, imiona uczniów, przybory szkolne.

Przebieg zajęć

• Witanie się z uczniami piosenkami M. Bogdanowicz: Przyszliśmy dziś do szkoły..., Dzień dobry...
• Doskonalenie orientacji w schemacie ciała - uaktywnienie dzieci apatycznych, rozładowanie napięć wewnętrznych uczniów na podstawie zabaw ruchowych ,, Tu paluszek, tu paluszek... itp".
• Ustalenie aktualnego dnia tygodnia i obecnej pory roku.
• Obserwacja pogody- wskazanie odpowiedniego obrazka.
• Tablica obecności- wybór własnego znaczka identyfikacyjnego i zaznaczenie obecności.
• Przeliczanie uczniów w klasie, ile jest dziewczynek, ilu chłopców, utrwalenie imion, wskazanie dzieci, które mają krótkie, a które długie włosy, budowanie wieży z klocków.
• Przypomnienie tematyki poprzednich zajęć- wskazanie łańcucha na ilustracji i choince.
• Wprowadzenie do tematu lekcji zagadką:
Kolorowe kulki
zawieszone na choince
błyszczą, świecą,
dorosłych i dzieci cieszą.
bombki
• Wskazanie przez uczniów bombki na choince i ilustracji.
• Zawieszenie przez uczniów bombek na choince.
• Omówienie wielkości bombek znajdujących się na choince, podział na: małe, duże.
• Tworzenie zbiorów: bombki małe, bombki duże- przeliczanie elementów w zbiorze w zakresie 10.
• Praca w zeszycie- naklejenie: dnia tygodnia: wtorek- przyporządkowanie odpowiedniej liczby elementów- dwa koła, znaczka ze stanem pogody, własnego imienia, bombki - kolorowanie.
• Ćwiczenia grafomotoryczne- łączenie po kropkach bombki- kolorowanie.
• Podsumowanie zajęć- pochwały słowne i nagrody w postaci uśmiechniętej buźki dla aktywnych uczniów.
• Porządkowanie miejsca pracy: odnoszenie na miejsce przeznaczenia: zeszytu, koszyka z przyborami szkolnymi, śmieci itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.