X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38556
Dział: Przedszkole

Polska - nasza Ojczyzna. Scenariusz zajęć przedszkolnych prowadzonych w grupie dzieci 6-letnich

Scenariusz zajęć prowadzonych w grupie dzieci 6-letnich

Temat: Polska – nasza Ojczyzna

Cele ogólne:
• Rozwijanie umiejętności globalnego czytania
• Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
• Poznawanie symboli narodowych Polski
• Doskonalenie umiejętności myślenia oraz liczenia

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• recytuje wiersz,
• podaje rozwiązania zagadek,
• dzieli wyrazy na sylaby i głoski,
• wie, gdzie na mapie Polski znajdują się: góry, morze, Warszawa, Łańcut, Wisła,
• znajduje odpowiednie podpisy,
• wie, jak wygląda flaga Polski
• klasyfikuje przedmioty,
• prawidłowo przelicza elementy zbiorów,
• rozpoznaje cyfry,
• układa puzzle.

Metody:
• Oparta na słowie,
• Działań praktycznych.

Formy:
• Praca z całą grupą,
• Praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: magnetofon, nagranie Cd, zagadki, mapa Polski, napisy (Polska, flaga, Wisła, orzeł), flagi państw europejskich, karty pracy, karteczki z cyframi, puzzle.

Przebieg:
1. Recytacja wiersza: L. Wiszniewski „Jedenasty listopada”
Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy Wolność,
Polska mowę w szkole,
To, że tylko z ksiąg historii
Poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony,
W mieście flagi rozwinięto...
I me serce się raduje,
Że obchodzę Polskie święto.

2. Rozmowa na temat treści wiersza i święta, które się zbliża.
Wyjaśnienie przez nauczyciela czym jest Narodowe Święto Niepodległości (Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, Polacy dzięki bohaterstwu wywalczyli wolność. Państwo Polskie znów gości na mapie świata)

3. Rozwiązanie zagadki, której hasłem jest „Polska”.
Pytanie nietrudne - to każdy przyzna:
Jak się nazywa twoja ojczyzna?
Rytmiczny podział nazwy na sylaby, odszukanie odpowiedniego podpisu. Umieszczenie podpisu obok mapy Polski.

4. Praca z mapą Polski – zaznaczanie na mapie: Tatr, Bałtyku, Warszawy, Łańcuta.

5. „Flaga Polski” - rozwiązanie zagadki, której hasłem jest „flaga”.
Biel na niej jest i czerwień,
Powiewa, gdy wiatr się zerwie.
Odszukanie fagi Polski wśród rozsypanych flag oraz odpowiedniego podpisu. Umieszczenie ich na tablicy. Podział na głoski i sylaby wyrazu „flaga”, liczenie sylab i głosek.

6. Zabawa matematyczna „Ile tu jest flag?”. Segregowanie flag ze względu na wielkość, przeliczanie elementów zbiorów, określanie których flag jest więcej, a których mniej.

7. Zabawa ruchowa „Ile razy?” – dzieci biegają po dywanie w rytm nagrania, na przerwę w muzyce zatrzymują się i jedno dziecko losuje karteczkę. Na karteczkach napisane są różne cyfry. Dzieci wykonują określone czynności tyle razy, ile wskazuje cyfra zapisana na wylosowanej karteczce, np.: 3 przysiady, 5 podskoków na jednej nodze, 4 pajacyki...

8. „Płynie Wisła, płynie” – rozwiązanie zagadki:
W górach ma swe źródło,
Stąd właśnie wytrysła
A płynie do morza nasza rzeka... (Wisła)
Odszukanie właściwego napisu, wyodrębnienie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie „Wisła”. Wskazanie na mapie skąd wypływa Wisła i dokąd płynie.

9. „Orzeł Biały” – zagadka:
W górach mieszka wielki ptak
To jest Polski naszej znak.
Umieszczenie napisu obok orła przypiętego do tablicy. Omówienie wyglądu Orła Białego. Określenie, częścią jakiego symbolu narodowego jest Orzeł Biały.

10. Układanie puzzli przedstawiających godło Polski. Przyklejenie otrzymanego obrazka na kartce oraz kolorowanie go.

11. Podsumowanie zajęć – Pytanie nauczyciela do dzieci: „Jak myślicie, co warto zapamiętać z tych zajęć?”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.