X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38544
Przesłano:

Innowacja - Elementy Planu Daltońskiego na lekcji języka angielskiego i godzinie wychowawczej w klasie 4 "Języki mapą drogową kultury"

Języki mapą drogową kultury – czyli elementy planu daltońskiego na lekcjach języka angielskiego i godzinie wychowawczej.

I. Dlaczego plan daltoński? Kilka słów tytułem wstępu...

Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność są niewątpliwie najbardziej pożądanymi cechami we współczesnym świecie. Umiejętność komunikacji zarówno w języku ojczystym jak i języku obcym, umiejętność współpracy, organizacji oraz planowania własnej pracy stwarzają możliwości odniesienia sukcesu już w dorosłym życiu.
Ale jak zachęcić młodego człowieka do podjęcia inicjatywy? Jak pobudzić w nim ciekawość poznawczą?
Zadaniem każdego dorosłego człowieka jest wskazywać drogę, inspirować i wspierać w dążeniu do osiągnięcia postawionego celu. Zatem nadrzędnym zadaniem planu daltońskiego realizowanego w klasie 4a jest nie tylko przeprowadzenie ucznia przez kolejne etapy edukacji, ale przede wszystkim przygotowanie go do życia gdy stanie w przedsionku dorosłości. Plan daltoński jest nie tylko koncepcją edukacyjną, ale przede wszystkim metodą na życie. Ucząc dzieci wzbogacamy je nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w umiejętności które pozwolą stawić czoła wymaganiom współczesnego społeczeństwa.
W obecnych czasach stawia się jednocześnie na jeszcze jedną ważną umiejętność – sprawne, komunikatywne posługiwanie się językiem obcym. Dlatego też elementy planu daltońskiego w klasie 4 będą realizowane w języku angielskim, aby umożliwić uczniom nabywanie języka angielskiego w efektywny i naturalny sposób.
Realizowanie elementów planu daltońskiego zarówno na zajęciach z języka angielskiego jak i zajęciach z wychowawcą klasy pozwala jednocześnie na realizację podstawowych kluczowych kompetencji w nauczaniu:
- porozumiewanie się w języku ojczystym – niezbędne podczas realizowania zadań postawionych przed uczniami,
- porozumiewanie się w języku obcym- realizowane w zadaniach postawionych przed klasą, zajęciach lekcyjnych, pełnionych funkcjach
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne – analizowanie, wyciąganie wniosków ze zrealizowanych wniosków, samoocena
- kompetencje informatyczne – umiejętność korzystania z technologii komunikacyjnej (ICT) w celu przygotowania się do zajęć,
- umiejętność uczenia się- kojarzenie faktów, wizualizacja wiedzy z języka angielskiego w postaci haseł np. zaznaczanie pór roku, miesięcy, dat,
- kompetencje społeczne i obywatelskie- realizowana przez współpracę w grupie, parach, pracach zespołowych, uczestniczenie w akcjach klasowych, szkolnych
- inicjatywność i przedsiębiorczość – realizowane w postaci postawionych przed uczniami zadań i pełnionych funkcjach; realizowana w pracach w parach, grupach, zespołach
- świadomość i ekspresja kulturalna - wyrażanie opinii, poglądów, sądów

II. Cele innowacji:

Tytuł: Języki mapą drogową kultury – czyli elementy planu daltońskiego na lekcjach języka angielskiego i godzinie wychowawczej.

Cele:
- realizowanie planu daltońskiego aby wykształcić w uczniach obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność
- realizowanie kluczowych kompetencji aby wykształcić w uczniu takie umiejętności, które będzie wykorzystywał w życiu codziennym
- połączenie nauki języka angielskiego z zabawą – wskazanie uczniowi, że nauka to kojarzenie faktów, sytuacji, zadań

Cele szczegółowe:
- integracja zespołu klasowego
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, parach
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania, podejmowane decyzje
- kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny

III. Realizacja planu daltońskiego:

Innowacja ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań na lekcjach języka angielskiego i godzinach wychowawczych. Wprowadzenie nazewnictwa funkcji oraz zadań w języku angielskim dodatkowo wizualizacja słownictwa, procesu edukacyjnego na specjalnej tablicy pozwala na przyswajanie wiedzy w prostszy i bardziej naturalny sposób.

1. Helper/ cleaner ( pomocnik/ porządkowy) – zadaniem tych osób będzie zorganizowanie pomocy na terenie klasy zarówno dla nauczyciela np. rozdawanie ćwiczeń, kart pracy, oraz pomoc innemu uczniowi np. utrzymanie porządku na ławce, sprawne przygotowanie się do lekcji.
Cleaner( porządkowy) – odpowiedzialny będzie za sprawdzenie porządku w klasie po zakończonych zajęciach.
Osoby do tego zadania losowane będą z a pomocą specjalnego koła zadań – Tasks wheel.
2. Our behavior ( nasze zachowanie) – uczniowie dokonują samooceny klasy po zakończonych zajęciach – przypinają odpowiedni znaczek do Exclamation
( wykrzyknika) co oznacza niewłaściwe zachowanie, Lightbulb (żarówka) co oznacza zachowanie do poprawy – należy tu określić co trzeba poprawić oraz Magic Hat – co oznacza, że zachowanie jest poprawne.
3. Timetable ( plan lekcji) – zadaniem wylosowanego ucznia będzie odgadnąć i zaznaczyć lekcje w danym dniu. Wszystkie nazwy zostaną zapisane w języku angielskim.
4. All year round – Cały Rok, zadaniem uczniów będzie zaznaczyć nazwę bieżącego dnia, miesiąca i pory roku oraz daty zamieszczone na specjalnej tablicy. Wszystkie nazwy zapisane zostają w języku angielskim.
5. The Best Friend – Najlepszy kolega, koleżanka z klasy – tytuł który może uzyskać osoba, która najlepiej wywiązuje się ze swoich obowiązków, jest pomocna, koleżeńska. Wybór odbywa się przez głosowanie całej klasy raz w miesiącu. Imię osoby zostaje przypięte do specjalnego pucharu z napisem Best Friend.
6. Our Birthday – Nasze urodziny - urodziny każdego ucznia zamieszczone są na tablicy, uczniowie sprawdzają czyje urodziny będziemy obchodzić kolejnego tygodnia. Na każdej godzinie wychowawczej uczeń – solenizant zostaje zaproszony na środek, cała klasa śpiewa piosenkę urodzinowa w języku angielskim uczeń przypina znaczek przy swojej urodzinowej babeczce.
7. Magic Box – Magiczne pudełko – pudełko z zadaniami dla całej klasy na kolejny tydzień. Podczas godziny wychowawczej uczniowie losują zadanie dla klasy zapisane w języku angielskim np. next week we must be punctual – w następnym tygodniu musimy być punktualni; next week we take care about your classmate – w następnym tygodniu pomagamy sobie wzajemnie.
Wykonanie zadań przez wszystkich uczniów przedstawione będzie na specjalnej tablicy. Po wykonaniu zadań uczniowie nagradzani są punktami z zachowania.
8. Extra Tasks – zadania dodatkowe – wyznaczone przez wychowawcę klasy i związane z szczególnymi okolicznościami:
Październik – Animals Day – dzień zwierzaka
Listopad – Independance day – uczniowie przychodzą w barwach biało czerwonych, przygotowujemy symbole narodowe nazywamy je w języku angielskim
Grudzień – St Claus Day – uczniowie przebierają się w Mikołaje, Mikołajki
Luty – St Valentine’s Day – uczniowie wręczają sobie słodkości i przygotowują wierszyki
Marzec – Spring Day – uczniowie robią sałatkę wiosenną, nazywają produkty w języku angielskim
Maj – Adventure Day – przygotowujemy broszurkę podróżniczą, opisujemy w języku angielskim
Czerwiec – Picnic Day – przygotowujemy stanowisko na piknik szkolny

IV.Oczekiwane efekty:

- integracja klasy
- uczeń umie współpracować w parach, grupach, indywidualnie
- uczeń jest zorganizowany, zmotywowany, kreatywny
- uczeń potrafi dokonać samooceny

V. Ewaluacja:

- samoocena uczniów – podsumowanie zadań po miesiącu pracy
- podsumowanie działań w postaci „ karty pytań”
- sprawozdanie wychowawcy klasy z realizacji planu daltońskiego

Realizacja zadań wg. planu daltońskiego wspiera wszechstronny rozwój każdego ucznia:
społeczno-emocjonalny, językowy, matematyczny, werbalno-językowy i twórczy.
Priorytetem jest więc uczenie dzieci właśnie takich ponadczasowych i odpowiednich umiejętności, niezbędnych w nowej, otaczającej je rzeczywistości. Umiejętności, jakie będą zdobywać, powinny odzwierciedlać szczególne wymagania, niezbędne w złożonym, kierowanym przez technologię społeczeństwie, w myśl zasady:
„... Dyplom szkoły nie oznacza, że człowiek jest produktem skończonym,
ale przesłanką, że jest on przygotowany do życia...”
(Ks. Edward A. Malloy)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.