X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38543
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz nocnego maratonu z językiem angielskim

Cele: zachęcić do efektywnej nauki języka angielskiego
Uczniowie klas VI-VIII wzięli udział w Nocnym Maratonie, którego celem było pokazanie, że nauka języka angielskiego może być ciekawa. W imprezie wzięli udział uczniowie, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce języka angielskiego. Wcześniej opracowałam regulamin imprezy ( Załącznik 1)

Wstęp

Spotkanie rozpoczęło się od udekorowania sali. Uczniowie wykonywali „duszki” z lateksowych rękawiczek oraz plakaty.
Potem przyszła pora na gry językowe. Na pierwszy ogień poszła bardzo lubiana przez uczniów gra w KABOOM . Uczniowie losują patyczki, na których jest wypisanych wiele słów z danego kręgu tematycznego w języku polskim. Zadaniem uczniów jest tłumaczenie ich na język angielski. Wrzucilam tam tez kilka patyczków z napisem KABOOM . Uczeń, który wylosuje patyczek z napisem KABOOM musi oddać wszystkie patyczki. Tym razem tematem były wyrazy związane z Halloween.
Potem był tzw. „ running dictation” czyli dyktando w biegu. Uczniowie podzielili się na dwie drużyny. Wybrali tez pisarza. Na tablicy umieściłam tekst po angielsku o tradycji Halloween. Zadaniem uczniów było dobiegniecie do tablicy , zapamiętanie zdania i podyktowanie go pisarzowi. Grupa, która pierwsza ukończyła zadanie wygrała.
Kolejne zadanie czekało na korytarzach. Należało znaleźć flashcardy i odpowiadające im wyrazy. Zadanie to dostarczyło wiele zabawy i okazało się bardzo łatwe. Po odpoczynku uczniowie zwiedzali szkołę z latarkami, a potem bawili się w hide and seek na ciemnych korytarzach.
Obejrzeliśmy także film „Straszny dom” jako, że to pora przed Halloween. O godzine 24.00 uczestnicy zmęczeni ale bardzo zdowoleni opuścili mury szkolne. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować więcej takich maratonów.
Podsumowując, maraton okazał się bardzo atrakcyjny dla uczniów w przedziale wiekowym 12-13 lat. Na tego typu zadania często nie ma czasu podczas rutynowych zajęć języka angielskiego. Myślę, że zorganizuję więcej tego typu zajęć w przyszłości.

Załącznik 1

Nocny Maraton z Językiem Angielskim

Regulamin spotkania:
1. Organizatorami spotkania są nauczycielki – imiona i nazwiska , funkcje.
2. Uczestnikami maratonu są uczniowie klasy................,którzy mają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce języka angielskiego .
3. Do dnia ......... uczestnicy muszą dostarczyć organizatorom pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w imprezie oraz podpisany regulamin imprezy.
4. Wszyscy obecni bezwzględnie podporządkowują się poleceniom organizatorów.
5. Osoby cierpiące na stałe schorzenia powinny poinformować o tym organizatorów oraz zaopatrzyć się w niezbędne lekarstwa.
6. Maraton rozpoczyna się o godz. 18.00, kończy o godz. 24.00.
7. Po zakończonej imprezie, rodzice lub wskazane przez nich wcześniej osoby odbierają dziecko ze szkoły.
8. Każdy uczestnik maratonu musi zaopatrzyć się w następujące rzeczy:
• sprawną latarkę
• wygodny strój do zajęć, dres lub getry, t-shirt , buty zmienne na gumowej podeszwie
• przybory do pisania, kredki, materiały do wykonania plakatu, pomarańczową farbę, pędzelek, czarny pisak lub flamaster
• suchy prowiant, napoje
9. Zabrania się przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów typu nóż, scyzoryk oraz rzeczy wartościowych. Telefony komórkowe dzieci przynoszą na własne ryzyko i odpowiedzialność.
10. Rodzice zobowiązują się do zabrania dziecka ze szkoły w przypadku złamania regulaminu, braku aktywności w zajęciach, użycia przemocy lub niewypełniania poleceń nauczyciela.
11. W programie m.in.: gry i zabawy językowe utrwalające poznane słownictwo w ciągu nauki języka angielskiego, ćwiczenia komunikacyjne w języku angielskim, projekcja filmu, ciepły posiłek (pizza), zajęcia plastyczne – plakat.

Zapoznałem/łam się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.