X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38514
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Czary mary, czyli jak poczuć chemię do chemii?"

Wstęp

Powyższy projekt powstał z myślą o uczniach, który chcą pogłębiać swoją wiedze
i rozwijać swoje zainteresowania w zakresie chemii oraz fizyki. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie wdrażani są do twórczego myślenia, samodzielnego planowania
i przeprowadzania eksperymentów chemicznych oraz do zachowania przy tym bezpieczeństwa i porządku pracy. Ponadto uczniowie samodzielnie starają się czynić obserwacje i wyciągać z nich trafne wnioski. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu doświadczeń lub obserwacji już od najmłodszych lat uczniowie poznają metody badawcze oraz sposoby ich opisu i prezentacji wyników.

Cel ogólny
Wzbudzenie i rozwijanie zainteresować uczniów naukami ścisłymi.

Cele szczegółowe :
• Podniesienie kompetencji chemicznych i fizycznych wśród uczniów.
• Podniesienie atrakcyjności nauki chemii i fizyki.
• Poszerzenie wiedzy praktycznych zastosowań chemii w życiu codziennym
• Rozwijanie zdolności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.
• Zapoznanie się ze sprzętem i szkłem laboratoryjnym
• Zapoznanie się z metodami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym
• Zapoznanie się z zawodem chemika i fizyka.

Szkoła dysponuje pracownią chemiczno-fizyczną. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki uatrakcyjnią lekcję chemii oraz fizyki. Dzieci będą miały możliwość samodzielnie wykonać doświadczenie, opisać je i wyciągnąć wnioski. Uczniowie zostaną zapoznani ze sprzętem laboratoryjnym z prawidłowym posługiwaniem się nim i jego wykorzystaniem. Dzięki wyposażeniu laboratorium chemiczno-fizycznego w odpowiednie sprzęty zajęcia chemii i fizyki staną się bardziej atrakcyjne i zachęca uczniów do badania, manipulowania, eksperymentowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce w zakresie fizyki, chemii i matematyki.
W ramach projektu zostanie utworzone koło chemiczne „Reakcja”. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie raz na dwa tygodnie. Uczestnikami będą chętni uczniowie, którzy będą chcieli rozwinąć swoje zainteresowania chemiczne i doświadczać, badać. Treści programowe poruszane na zajęciach będą wykraczać poza treści podstawy programowej realizowanej w szkole podstawowej. Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone przez nauczyciela chemii.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl spotkań z osobami, które pracują
w zakładach zajmujących się chemią i fizyką na co dzień tj. pracownikiem Huty Miedzi Głogów, górnikiem z kopalni Sieroszowice, Dyrektorem fabryki styropianu w Głogowie, pracownikiem Żelaznego Mostu, pracownikiem administracyjnym Urzędu Gminy Grębocice zajmujący się Centrum Zarządzania Kryzysowego, kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach. Podczas spotkań uczniowie będą mieli możliwości uzyskania wielu odpowiedzi dotyczących funkcjonowania, zagrożenia powyższych zakładów pracy. Zostaną poruszone także aktualne problemy: dotyczące ochrony środowiska, nad rozwiązaniem których pracuje cały świat. Nauki ścisłe tj. chemia i fizyka zaprezentowane zostaną jako nauki doświadczalne, znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach życia, nad którymi pracuje wielu ludzi, by – ułatwić życie w przyszłości.
Realizatorzy projektu nawiążą współpracę z Akademią Młodych Odkrywców działającą na Politechnice Wrocławskiej. W ramach tej współpracy zostanie przeprowadzona prelekcja przez wykładowcę akademickiego pt. „Chemia i fizyka w kuchni”. Następnie najmłodsi uczniowie udadzą się do laboratorium chemicznego w którym przeprowadzą pod nadzorem nauczyciela proste i atrakcyjne doświadczenia chemiczne.
Uczniowie klas I- III i ich rodzice będą uczestniczyli w zajęciach otwartych przygotowanych przez nauczyciela chemii i wychowawcę klasy II pt. „Czary mary – czyli jak poczuć „chemię” do chemii?” Podczas spotkania uczniowie i rodzice zapoznają się
z wieloma ciekawymi eksperymentami, które sami będą mogli powtórzyć w domu oraz będą rozwiązywać zagadki, quizy, krzyżówki, wykreślani chemiczne i fizyczne.
Najmłodszymi uczestnikami powyższego projektu będą dzieci z przedszkola publicznego im. Jana Brzechwy z Rzeczycy. Dzieciom zaprezentowane zostaną ciekawe
i atrakcyjne, bezpieczne doświadczenia chemiczne i fizyczne. Maluchy podczas spotkań zostaną zapoznanie z pojęciami jak: pole magnetyczne, siła grawitacji, chromatografia, reakcje chemiczne itp.
Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane Szkole Targi Nauki, w których weźmie udział cała społeczność uczniowska, rodzice i zaproszeni uczniowie
z zaprzyjaźnionej szkoły. Targi zostaną przygotowane w formie kiermaszu, przy każdym stoliku będą prezentowane inne doświadczenia chemiczne i fizyczne przygotowane przez uczniów najstarszej klasy. Każdy będzie miał możliwość zadawania pytań, rozmowy
z uczniami. W drugiej części korytarza na stolikach będą przygotowane zadania dotyczące poprzednio obejrzanych doświadczeń. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zdobywania punktów odpowiadając poprawnie na pytania i rozwiązania przygotowanych krzyżówek, quizów oraz na poprawnie wykonywane zadanie manipulacyjne (np. jak nadmuchać balon bez używania ust). Na końcu Targów zostanie wyłoniony laureat, który zostanie nagrodzony przez dyrektora szkoły.

Przewidziane osiągnięcia uczniów:
Uczeń potrafi:
• posługiwać się sprzętem i szkłem laboratoryjnym,
• odpowiedzieć na proste pytania dotyczące zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych,
• zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z laboratorium,
• opowiedzieć o zawodzie, w którym wykorzystywana jest wiedza chemiczna
i fizyczna,
• wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu,
• wyszukiwać samodzielnie doświadczenie, które można wykonać w szkole pod opieką nauczyciela,
• przeprowadzać i wyjaśniać proste zjawiska fizyczne i chemiczne,
• zaprojektować i przeprowadzić proste doświadczenia chemiczne,
• rejestrować wyniki w różnej formie,
• formułować obserwacje, wnioski i wyjaśnienia
• przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.