X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3849

Scenariusz zajęć - wychowanie do życia w rodzinie

Klasa: VI – 2 godziny
Prowadzący: Lidia Soja
TEMAT: ,,Zmiany, zmiany, ach te zmiany” – akceptacja zmian zachodzących w człowieku w okresie dojrzewania.

Cel ogólny: Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

Cele szczegółowe: Uczeń:
a) wiadomości: - zna pojęcie dojrzewanie, dojrzałość,
- wie, jakie zmiany zachodzą w człowieku podczas okresu dojrzewania,

b) umiejętności: - rozumie, że dojrzewanie jest procesem złożonym, a jego przebieg mocno zróżnicowanym,
- potrafi wymienić cechy dojrzałego człowieka,
- wymienia i charakteryzuje rodzaje dojrzałości,
- obserwuje zmiany zachodzące w jego organiźmie i akceptuje je jako naturalną konsekwencję dojrzewania,

c) postawy: - potrafi lepiej rozumieć siebie i swoich kolegów,
- wykorzystuje poznane wiadomości w dalszym życiu,
- akceptuje trudności okresu dojrzewania.

METODY: drama, ,,burza mózgów”, praca z książką (słownikami), pogadanka, pokaz, zdania niedokończone, zabawa,

Formy: praca grupowa, indywidualna, zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: słowniki: języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych, encyklopedia, film ,,Dojrzewanie”, karta arkusz papieru z narysowaną sylwetką człowieka, karteczki samoprzylepne, karty pracy – tabelka, pocięte paski z przykładami objawów dojrzewania.

PRZEBIEG LEKCJI:

I. Faza wprowadzająca:

a) Drama: ,,Wiosna w sadzie”. Dzieci przyjmują rolę drzew, jedna osoba jest słońcem. Nawiązujemy do obecnej pory roku pytamy: Co dzieje się z drzewami wiosną?( pojawiają się pączki). Dlaczego tak się dzieje? (bo świeci słońce, dzień jest długi). Uczniowie przykucają skuleni- to pączki na drzewach, jedno dziecko- słońce- chodzi po sali i dotyka pączki swoimi promykami. Prowadząca zadaje pytania, dzieci wykonują odpowiednie czynności: Co potem dzieje się z pączkami? (pojawiają się listki, kwiaty) Co powstaje z kwiatów? (owoce) Kiedy możemy je jeść? (gdy są dojrzałe) Co to znaczy, że owoc jest dojrzały? (jest czerwony, soczysty, dobry, można go jeść, ma nasiona) Jakie zmiany zaszły od pączka do dojrzałego owocu? Co spowodowało, że z pączka powstało soczyste jabłko? – promienie słońca.

b) Zapoznanie z tematem i celami zajęć, zapisanie w zeszytach.

II. Faza realizacji zajęć:

a) ,,Burza mózgów” - Co to jest waszym zdaniem ,,dojrzałość”? (swobodne wypowiedzi, skojarzenia uczniów).

b) Podział na 2 grupy, rozdanie słowników. Uczniowie w ciągu 5 minut szukają odpowiedzi na pytania (zał. 1):
1. Co to znaczy ,,dojrzałość”?
2. Inne określenia ,,dojrzałości”.
Przedstawiciele grup prezentują wyniki poszukiwań.

c) Oglądanie filmu ,,Dojrzewanie- dziewczęta” wyd. PWN lub strona Internet. Scholaris ,,Tajemnice dojrzewania”. Polecenie zwrócenia uwagi na rodzaje dojrzewania oraz różnice w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców.

d) Po obejrzeniu filmu rozmowa - pogadanka na temat:
1. O jakich rodzajach dojrzewania dowiedzieliście się z filmu?: fizyczne, psychiczne, społeczne.
2. Jak przebiega ten proces u dziewcząt, a jak u chłopców?

e) Praca w grupach (zał. 2). Każda grupa otrzymuje pocięte paski z różnymi przejawami dojrzewania i karton papieru z tabelką. Zadaniem uczniów jest dopasowanie zmian w organizmie człowieka do rodzajów dojrzewania. Po zakończeniu pracy następuje odczytanie i sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
Zmiany biologiczne Zmiany psychiczne Zmiany społeczne
zmiany w sylwetce ciała: zaokrąglone piersi, biodra, owłosienie łonowe, pod pachami,
pierwsza miesiączka,
częste zmiany nastrojów, długotrwałe napady złego humoru,
krytykowanie dorosłych, postrzeganie świata przez pryzmat bieli i czerni, tworzenie własnego ja poprzez doświadczenie pełnienie różnych funkcji i ról społecznych,
pracy zawodowej, politycznej, odpowiedzialność za siebie i innych, dziewczyny stają się kobietami, przygotowują się do roli żony, matki

f) Zabawa ,,Człowiek dojrzały”(zał. 3). Na dużym arkuszu narysowany jest kontur człowieka. Uczniowie otrzymują samoprzylepne karteczki, na których wypisują cechy dojrzałego człowieka. Gotowe przyklejają wewnątrz konturu ,,człowieka dojrzałego”. Jedna osoba opisuje profil osoby dojrzałej.

III. Faza podsumowująca.
a) Zdania niedokończone: uczniowie kolejno kończą wypowiadane przez nauczyciela zdania:
• Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałam się, że....
• Nowe dla mnie było....
• Najbardziej zainteresowało mnie.....
• Ważne dla mnie...

b) Praca domowa. Nauczyciel proponuje uczniom, aby napisali na kartkach pytania dotyczące problemów okresu dojrzewania, wrzucili je do ,,Skrzynki pytań”. Odpowiedzi będą udzielone na następnej lekcji.

Załączniki:

Zał. 1. Odpowiedz na pytania:

Gr.I – Co to jest dojrzewanie?
Gr.II- Inne określenia dojrzałości.


Zał. 2. Uzupełnij tabelkę wykorzystując określenia znajdujące się na pakach papieru.

Zmiany biologiczne Zmiany psychiczne Zmiany społeczne

zmiany w sylwetce ciała: zaokrąglone piersi, biodra, owłosienie łonowe, pod pachami, pierwsza miesiączka, częste zmiany nastrojów, długotrwałe napady złego humoru, krytykowanie dorosłych, postrzeganie świata przez pryzmat bieli i czerni, tworzenie własnego ja poprzez doświadczenie pełnienie różnych funkcji i ról społecznych, pracy zawodowej, politycznej, odpowiedzialność za siebie i innych, dziewczyny stają się kobietami, przygotowują się do roli żony, matki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.